Οι προτεραιότητες του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της ΕΔΟΚ

14 May 2021

Οι προτεραιότητες του νεοεκλεγέντος Δ.Σ. της ΕΔΟΚ

Τις προτεραιότητες της ΕΔΟΚ για την επόμενη τριετία, περιγράφει ανακοίνωση της Οργάνωσης που εκδόθηκε μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η νέα Διοίκηση ξεκινά τη θητεία της με «φορτωμένη» ατζέντα, η οποία αφορά όλο το επιχειρησιακό σχέδιο που θα υλοποιηθεί στην επόμενη τριετία με στόχο την ανάπτυξη της ΕΔΟΚ και τη στήριξη του τομέα του κρέατος.

Πιο αναλυτικά:

«Κατά την πρώτη συνεδρίαση για την κατανομή αξιωμάτων, πρόεδρος του νέου Δ.Σ. εξελέγη ομόφωνα ο κ. Ελευθέριος Γίτσας, ο οποίος ανανέωσε τη θητεία του για άλλη μια τριετία. Στη θέση του αντιπροέδρου εξελέγη επίσης ομόφωνα ο κ. Νικόλαος Φωτιάδης της Φάρμας Φωτιάδη. Έτσι, το Δ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

Γίτσας Ελευθέριος           Προέδρος

Φωτιάδης Νικόλαος          Αντ/δρος

Αργυρόπουλο Σταυρός      Γενικός Γραμματέας

Φωτιάδης Κ. Νικόλαος      Ταμίας

Κωστοπούλου Παρασκευή  Μέλος

Δανιάς Δημήτριος              Μέλος

Τσιαρτσιαφλής Άγγελος      Μέλος

Μαυρίδης Βασίλειος          Μέλος

Τζενετίδης Παρθένιος        Μέλος

Μπατσολάκης Γεώργιος     Μέλος

Χριστόπουλος Αλέκος       Μέλος

Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε και ενέκρινε τα πεπραγμένα και τα επιτεύγματα της τελευταίας τριετίας, που θέτουν τις βάσεις για μια δυναμική πορεία της ΕΔΟΚ στο μέλλον, και το νέο Δ.Σ. αναλαμβάνει να συνεχίσει το έργο και να υλοποιήσει ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της Οργάνωσης και τη στήριξη του Τομέα του κρέατος.

Η ΕΔΟΚ συμμετέχει ενεργά με τρεις εκπροσώπους στη διαβούλευση για τη νέα ΚΑΠ, μεταξύ των φορέων του ΥπΑΑΤ, όπως επίσης συνεργάζεται  και στην ολοκλήρωση του Τεχνικού Δελτίου του ΥπΑΑΤ για το Ταμείο Ανάκαμψης, διεκδικώντας μια κατ' εξαίρεσιν ενίσχυση του κρεοπαραγωγικού προβάτου, του μαύρου χοίρου και του νεροβούβαλου. Εξάλλου, υπήρξε καθοριστικής σημασίας η συνδρομή της ΕΔΟΚ στη σύνταξη μελέτης από το ΥπΑΑΤ  για την  απώλεια εισοδήματος  στις τάξεις των κτηνοτρόφων, της εστίασης  και  της εμπορίας, για τον ορισμό  αποζημιώσεων ανά περίπτωση. Η ΕΔΟΚ, υπό το νέο Δ.Σ. θα παρακολουθεί στενά και θα συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη νέα ΚΑΠ.

Παράλληλα, θα συνεχίσει το σημαντικό της έργο σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής κτηνοτροφίας με αιχμή του δόρατος την πρόληψη απώλειας ζωικού κεφαλαίου μέσω ενός καινοτόμου οργανωμένου προγράμματος παραγωγής εμβολίων. Στο ίδιο πλαίσιο, θα εξακολουθήσει να συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ για θέματα κανονισμών και άλλων διατάξεων που σχετίζονται με τον Τομέα του κρέατος. Ανάμεσα σε αυτά είναι και η κατάρτιση Διεπαγγελματικής Συμφωνίας βάσει των προτάσεων που κατέθεσε η ΠΕΝΕΚΖΖΩ (Πανελλήνια Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων) σχετικά με την αλλαγή βασικών διατάξεων που δυσχεραίνουν τη διακίνηση ζώων και κρεάτων και την πάταξη αθέμιτων πρακτικών.

