«Πλήρες μέλος της UECBV από το 1982 η Ένωση Εμπόρων Κρέατος Μακεδονίας–Θράκης–Θεσσαλίας»

21 July 2017

«Πλήρες μέλος της UECBV από το 1982 η Ένωση Εμπόρων Κρέατος Μακεδονίας–Θράκης–Θεσσαλίας»

Ευχάριστο χαρακτηρίζει με σημερινή ανακοίνωσή της η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας, το γεγονός ότι η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) έγινε μέλος της UECBV (Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος). Στην ανακοίνωση η Ένωση Εμπόρων υπογραμμίζει ότι η ίδια είναι πλήρες μέλος της UECBV από το 1982 και έκτοτε έχει διοργανώσει μάλιστα δύο Πανευρωπαϊκή συνέδρια της UECBV στη Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας, έχει ως ακολούθως:

«Διαβάζοντας τις ανακοινώσεις της ΕΔΟΚ χθες στον Τύπο σχετικά με την εγγραφή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση Εμπορίου Ζώντων Ζώων και Κρέατος (UECBV) με την ιδιότητα του συνδεδεμένου μέλους (σύμφωνα με το άρθρο 7.2 του Καταστατικού της UECBV), νομίζαμε ότι το Δ.Σ. της ΕΔΟΚ ανακάλυψε την Αμερική.

Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωση Εμπόρων Κρέατος και Ζώντων Ζώων Μακεδονίας – Θράκης – Θεσσαλίας είναι πλήρες μέλος της UECBV από το 1982, έχει δε διοργανώσει δύο Πανευρωπαϊκά συνέδρια στη Θεσσαλονίκη –το 1984 και το 2010– καθώς επίσης ότι μετέχει με εμπειρογνώμονες εκπροσώπους σε διάφορες επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG AGRI), και κυρίως στην Ομάδα Δημοσίου Διαλόγου για το Αιγοπρόβειο Κρέας και την Ομάδα Δημοσίου Διαλόγου για το Βόειο Κρέας.

Όλα τα όσα αναφέρουν οι κύριοι της ΕΔΟΚ στις σχετικές ανακοινώσεις είναι ευχάριστα. Χαιρόμεθα που θα υπάρχει ένα συνδεδεμένο μέλος από την Ελλάδα στην UECBV, και που αυτό θα είναι η ΕΔΟΚ».

21 July 2017
Banner