ΠΟΓΕΔΥ-ΠΕΚΔΥ σε προειδοποιητικούς τόνους για τον κτηνίατρο εκτροφής

28 November 2016

ΠΟΓΕΔΥ-ΠΕΚΔΥ σε προειδοποιητικούς τόνους για τον κτηνίατρο εκτροφής

Story Highlights

  • Έγγραφο προς τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας, ο οποίος φέρνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο την Παρασκευή την έγκριση δαπάνης για συμβάσεις με ιδιώτες κτηνιάτρους εκτροφής
  • Κακαβάς – Μπόρη: Δεν μπορούν να υπογραφούν νομότυπα συμβάσεις για τον κτηνίατρο εκτροφής από τους Περιφερειάρχες-Αντιπεριφερειάρχες, αλλά ούτε και από τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αν δεν έχουν την αρμοδιότητα
  • Εν αναμονή της απόφασης του ΣτΕ, ΠΕΚΔΥ και ΠΟΓΕΔΥ θα προσφύγουν για την ακύρωση κάθε παράτυπης σύμβασης που υπογράφεται

Related Articles

Με θέμα «Έγκριση αναγκαιότητας δαπάνης σύναψης συμβάσεων με ιδιώτες κτηνιάτρους εκτροφής για την πραγματοποίηση του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων στις Π.Ε. Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας και Αχαΐας για το έτος 2016» (εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Κωνσταντίνος Μητρόπουλος) συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Το γεγονός προκάλεσε φυσικά την αντίδραση των κτηνιάτρων του Δημοσίου, που έχουν ούτως ή άλλως προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των Υπουργικών Αποφάσεων που σχετίζονται με τον θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής. Η υπόθεση συζητείται στο ΣτΕ στις 6 Δεκεμβρίου, και μέχρι τότε οι κτηνίατροι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν αιτία πολέμου την προσπάθεια να εφαρμοστεί ο θεσμός. Έτσι στο άκουσμα της είδησης ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας ετοιμάζεται να εγκρίνει τη δαπάνη για σύναψη συμβάσεων με ιδιώτες κτηνιάτρους εκτροφής, η αντίδραση ήταν άμεση. Σε αυστηρό ύφος, ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ και η πρόεδρος της ΠΕΚΔΥ απεύθυναν στον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας Απ. Κατσιφάρα έγγραφο σχετικά με την πρόθεση, όπως γράφουν, «να περάσει ανερμήνευτα εσπευσμένα από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η δυνατότητα υπογραφής της σύμβασης του κτηνιάτρου εκτροφής από την πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας». Στο έγγραφο ο Νικ. Κακαβάς και η Μήνα Μπόρη (εκ μέρους της ΠΟΓΕΔΥ και της ΠΕΚΔΥ αντιστοίχως) παραθέτουν μια σειρά προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης 1506/59229/Τεύχος Β’ 1502/26.05.2016 «Λεπτομέρειες εφαρμογής του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» για να δείξουν ότι «μόνο η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της κάθε Περιφέρειας νομιμοποιείται σύμφωνα με την Υ.Α. για την υπογραφή των συμβάσεων με τους κτηνιάτρους εκτροφής, καθιστώντας κάθε άλλη υπογραφή παράτυπη». Για να γίνει κάτι τέτοιο, σημειώνουν οι δύο πρόεδροι, «απαιτείται ΑΦΜ και ΔΟΥ και οι Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών δεν έχουν ξεχωριστό ΑΦΜ. Για να καθίσταται νομότυπη η υπογραφή αυτή θα έπρεπε να τους έχει μεταβιβαστεί επίσημα με ΦΕΚ η αρμοδιότητα υπογραφής οικονομικών συμβάσεων, γεγονός το οποίο δεν υφίσταται στις περισσότερες Περιφέρειες. Έτσι λοιπόν δεν μπορούν νομότυπα να υπογραφούν συμβάσεις για τον κτηνίατρο εκτροφής από τους Περιφερειάρχες-Αντιπεριφερειάρχες, αλλά ούτε και από τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αν δεν έχουν την αρμοδιότητα».

