ΠΟΚΚ προς Διεπαγγελματική: Ουδέποτε σας συκοφαντήσαμε

02 March 2022

ΠΟΚΚ προς Διεπαγγελματική: Ουδέποτε σας συκοφαντήσαμε

«Εμείς ουδέποτε σας συκοφαντήσαμε, ουδέποτε δηλώσαμε ή έστω υπαινιχθήκαμε, ότι δεν ιδρύθηκε σύννομα η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, άλλωστε ήμασταν εκ των ιδρυτικών μελών της, αν εσείς το ξεχνάτε». Αυτό απαντά με εξώδικη δήλωση - διαμαρτυρία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Καταστηματαρχών Κρεοπωλών στο εξώδικο που δέχτηκε από την ΕΔΟΚ για την αναφορά σε «Κινήσεις για τη νέα Διεπαγγελματική», στην πρόσκληση της πρόσφατης συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (Δείτε σχετικά εδώ).

Αναλυτικά στο εξώδικό της η ΠΟΚΚ αναφέρει:

Σε απάντηση της από 25-02-2022 Εξώδικης Διαμαρτυρίας Σας-Δήλωσης- Πρόσκλησης, που κοινοποιήθηκε αυθημερόν στον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Ως είθισται από την πλευρά της Ομοσπονδίας μας, αλλά και όπως επιβάλλεται από τους θεσμοθετημένους κανόνες της δημοσιότητας της Πρόσκλησης σύγκλησης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, καθώς και των θεμάτων που θα συζητηθούν ενώπιον του Δ.Σ., αποστείλαμε προς δημοσίευση στο περιοδικό με την επωνυμία «meat news», είτε να δημοσιευτεί στο έντυπο φύλλο, είτε στην ιστοσελίδα που διατηρεί με την ηλεκτρονική διεύθυνση «meatnews.gr», την Πρόσκληση σύγκλησης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, δημοσιοποιώντας την ημέρα, ώρα και τόπο σύγκλησης, καθώς και τα θέμα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση. Πέραν τούτων ουδέν. Ένα εκ των θεμάτων όντως είναι αυτολεξεί: «Κινήσεις για τη νέα Διεπαγγελματική».

Στην ιστοσελίδα που διατηρεί το ως άνω περιοδικό δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση σύγκλησης του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, πλην όμως πριν την δημοσίευση της Πρόσκλησής μας υφίστατο και σχολιασμός του περιοδικού για τις διεργασίες περί ιδρύσεως νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, πηγή όμως του σχολιασμού δεν αποτελούσε το δικό μας θέμα ημερήσιας διάταξης.

Εσείς όμως αντιθέτως, όλως αυθαιρέτως και καταχρηστικώς, καταλήγετε στο συμπέρασμα και κατηγορείτε την Ομοσπονδία μας, δια του νομίμου εκπροσώπου της, ότι καταφέρεται κατά υμών, σας συκοφαντεί, διότι εσείς ως ΕΔΟΚ είστε σε πλήρη λειτουργία, αναγνωρισμένη Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και ενώ γνωρίζουμε το γεγονός αυτό, το αποκρύπτουμε σκόπιμα, διότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν, εκ του λόγου αυτού, πρωτοβουλίες για τη σύσταση νέας ΔΟ στον τομέα του Κρέατος. Επιπρόσθετα μας ζητάτε, με την Εξώδικη Διαμαρτυρία- Δήλωση – Πρόσκλησή σας να διαγράψουμε τη ψευδή και συκοφαντική αναφορά μας, να ανασκευάσουμε στο αληθές τα γεγονότα, ενημερώνοντας τα μέλη μας και τον τύπο ότι υφίσταται και λειτουργεί νόμιμα η ΕΔΟΚ, διαφορετικά θα προβείτε σε νόμιμες ενέργειες για την αποκατάσταση της φήμης σας.

Επειδή εμείς ουδέποτε σας συκοφαντήσαμε, ουδέποτε δηλώσαμε ή έστω υπαινιχθήκαμε, ότι δεν ιδρύθηκε σύννομα η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, άλλωστε ήμασταν εκ των ιδρυτικών μελών της, αν εσείς το ξεχνάτε .

