Πρόταση ΕΔΟΚ για νέο τρόπο είσπραξης της εισφοράς των κτηνοτρόφων – Και ιδιωτικές σχολές κρέατος μέλη της Διεπαγγελματικής

28 March 2019

Πρόταση ΕΔΟΚ για νέο τρόπο είσπραξης της εισφοράς των κτηνοτρόφων – Και ιδιωτικές σχολές κρέατος μέλη της Διεπαγγελματικής

Story Highlights

  • «Η ΕΔΟΚ οργανώνει τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών από τους παραγωγούς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, και διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για να συνεχίσει το έργο της»
  • «Οι πόρτες της ΕΔΟΚ είναι ανοιχτές για όλους τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό του μέλλοντος του τομέα και τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξή του».

Related Articles

Αλλαγή στη διαδικασία είσπραξης των εισφορών από τους παραγωγούς πρόκειται άμεσα να εισηγηθεί στο ΥΠΑΑΤ η Διεπαγγελματική Κρέατος, σύμφωνα με σημερινή της ανακοίνωση. Το νέο μοντέλο αφαιρεί την υποχρέωση του εμπόρου, ο οποίος σύμφωνα με προηγούμενη Υπουργική Απόφαση θα έπρεπε να παρακρατά την εισφορά του κτηνοτρόφου, και αντιθέτως η εισφορά θα υπολογίζεται από τα στοιχεία σφαγών που διατηρεί το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ. Το λεπτό σημείο στην περίπτωση αυτή είναι ότι η απόδειξη της πληρωμής της εισφοράς του παραγωγού θα είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά την ετήσια δήλωση εκτροφής (ΟΣΔΕ).

Αυτά αποφάσισε η χθεσινή Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ, η οποία επίσης αποδέχθηκε την αίτηση ένταξης που υπέβαλαν ιδιωτικές σχολές κρέατος ανά την Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Διεπαγγελματική:

«Σε νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία για τον ορισμό των εισφορών από τα μέλη της κατέληξε η Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΚ στη χθεσινή συνεδρίασή της, που έλαβε χώρα στα γραφεία της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στην οδό Αρκαδίας 26.

Η νέα Διεπαγγελματική Συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για τη θεσμοθέτηση των εισφορών των νεοεισερχόμενων μελών της Οργάνωσης, ενώ ταυτόχρονα αλλάζει τον τρόπο είσπραξης των εισφορών υπέρ ΕΔΟΚ από τους παραγωγούς.

Η διαδικασία απλουστεύεται άμεσα, και για τις εισφορές του 2018-2019  η ΕΔΟΚ ζητεί από το ΥΠΑΑΤ να κάνει δεκτή την πρόταση  της και να  θεσμοθετήσει με ΥΑ  την είσπραξη των εισφορών απευθείας  από τον  παραγωγό χωρίς  την  συμμετοχή  του  πρώτου  αγοραστή - έμπορου. Θυμίζουμε  ότι η είσπραξη των εισφορών των κτηνοτρόφων  είχε ανατεθεί  με  την προηγούμενη ΥΑ  στους  πρώτους  αγοραστές.

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η ΕΔΟΚ θα λαμβάνει τα συνολικά στοιχεία των σφαγών όλων των ειδών κρεάτων ανά παραγωγό μετά το τέλος κάθε έτους από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, θα υπολογίζει την εισφορά που προκύπτει σε κάθε περίπτωση και στη συνέχεια θα αποστέλλει ενημερωτική επιστολή προς τους παραγωγούς.

Η σημαντική διαφορά σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα, είναι πως η απόδειξη πληρωμής της εισφοράς υπέρ της ΕΔΟΚ, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον παραγωγό και θα εκλαμβάνεται ως υποχρεωτική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην ετήσια δήλωση εκτροφής (ΟΣΔΕ).

Το σώμα έκανε εξάλλου δεκτές και τις προτάσεις των νέων μελών της για τις δικές τους εισφορές.

Κατ' αυτόν τον τρόπο η ΕΔΟΚ  οργανώνει τη διαδικασία είσπραξης των εισφορών  από τους παραγωγούς αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, και διασφαλίζει τους απαιτούμενους πόρους για να συνεχίσει το έργο της.Την ίδια στιγμή η ΕΔΟΚ συνεχίζει τη διεύρυνσή της, αποδεχόμενη την αίτηση ένταξης που υπέβαλαν ιδιωτικές σχολές κρέατος ανά την Ελλάδα.

Το ακριβές πλαίσιο συνεργασίας θα οριστεί στο άμεσο μέλλον, ωστόσο αυτό που αποδεικνύεται είναι ότι οι πόρτες της ΕΔΟΚ είναι ανοιχτές για όλους τους επαγγελματίες του τομέα του κρέατος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον σχεδιασμό του μέλλοντος του τομέα και τη χάραξη μιας κοινής στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξή του».

28 March 2019
Banner