Βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων και βιοποικιλότητα, η νέα πράσινη στρατηγική της Κομισιόν

21 May 2020

Βιώσιμη αλυσίδα τροφίμων και βιοποικιλότητα, η νέα πράσινη στρατηγική της Κομισιόν

Τη Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η οποία στοχεύει σε ένα δίκαιο, υγιές και φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα τροφίμων, και η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, ενέκρινε χθες 20/5 η Κομισιόν.

Πρόκειται για μία από τις δύο Στρατηγικές της Επιτροπής (η άλλη είναι η «Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα»), που είναι αλληλοενισχυόμενες, και αποσκοπούν «να φέρουν σε επαφή τη φύση, τους γεωργούς, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές για να εργαστούν από κοινού για ένα ανταγωνιστικώς βιώσιμο μέλλον», όπως είναι η διακηρυγμένη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ειδικότερα, η Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», σύμφωνα με την Κομισιόν, θα επιτρέψει τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων της Ε.Ε., που θα διασφαλίζει την επισιτιστική ασφάλεια και θα εξασφαλίζει την πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή προερχόμενη από έναν υγιή πλανήτη. Θα μειώσει το περιβαλλοντικό και κλιματικό αποτύπωμα του συστήματος τροφίμων της ΕΕ και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά του, προστατεύοντας την υγεία των πολιτών και διασφαλίζοντας τα μέσα βιοπορισμού των οικονομικών φορέων.

Η στρατηγική θέτει συγκεκριμένους στόχους για τη μετατροπή του συστήματος τροφίμων της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης μείωσης της χρήσης και της επικινδυνότητας φυτοφαρμάκων κατά 50%, μείωσης κατά τουλάχιστον 20% της χρήσης λιπασμάτων, μείωσης κατά 50% των πωλήσεων αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται για τα εκτρεφόμενα ζώα και την υδατοκαλλιέργεια και ένταξης του 25% των γεωργικών εκτάσεων στο πλαίσιο της βιολογικής γεωργίας. Προτείνει επίσης φιλόδοξα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι η υγιεινή επιλογή είναι η ευκολότερη για τους πολίτες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της βελτιωμένης επισήμανσης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης των καταναλωτών σχετικά με υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα.

Η αειφορία ως εμπορικό σήμα της Ευρώπης

Οι Ευρωπαίοι γεωργοί, αλιείς και παραγωγοί προϊόντων υδατοκαλλιέργειας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην εν λόγω μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο και βιώσιμο σύστημα τροφίμων. Θα λάβουν στήριξη από την Κοινή Γεωργική Πολιτική και την Κοινή Αλιευτική Πολιτική μέσω νέων χρηματοδοτικών και οικολογικών προγραμμάτων για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών. Η βιωσιμότητα ως εμπορικό σήμα της Ευρώπης θα ανοίξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα διαφοροποιήσει τις πηγές εισοδήματος για τους Ευρωπαίους γεωργούς και αλιείς.

Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα

Η δεύτερη στρατηγική που υιοθετεί η Κομισιόν είναι η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα, που αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια της απώλειας της βιοποικιλότητας: μη βιώσιμη χρήση γης και θάλασσας, υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ρύπανση, χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η Στρατηγική αυτή αποτελεί κεντρικό στοιχείο του σχεδίου ανάκαμψης της Ε.Ε. και είναι ζωτικής σημασίας για την πρόληψη και την οικοδόμηση ανθεκτικότητας σε μελλοντικές επιδημικές εξάρσεις και για την παροχή άμεσων επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών για την αποκατάσταση της οικονομίας της ΕΕ. Αποσκοπεί επίσης να καταστήσει τους προβληματισμούς για τη βιοποικιλότητα αναπόσπαστο μέρος της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την οικονομική ανάπτυξη.

Η στρατηγική προτείνει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για την αποκατάσταση κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και ποταμών, τη βελτίωση της υγείας των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών της ΕΕ, την επαναφορά επικονιαστών στη γεωργική γη, τη μείωση της ρύπανσης, την ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού των πόλεων, την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και άλλων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα γεωργικών πρακτικών και τη βελτίωση της υγείας των ευρωπαϊκών δασών.

Στη βάση αυτή προτείνονται συγκεκριμένα βήματα για να τεθεί η βιοποικιλότητα της Ευρώπης στην πορεία ανάκαμψης έως το 2030, συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής τουλάχιστον του 30% των εδαφών και των θαλασσών της Ευρώπης σε αποτελεσματικά διαχειριζόμενες προστατευόμενες περιοχές και της επαναφοράς τουλάχιστον του 10% των γεωργικών εκτάσεων σε χαρακτηριστικά τοπίου υψηλής ποικιλομορφίας.

«Οι δράσεις που προβλέπονται για την προστασία, τη βιώσιμη χρήση και την αποκατάσταση της φύσης θα αποφέρουν οικονομικά οφέλη στις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας βιώσιμες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Χρηματοδότηση ύψους 20 δισ. EUR/έτος θα αποδεσμευτεί για τη βιοποικιλότητα μέσω διαφόρων πηγών, συμπεριλαμβανομένων κονδυλίων της ΕΕ, εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότησης» υπογραμμίζουν τα στελέχη της Κομισιόν.

[Image by stokpic from Pixabay]

21 May 2020
Banner
Banner