Επειδή όντως αναγνωρίστηκε σύννομα, κατά τις τότε ισχύουσες διατάξεις, η Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος, ως Εθνική με την ΥΑ 1025/67508/22-05-2014 ( ΦΕΚ 1407/Β/3-06-2014) του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπ. Γεωργίας», όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το άρθρο 8 του ν. 4015/2011,την υπ΄ αριθ. 336178/2000 Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας:«Όροι προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης και λειτουργίας Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε εθνικό επίπεδο», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Υ.Α. 334606/ΦΕΚ Β/Αριθ. Φύλλου 90/31.1.2001, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της Ενωσιακής Νομοθεσίας (Καν (ΕΕ) 1308/2013 ), άλλωστε και εμείς ως Ομοσπονδία και ιδρυτικό μέλος της συνδράμαμε για την αναγνώρισή της ως Εθνική, αν και αυτό το ξεχνάτε.

Επειδή όντως, σύμφωνα με το νόμο μπορεί να υφίσταται μόνο μία Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄204).

Επειδή αν είστε ενεργή, αν λειτουργείτε σύννομα, εάν αναλαμβάνετε προγράμματα, σύμφωνα με τη εξώδικη δήλωσή σας, δεν το κρίνουμε εμείς,δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι να αποφασίσουμε ουδέ μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και δεν το αμφισβητήσαμε, ή και αντίθετα να το βεβαιώσουμε . Για όλα τα παραπάνω αρμόδιος καθίσταται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος θα κρίνει και θα αποφασίσει σύμφωνα με τον ανωτέρω ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄204), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθ. ΥΑ 2745/328012/24-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4761) και 2191/85624/16-04-2020 (ΦΕΚ Β 1440).

Επειδή, αν πηγή ειδήσεων του περιοδικού πληροφορήθηκε για τυχόν διεργασίες περί νέας Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και το δημοσιοποίησε, ορμώμενο από το δικό μας τέταρτο θέμα, δεν μπορούμε εμείς, σε μία δημοκρατικά θεσπισμένη πολιτεία, να το απαγορεύσουμε ή να θεωρηθεί συκοφάντησή σας ή δυσφήμησή σας από εμάς.

Επειδή ήδη δημοσιεύσαμε στην ιστοσελίδα του ίδιου περιοδικού περί της κοινοποίησης της Εξώδικης Διαμαρτυρία σας, Δήλωσης, Πρόσκλησής σας.

Επειδή το παρόν θα δημοσιευτεί, κατ’ απαίτησή σας, στην ίδια ιστοσελίδα του περιοδικού και ενημερώθηκαν τα μέλη μας .

Επειδή αρνούμαστε κατηγορηματικά έστω και νύξη δυσφήμισης ή συκοφάντησής σας, άλλωστε όπως ρητά δηλώνουμε περί της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, της ενεργούς λειτουργίας της,δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι να αποφασίσουμε και να επικυρώσουμε, ουδέ να αμφισβητήσουμε.

Επειδή δεν πρέπει να προσφεύγετε σε «κυνήγι μαγισσών» κατά ημών, εξορμούμενοι από την λαϊκή παροιμία «όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται».

Με την παρούσα δε, διαμαρτυρόμαστε εμείς εντόνως για τους δικούς σας συκοφαντικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς εναντίον της Ομοσπονδία μας, με σκοπό την σπίλωση της ακεραιότητας των μελών της και τη διασπορά ψευδών ισχυρισμών εναντίον ημών και σας καλούμε δια του παρόντος να ανασκευάσετε εσείς τα αληθή γεγονότα, τα οποία να γνωστοποιήσετε στα μέλη και στον τύπο, διαφορετικά θα προσφύγουμε εμείς στα νόμιμα για την αποκατάσταση της φήμης μας, εξαιτίας των αναληθών, ανυπόστατων και συκοφαντικών δικών σας ισχυρισμών.

02 March 2022
Banner
Banner