Όλα τα παραπάνω έχουν τεθεί ως ερωτήματα στο ΥΠΑΑΤ, αλλά δεν έχουν απαντηθεί, ενημερώνουν οι Κακαβάς – Μπόρη, οι οποίοι στο ίδιο έγγραφο αναφέρονται και σε οικονομικά στοιχεία: «Η Υ.Α. του Κτηνιάτρου Εκτροφής χρηματοδοτείται από το κονδύλι της ΚΥΑ για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου (άρθρο 11 παράγραφος 2β της ΥΑ 1506/59229/26-5-2016 ΦΕΚ Β 1502) που εκδίδεται κάθε χρόνο – ΚΥΑ για το 2016, Β 1639/9-6-2016. Σύμφωνα με αυτήν τα χρήματα που προβλέπονταν για τους κτηνιάτρους εκτροφής το 2016 ήταν 1.000.000 ευρώ. Με βάση τις τιμές που προβλέπεται να πληρώνεται ο κτηνίατρος εκτροφής, το ένα εκατομμύριο ευρώ θα κάλυπτε την αμοιβή για να εμβολιαστούν στην καλύτερη περίπτωση 500.000 αιγοπρόβατα και αγελαία βοοειδή των πελατών τους, όταν ο ελάχιστος αποδεκτός στόχος διεθνώς για μια χώρα που εφαρμόζει κανονικά το πρόγραμμα είναι ο εμβολιασμός τουλάχιστον των ζώων αντικατάστασης (ήτοι το 15% του ζωικού κεφαλαίου, δηλαδή γύρω στα 2.025.000 ζώα, γεγονός που συνεπάγεται δαπάνη για τους ιδιώτες τουλάχιστον 5.000.000,00 ευρώ (ζωικό κεφάλαιο αιγοπροβάτων μετά την τελευταία απογραφή στην Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων τον Δεκέμβριο 2015, περίπου 13.500.000). Διαφαίνεται δηλαδή ότι και να υπογράφονταν οι συμβάσεις και να υλοποιούνταν τα προγράμματα όπως προβλέπει η Υ.Α. για τον κτηνίατρο εκτροφής, οι περισσότεροι ιδιώτες κτηνίατροι δεν θα πληρώνονταν, γιατί δεν θα επαρκούσαν τα χρήματα των οικονομικών αποζημιώσεων, με συνέπεια κάποιοι να προσέφευγαν στην δικαιοσύνη για την ικανοποίηση των οικονομικών τους απαιτήσεων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους υπογράφοντες την σύμβαση».

Στη συνέχεια του μακροσκελούς εγγράφου, ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ και η πρόεδρος της ΠΕΚΔΥ αναφέρουν:

«Σας ενημερώνουμε πως η ΠΕΚΔΥ έχει καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση με σκοπό την ΑΚΥΡΩΣΗ της υπ΄αριθ. 1506/5929/20-5-2016 Αποφάσεως του Αναπληρωτού Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως και πάσης άλλης συναφούς πράξεως, εκδοθείσης ή εκδοθησομένης και πάσης συναφούς παραλείψεως, η οποία θα συζητηθεί την 6η Δεκεμβρίου 2016. Επίσης η ΠΕΚΔΥ και η ΠΟΓΕΔΥ θα προσφύγει για την ακύρωση κάθε παράτυπης σύμβασης που υπογράφεται και θα προστατεύσει κάθε μέλος της από ενδεχόμενη πολιτική ή υπηρεσιακή πίεση που θα δεχθεί επί του θέματος αυτού.

