Πολλά σημεία σύγκλισης Ελλάδας – Γαλλίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

29 March 2019

Πολλά σημεία σύγκλισης Ελλάδας – Γαλλίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ

Τις προτεραιότητες και τις θέσεις της Ελλάδας και της Γαλλίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την περίοδο 2021-2027, συζήτησαν σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, η Υφυπουργός, Ολυμπία Τελιγιορίδου, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης και επταμελής αντιπροσωπεία Γάλλων βουλευτών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό το πρίσμα των πρόσφατων δηλώσεων Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έφερε στο πολιτικό επίκεντρο την αγροτική πολιτική.

Στο πλαίσιο της αναζήτησης κοινών σημείων για μία «συμμαχία» μεταξύ των δύο χωρών εν μέσω των διαπραγματεύσεων γύρω από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Αραχωβίτης ανέπτυξε τις ήδη διαμορφωμένες ελληνικές θέσεις ως εξής:

•   Είναι απαραίτητο να διασφαλιστούν τα σημερινά επίπεδα χρηματοδότησης της ΚΑΠ τουλάχιστον, προκειμένου να ανταποκριθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία στους στόχους και στις αυξημένες προκλήσεις

•   Θεωρούμε ότι οποιαδήποτε συζήτηση περί εξωτερικής σύγκλισης με κριτήριο την ενίσχυση ανά στρέμμα βρίσκεται σε λάθος βάση διότι δεν λαμβάνει υπόψη μια σειρά από οικονομικούς και αγρονομικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν την δομή της γεωργίας κάθε χώρας.

•   Η ΚΑΠ πρέπει να παραμείνει μια ισχυρή κοινή πολιτική, εξασφαλίζοντας μια δίκαιη εισοδηματική στήριξη στους Ευρωπαίους αγρότες, παρέχοντας ασφαλή, υψηλής ποιότητας και προσιτά για τους καταναλωτές τρόφιμα, αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις.

•   Είναι σημαντικό οι ενισχυμένες προϋποθέσεις για τις ενισχύσεις οι οποίες συνδυάζουν την πολλαπλή συμμόρφωση και το «πρασίνισμα», να μην αυξήσουν τη διοικητική επιβάρυνση, το κόστος και τη γραφειοκρατία για τους δικαιούχους και τις εθνικές διοικήσεις αλλά να υπάρξουν σαφείς, απλοί κανόνες και δείκτες μέτρησης των στόχων.

•   Είναι ανάγκη να διατηρηθούν οι εξαιρέσεις των μικροκαλλιεργητών όπως ισχύει σήμερα, διαφορετικά η γραφειοκρατία, το διοικητικό βάρος και κόστος αυξάνονται περαιτέρω.

•   Ο καθορισμός ανώτατου ορίου των ενισχύσεων σε συνδυασμό με τη χρήση πόρων που λαμβάνονται ως προτεραιότητα από τη συμπληρωματική αναδιανεμητική ενίσχυση μπορεί να συμβάλει στον στόχο της στήριξης των μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

•   Συμφωνούμε με την καθιέρωση της αναδιανεμητικής ενίσχυσης για την ισόρροπη κατανομή της στήριξης στις μικρές και στις μεσαίου μεγέθους αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

•   Επίσης τόνισε την σημασία κοινής στάσης των δύο χωρών κατά την διαπραγμάτευση των διεθνών συμφωνιών για την αποτελεσματική και πλήρη προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των προϊόντων μας.

Από την πλευρά τους, οι Γάλλοι βουλευτές παρουσίασαν τις γαλλικές θέσεις, τονίζοντας ότι ο κ. Μακρόν έδωσε πρόσφατα το περίγραμμα του οράματός του για το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας. Οι γαλλικές θέσεις συνοψίζονται στα εξής:

•   Η Γαλλία υποστηρίζει μια ισχυρή ΚΑΠ στην υπηρεσία μιας ισχυρής Ευρώπης. Για να παραμείνει η ΚΑΠ ισχυρή πολιτική της ΕΕ, η Γαλλία ζητάει ο προϋπολογισμός της να διατηρηθεί σε τρέχουσες τιμές στο επίπεδο του προϋπολογισμού της ΕΕ-27 για την περίοδο 2014-2020. 

•   Κλιματική αλλαγή, περιβάλλον και ποιότητα: Οι καταναλωτές αποδίδουν σημασία σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και ανιχνευσιμότητας της ασφάλειας των τροφίμων, παράλληλα με τη βελτίωση της πληροφορίας και τη μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων. Σε αυτό το πλαίσιο η Γαλλία τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης στην ΚAΠ σαφών στόχων όσον αφορά στις μεθόδους παραγωγής, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευζωία των ζώων, ποσοτικοποιημένους όσο το δυνατόν περισσότερο. Όσον  αφορά ειδικότερα στη μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, η Γαλλία τάσσεται υπέρ μιας εξέλιξης του ευρωπαϊκού πλαισίου που επιτρέπει τον καθορισμό κοινών ποσοτικοποιημένων στόχων προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού.