Μείζονος σημασίας για το νέο Δ.Σ. θα είναι η δημιουργία προτύπων στον Τομέα του κρέατος και ήδη, δια της ΠΕΜΑΕΚ (Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών-Αλλαντοποιών και Εργαστηρίων Κρέατος), η ΕΔΟΚ συμμετέχει στην επιτροπή του ΕΛΓΟ με στόχο τη δημιουργία προτύπων για παρασκευάσματα χοιρινού και κοτόπουλου.  Θα δοθεί παράλληλα νέα ώθηση στο έργο της επιστημονικής επιτροπής που έχει συστήσει η ΕΔΟΚ για τον ορισμό της ταυτότητας των παραγόμενων κρεάτων, αρχικά του μαύρου χοίρου και του νεροβούβαλου και στη συνέχεια όλων των άλλων ειδών ζώων.

Η ΕΔΟΚ πρωτοστάτησε  επίσης στην ίδρυση  Ένωσης Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, ενός απολύτως αναγκαίου φορέα για  τη διεκδίκηση  ενός ολοκληρωμένου  θεσμικού πλαισίου, που θα  επιλύει τα κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής της αυτονομίας και του ορισμού της Ένωσης ως κοινωνικού εταίρου.  Στο αμέσως επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν οι επαφές που έχουν ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, με την Αναπτυξιακή Τράπεζα, για την κατοχύρωση της δυνατότητας των Δ.Ο. να λαμβάνουν εγγυητικές επιστολές του Δημοσίου, με αποκλειστική χρήση για την εκτέλεση εγκεκριμένων προγραμμάτων.

Ψηλά στις προτεραιότητες του νέου Δ.Σ. είναι η ψηφιοποίηση της ΕΔΟΚ και η σύνδεσή της με το Σύστημα Άρτεμις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κτηνιατρική διεύθυνση του ΥπΑΑΤ και το ΓΕΜΗ, ώστε να λαμβάνει έγκυρα στοιχεία τα οποία θα μετατρέπει σε δευτερογενείς πληροφορίες ώστε να τα αξιοποιήσει ια την ορθότερη κατανόηση της αγοράς, την έγκαιρη παρέμβαση όπου είναι απαραίτητο αλλά και την υποστήριξη κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας των μελών της.

Έμφαση δίνεται και στην ενημέρωση των μελών της αλλά και όλων των ενδιαφερομένων μέσω της ιστοσελίδας της ΕΔΟΚ, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς προκειμένου να συμπεριλάβει όχι μόνο τις δράσεις της Οργάνωσης αλλά και ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος για τον Τομέα.

Η βελτίωση της οργανωτικής δομής της ΕΔΟΚ είναι από τις προτεραιότητες της Οργάνωσης και για αυτό κατατέθηκε πρόγραμμα στο ΕΣΠΑ, που θα της επιτρέψει να παρεμβαίνει άμεσα για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του νέου Δ.Σ., στο πλαίσιο αναμόρφωσης της Οργάνωσης και ενίσχυσης της διαφάνειας, κατόπιν αιτήματος του προέδρου που έγινε αποδεκτό από τη Γενική Συνέλευση, θα είναι  η ΕΔΟΚ να αποκτήσει βιβλία Γ’ κατηγορίας και να προχωρήσει σε σύμβαση με εταιρεία ορκωτών λογιστών για να ολοκληρωθεί οικονομική έκθεση για τα προηγούμενα χρόνια.Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η ΕΔΟΚ κατέθεσε νέο σχέδιο στο ΕΣΠΑ για  τη  μεταλιγνιτική  εποχή της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την εγκατάσταση κτηνοτροφίας  και την παραγωγή κρέατος.»

14 May 2021
Banner