Κομισιόν: Πράσινη στρατηγική με αύξηση των φυτικών υποκατάστατων κρέατος και επισήμανση της ευζωίας των ζώων

21 May 2020

Κομισιόν: Πράσινη στρατηγική με αύξηση των φυτικών υποκατάστατων κρέατος και επισήμανση της ευζωίας των ζώων

Η αυξανόμενη συχνότητα με την οποία εμφανίζονται ξηρασίες, πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και νέοι επιβλαβείς οργανισμοί, μάς υπενθυμίζουν διαρκώς ότι το σύστημα τροφίμων μας απειλείται και πρέπει να καταστεί περισσότερο βιώσιμο και ανθεκτικό.

Αυτή είναι η οπτική που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνοντας λαβή και από τα όσα πρόσφατα ήρθαν στη ζωή μας με τραγικό τρόπο και συνέπειες.

Το πρόβλημα αυτό καθαυτό το έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές η Κομισιόν για να υπογραμμίσει την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων. Χθες μάλιστα ενέκρινε τη Στρατηγική αυτή («Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο») δίνοντας την εκκίνηση για μια νέα, πιο… πράσινη πορεία.

Τι σημαίνει για την παραγωγή τροφίμων;

Η Στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έχει ως στόχο να ανταμείψει αυτούς τους γεωργούς, τους αλιείς και τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές, να διευκολύνει τη μετάβαση για τους υπόλοιπους και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις τους.

Τα ευρωπαϊκά τρόφιμα αποτελούν ήδη παγκόσμιο πρότυπο ασφαλών, άφθονων, θρεπτικών και υψηλής ποιότητας τροφίμων. Η Κομισιόν φιλοδοξεί ότι η νέα στρατηγική θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις τροφίμων να κάνουν τη βιωσιμότητα εμπορικό τους σήμα και να εγγυηθούν το μέλλον της αλυσίδας τροφίμων της Ε.Ε. κι επίσης ότι «η μετάβαση στη βιωσιμότητα μπορεί να προσφέρει τα πλεονεκτήματα του “πρωτοπόρου” σε όλους τους συντελεστές της αλυσίδας τροφίμων».

Πρέπει να αναμένουμε ένα σύστημα με μπόνους και τιμωρίες; Θα δείξει η πρακτική εφαρμογή των νέων φιλόδοξων σχεδίων που ξετυλίγονται.

Εκείνο πάντως που διακηρύσσει σε όλους τους τόνους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή και διαφοροποιημένη προσφορά ασφαλών, θρεπτικών, προσιτών και βιώσιμων τροφίμων στους ανθρώπους ανά πάσα στιγμή, ιδίως σε περιόδους κρίσης. Και ότι η αύξηση της βιωσιμότητας των παραγωγών τροφίμων θα αυξήσει τελικά την ανθεκτικότητά τους.

Τι κομίζει όμως για την κτηνοτροφία και τον κλάδο κρέατος η νέα Στρατηγική;

Δεδομένου ότι η κτηνοτροφία έχει πολλάκις βρεθεί να κατηγορείται για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το ερώτημα που διατυπώνεται άμεσα είναι: Τι θα σημαίνει η νέα στρατηγική για την κτηνοτροφία και τον κλάδο κρέατος; Μήπως νέους περιορισμούς και κινδύνους;

Προς το παρόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει θεωρητικές απαντήσεις. Αν παρακολουθήσουμε τη συλλογιστική, θα δούμε τα επιχειρήματα:

«Η κτηνοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής γεωργίας και των συστημάτων τροφίμων της ΕΕ. Η ανάπτυξη της βιώσιμης ζωικής παραγωγής στην ΕΕ θα είναι καίριας σημασίας για τη μείωση των περιβαλλοντικών και κλιματικών επιπτώσεων της κτηνοτροφίας.

Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) θα συνοδεύσει αυτόν τον μετασχηματισμό με την υποστήριξη των καινοτόμων λύσεων και των βιώσιμων πρακτικών παραγωγής. Η βιώσιμη ζήτηση θα ενισχυθεί επίσης με την ανάπτυξη της επισήμανσης των βιώσιμων τροφίμων στην ΕΕ και την εξέταση της δυνατότητας επισήμανσης της καλής μεταχείρισης των ζώων ώστε να συνδεθούν οι προσπάθειες για τη βιωσιμότητα στο αγρόκτημα με τη ζήτηση των καταναλωτών. Η Επιτροπή θα διευκολύνει επίσης τη διάθεση στην αγορά βιώσιμων και καινοτόμων πρόσθετων υλών ζωοτροφών που συμβάλλουν στη μείωση του σχετικού αποτυπώματος αερίων του θερμοκηπίου (GHG) και της ρύπανσης των υδάτων και της ατμόσφαιρας.

Η Επιτροπή, με σκοπό να ενθαρρύνει τους καταναλωτές να στραφούν στα τρόφιμα που παράγονται με πιο βιώσιμο τρόπο, θα ξεκινήσει την επανεξέταση του ενωσιακού προγράμματος προώθησης των γεωργικών προϊόντων, με σκοπό την ενίσχυση της συμβολής της στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση και σύμφωνα με την εξέλιξη των διατροφικών συνηθειών. Όσον αφορά το κρέας, η εν λόγω επανεξέταση θα πρέπει να επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα προώθησης για να στηρίξει τις πλέον βιώσιμες και αποδοτικές από άποψη άνθρακα μεθόδους ζωικής παραγωγής.

Επιπλέον, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα προωθήσει την έρευνα για να αυξηθεί η διαθεσιμότητα και οι πηγές εναλλακτικών πρωτεϊνών, όπως οι φυτικές, οι μικροβιακές, οι πρωτεΐνες με βάση θαλάσσιους οργανισμούς και έντομα, καθώς και τα υποκατάστατα κρέατος.Η καλή μεταχείριση των ζώων βελτιώνει την υγεία τους και την ποιότητα των τροφίμων, μειώνει την ανάγκη για φάρμακα και μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υφιστάμενες διατάξεις για την καλή μεταχείριση των ζώων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη μεταφορά και τη σφαγή των ζώων, και θα αναθεωρήσει τη νομοθεσία της Ένωσης.

Η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης τις δυνατότητες για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων, προσφέροντας έτσι την επιλογή στους καταναλωτές και κίνητρα στους γεωργούς για ακόμη καλύτερη μεταχείριση των ζώων».

Αξίζει πάντως να αναρωτηθεί κάποιος: Με όλα όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς για τα υψηλής επεξεργασίας φυτικά υποκατάστατα κρέατος, είναι σίγουρο ότι πρόκειται σε όλες τις περιπτώσεις τους για βιώσιμη παραγωγή τροφίμων;

21 May 2020
Banner
Banner