•   Διαπραγμάτευση για μία ΚΑΠ που θα προστατεύει από τους κλιματικούς, υγειονομικούς και οικονομικούς κινδύνους.

•   Συνεργασία για μία ΚΑΠ που θα δίνει πραγματικά κίνητρα στους νέους και εξασφαλίζει την ανανέωση των γενεών, θα αναζωογονεί τις αγροτικές περιοχές και θα προστατεύει τις πιο ευάλωτες και απομακρυσμένες.

•   Βελτίωση των κανονισμών για μία ΚΑΠ που είναι απλούστερη και πιο εύκολη να καταλάβει κανείς για τους αγρότες και τους πολίτες.

•   Κοινή θέση ώστε μέσω των διεθνών συμφωνιών να διεκδικήσουμε το σεβασμό των αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε σχέση με την υγιεινή, την ασφάλεια και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις ώστε να μην εισάγονται προϊόντα τρίτων χωρών που δεν πληρούν αυτές τις απαιτήσεις και δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Υπουργός δήλωσε:

«Σήμερα είχαμε τη χαρά και τιμή να έχουμε αρκετά μεγάλη συνομιλία με τη γαλλική αντιπροσωπεία σχετικά με θέματα ΚΑΠ. Έχουμε πολλά σημεία σύγκλισης με τη Γαλλία και μάλιστα αναλύσαμε εκτενώς και τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου, κ. Μακρόν, όπου με μεγάλη μας χαρά διαπιστώσαμε ότι η Γαλλία βάζει την αγροτική πολιτική στο επίκεντρο της πολιτικής της. Οι θέσεις μας στα περισσότερα σημεία συγκλίνουν. Ζητήσαμε τη στήριξη της Γαλλίας ως προς τις ελληνικές θέσεις, όπως είναι η μη εφαρμογή περαιτέρω εξωτερικής σύγκλισης. Τους εξηγήσαμε στη γαλλική αντιπροσωπεία τους λόγους για τους οποίους η χώρα μας δεν συμφωνεί με τον τρόπο που προτείνουν κάποια κράτη εξωτερική σύγκλιση και το βασικό επιχείρημα που έγινε αμέσως αντιληπτό από τη γαλλική αντιπροσωπεία ήταν ότι η μονοσήμαντη εκτίμηση των επιδοτήσεων ανά στρέμμα απέχει πολύ από την πραγματικότητα, υπάρχουν άλλες παράμετροι που πρέπει να συνεκτιμηθούν. Έχουμε τη γαλλική αντιπροσωπεία στο πλευρό μας. Επιπλέον, συζητήθηκαν από τις δύο πλευρές οι επιπτώσεις του Brexit στον προϋπολογισμό της νέας ΚΑΠ. Κοινή θέση και πεποίθηση των δυο κρατών είναι ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός για τη γεωργία για την αγροτική πολιτική δεν πρέπει να μειωθεί περαιτέρω, αυτό για λόγους συνοχής, αγροτικού εισοδήματος, αντιμετώπισης των προκλήσεων του μέλλοντος. Με τη Γαλλία ούτως ή άλλως είμαστε σύμμαχοι».

Η Γαλλίδα βουλεύτρια, Sabine Thillaye, δήλωσε:«Κατ’ αρχήν, να ευχαριστήσω τον υπουργό, για την υποδοχή που μας επιφύλαξε. Είμαστε εδώ μία αντιπροσωπεία από τη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. Εκπροσωπούμε την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και μάλιστα το πρωί κάναμε κι άλλες συναντήσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, που είναι ένα θέμα που μας απασχολεί το ίδιο εμάς στη Γαλλία όπως και εσάς εδώ. Ουσιαστικά είδαμε ότι οι θέσεις των δυο χωρών συγκλίνουν και αυτό που επιδιώκουμε είναι να συνεχιστεί η χρηματοδότηση, να μη μειωθούν οι πόροι, να υπάρχει μία γεωργική παραγωγή ποιότητας, η οποία να είναι καλή για την υγεία αυτών που θα την καταναλώσουν. Επίσης, θέλουμε να υπάρχει εγγύηση για δίκαιες τιμές και δίκαιες αμοιβές για τους παραγωγούς. Νομίζω ότι έχουμε τα “φόντα” και μπορούμε να στηρίξουμε τις θέσεις αυτές μέσα στα πλαίσια του δημοσιονομικού πολυετούς σχεδίου το οποίο τώρα είναι υπό συζήτηση».

29 March 2019
Banner