Τέλος όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου δεν αμφισβητείται ότι έχουν παρουσιαστεί αδυναμίες και αστοχίες στην εφαρμογή τους καθώς και στην ακριβή καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου, στη βελτίωση της υγειονομικής του κατάστασης, στην τήρηση των κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής και ευζωίας. Το πρόγραμμα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου από τον Μελιταίο πυρετό δυσχεραίνεται σημαντικά από μία σειρά παράγοντες όπως:
-
η μη έγκαιρη προμήθεια εμβολίων, οι ελλιπείς συνθήκες υγιεινής στις εκτροφές, οι ανεξέλεγκτες μετακινήσεις αιγοπροβάτων από τους κτηνοτρόφους
- αλλά κυρίως οι πολύ μεγάλες ελλείψεις σε κτηνιατρικό, βοηθητικό προσωπικό και μέσα, γεγονός για το οποίο έχει καταδικαστεί η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην προσπάθεια να καλυφθούν περιστασιακά οι ανάγκες σε κτηνιατρικό προσωπικό γίνονταν τα τελευταία χρόνια προσλήψεις εποχιακού προσωπικού, οι οποίες όμως ήταν  ανεπαρκείς σε αριθμό και συχνά ολοκληρώνονταν με μεγάλη καθυστέρηση, όταν η κύρια εποχή των εμβολιασμών είχε παρέλθει και όταν τα ζώα ήταν έγκυα και ο εμβολιασμός δεν επιτρεπόταν.

Η διαπίστωση και παραδοχή των παραπάνω θα έπρεπε να αποτελέσει το έναυσμα για την άμεση και στοχευμένη ανάληψη διορθωτικών ενεργειών με σκοπό την οργάνωση μιας ανεξάρτητης και αποτελεσματικότερης ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, με τις ανάλογες πιστώσεις, το προσωπικό, την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και ένα ρεαλιστικό οργανωτικό σχεδιασμό, που αποτελεί μονόδρομο για την επίτευξη των στόχων αλλά ταυτόχρονα και επιταγή της Ε.Ε.

Προκειμένου λοιπόν η χώρα να πληρώνει χρήματα για πρόστιμα λόγω καταδικαστικών αποφάσεων στην Ε.Ε. και συμβάσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας με ιδιώτες κτηνιάτρους, καλύτερα θα ήταν να αξιοποιούσε αυτά τα χρήματα για πρόσληψη μονίμων κτηνιάτρων και βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα καλύψουν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας και σταδιακά, με την πρόσληψη και των υπόλοιπων που απαιτούνται, θα αντιμετωπίσουν τη ραγδαία αποδυνάμωση των Κτηνιατρικών υπηρεσιών. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι κτηνίατροι αυτοί θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εκτός από την εφαρμογή προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και σε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα των Δημόσιων Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όπως έλεγχοι για την προστασία και την ευζωία των ζώων, επιθεώρηση εγκαταστάσεων παραγωγής τροφίμων ζωικής προέλευσης, κλπ. ώστε στοχευμένα να υπάρξει στήριξη και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Παράλληλα θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες προσωρινά με την πρόσληψη εποχικού προσωπικού, αρκεί αυτή να γίνεται έγκαιρα και την κατάλληλη εποχή. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η προκήρυξη των θέσεων των εποχιακών για ολόκληρη την επικράτεια και η πληρωμή τους να γίνεται απευθείας από το ΥΠΑΑΤ, απαλλάσσοντας τις Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από μια σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών, που προσθέτει επιπλέον διοικητικό έργο. Για να είναι αποτελεσματική βέβαια η συνεισφορά του εποχιακού προσωπικού, η πρόσληψή του θα πρέπει να ολοκληρώνεται στην αρχή κάθε έτους.

Αυτή λοιπόν θεωρούμε πως θα πρέπει να είναι και η στόχευση και κατεύθυνση και των Περιφερειών, ώστε να αποτραπεί η πορεία αποδυνάμωσης, να συνεχιστεί η λειτουργία των κτηνιατρικών υπηρεσιών και να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και την επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας».

28 November 2016
Banner
Banner