Προσέφυγε στο ΣτΕ για τον Κτηνίατρο Εκτροφής η ΠΕΚΔΥ

12 July 2016

Προσέφυγε στο ΣτΕ για τον Κτηνίατρο Εκτροφής η ΠΕΚΔΥ

Story Highlights

  • "Mε το θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής διασπαθίζονται πολύτιμοι δημόσιοι πόροι στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης σε πειραματισμούς με αμφίβολα αποτελέσματα, τη χρονική στιγμή που η Χώρα δεν έχει να πληρώσει τα εμβόλια, όπως υποχρεούται, για την αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών"

Related Articles

Αίτηση ακύρωσης της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του Κτηνιάτρου Εκτροφής, κατέθεσε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΕΚΔΥ). Μάλιστα, σε σχετική ανακοίνωση την οποία κυκλοφόρησε σήμερα, η ΠΕΚΔΥ ενημερώνει ότι κατέθεσε ταυτόχρονα και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω προσβαλλομένης Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΕΚΔΥ θεωρεί την ενίσχυση των Κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν, ως τη μόνη εγγυημένη λύση για την επίτευξη στόχων όπως: η προστασία του ζωικού κεφαλαίου, η αντιμετώπιση των επιζωοτιών, η ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης,

«Η ΠΕΚΔΥ λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- η εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου αποτελεί στόχο που απαιτεί εθνική στρατηγική για την επίτευξή του και δεν μπορεί να μετατραπεί σε πρόβλημα καθενός μεμονωμένου κτηνοτρόφου,
- η εφαρμογή των προγραμμάτων θα πρέπει να υλοποιείται ενιαία και ομοιόμορφα σε όλη την επικράτεια και στις περιοχές με γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς.
- Η εφαρμογή των προγραμμάτων πρέπει να υλοποιείται από μόνιμο προσωπικό ή εποχιακό υπό την άμεση καθημερινή καθοδήγηση, συνδρομή και εποπτεία μόνιμων κτηνιάτρων και επιβάλλεται η καθημερινή καταγραφή των στοιχείων καθώς και των υγειονομικών μεταβολών στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Επίσης, οι πληροφορίες για την τροφική αλυσίδα πρέπει να καταγράφονται και να κοινοποιούνται άμεσα και αξιόπιστα.
- Το αίτημα για συγχρηματοδότηση του προγράμματος του μελιταίου που υπέβαλε η Χώρα στην Επιτροπή της Ε.Ε. απερρίφθη κατά το μεγαλύτερο μέρος του με την αιτιολόγηση ότι «ο θεσμός του κτηνιάτρου εκτροφής» δεν έφερε τα αποτελέσματα που ανέμενε η ΚΑΑ, αφού οι στόχοι για τους οποίους είχε δεσμευτεί η Χώρα δεν προσεγγίστηκαν ώστε να διαφαίνεται η προοπτική μείωσης του επιπολασμού και εκρίζωσης του παθογόνου παράγοντα, και τέλος,
- ότι με αυτόν το θεσμό διασπαθίζονται πολύτιμοι δημόσιοι πόροι στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης σε πειραματισμούς με αμφίβολα αποτελέσματα (σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις των Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων), τη χρονική στιγμή που η Χώρα δεν έχει να πληρώσει τα εμβόλια, όπως υποχρεούται, για την αντιμετώπιση της Οζώδους Δερματίτιδας των Βοοειδών που καταστρέφει το ζωικό της κεφάλαιο και επιπλέον αδρανοποιούνται οι υπηρετούντες μόνιμοι κτηνίατροι των Περιφερειών της Χώρας,

κατέθεσε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση με σκοπό την ακύρωση της υπ’ αριθ. 1506/5929/20-5-16 (ΦΕΚ Β΄ 1502) Απόφασης του Αναπληρωτού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του “κτηνιάτρου εκτροφής” στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις  για την εφαρμογή του άρθρου 60 και της παραγράφου 8 του άρθρου 62 του Ν. 4235/2014». Επίσης ταυτόχρονα κατέθεσε και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της παραπάνω προσβαλλομένης Υπουργικής Απόφασης.

Η ΠΕΚΔΥ θεωρεί ότι η ενίσχυση των Κτηνιατρικών υπηρεσιών της χώρας με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων που υπάρχουν αποτελεί την μόνη εγγυημένη λύση για την επίτευξη των στόχων που θέτει η ΥΑ. Προκειμένου λοιπόν η χώρα να πληρώνει χρήματα για πρόστιμα λόγω καταδικαστικών αποφάσεων στην Ε.Ε. και συμβάσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας με ιδιώτες κτηνιάτρους, καλύτερα θα ήταν να αξιοποιούσε αυτά τα χρήματα για πρόσληψη μονίμων κτηνιάτρων και βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα καλύψουν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και σταδιακά, με την πρόσληψη και των υπόλοιπων που απαιτούνται, θα αντιμετωπίσουν τη ραγδαία αποδυνάμωση των Κτηνιατρικών υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι κτηνίατροι αυτοί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός από την εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και σε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα των Δημόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών όπως έλεγχοι για την προστασία και την ευζωία των ζώων, επιθεώρηση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, κλπ. και κυρίως για την αντιμετώπιση των επιζωτιών που τα τελευταία χρόνια μαστίζουν την κτηνοτροφία της χώρας έτσι ώστε στοχευμένα να υπάρξει στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα».

12 July 2016
Banner
Banner