Πήρε ΦΕΚ ο νόμος για νωπά-ευαλλοίωτα και προέλευση σε γάλα, κρέας – Όλες οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

19 October 2017

Πήρε ΦΕΚ ο νόμος για νωπά-ευαλλοίωτα και προέλευση σε γάλα, κρέας – Όλες οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ (Α΄156/18-10-2017) ο Ν.4492 «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». Ο Νόμος (που μπορείτε να τον βρείτε εδώ) θυμίζουμε ότι προβλέπει την εξόφληση των παραγωγών από τον έμπορο σε 60 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, αλλά επίσης εισάγει την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης στη συσκευασία του γάλακτος και την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του κρέατος στις ταμειακές μηχανές των σημείων λιανικής πώλησης (δείτε εδώ όλες τις σχετικές αναρτήσεις του meatnews.gr). Ο νέος Νόμος ρυθμίζει επίσης τις προϋποθέσεις αναγνώρισης των ιδιωτικών Σχολών Κρέατος.

Πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Άρθρο 15 παρ. 2, μέσα σε έξι (6) µήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, «oι επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούνται µε τη λιανική πώληση προσυσκευασµένου ή µη νωπού κρέατος, διατηρηµένου µε απλή ψύξη και κατεψυγµένου κρέατος χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιµά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιµων μερών του κρέατος προσαρµόζονται στις απαιτήσεις του άρθρου9», του άρθρου δηλ. που επιβάλλει την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή. Εκ πρώτης όψεως, δεν είναι κατανοητό γιατί λείπει από το παραπάνω εδάφιο το κρέας βοοειδών – εκτός αν ξέφυγε… εκ παραδρομής.

Επιπλέον, σε σχέση με το αρχικώς κατατεθέν νομοσχέδιο, έχουν επέλθει μερικές αλλαγές στα σημεία που αφορούν την εξόφληση εντός 60 ημερών και την αναγραφή της προέλευσης.

- Κατ’ αρχάς, στον ορισμό του εμπόρου που οφείλει να εξοφλήσει εντός 60 ημερών τον παραγωγό νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων, περιλαμβάνεται «κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αγοράζει, µεταποιεί ή διαµεσολαβεί στην αγορά, µε σκοπό τη χονδρική ή τη λιανική πώληση νωπών και ευαλλοίωτων εγχώριων αγροτικών προϊόντων και έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ενιαίο Μητρώο Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών».

- Στα νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα εντάσσονται –πέραν των αρχικώς προβλεφθέντων– μερικά προϊόντα ακόμη: γάλα παστεριωμένο, Φέτα, τυριά, γιαούρτι, αλλαντικά.

- Ο παραγωγός πρέπει να στέλνει στην αρμόδια αρχή τιμολόγιο-επιταγή-παραστατικά, εκτός αν το οφειλόμενο ποσό ο έμπορος του το έχει εξοφλήσει με μετρητά.

- Αν ο έμπορος νωπών και ευαλλοίωτων δεν είναι εγγεγραμμένος στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών, του επιβάλλεται πρόστιμο.

- Για την αναγραφή προέλευσης του κρέατος στην ταμειακή μηχανή του σημείου λιανικής πώλησης, πρέπει να αναγράφεται: το είδος κρέατος, η χώρα καταγωγής ή οι χώρες εκτροφής, όπου η πρώτη χώρα εκτροφής νοείται η χώρα γέννησης και η τελευταία χώρα εκτροφής νοείται η χώρα σφαγής. Εξαλείφεται δηλαδή η πρόβλεψη που ήθελε να αναγράφονται χώρες εκτροφής και χώρα σφαγής.

- Στην ειδική περίπτωση του κρέατος βοοειδών ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών, δεν θα αναγράφεται και η χώρα γέννησης, όπως προβλεπόταν αρχικώς, αλλά μόνο η ένδειξη «ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών» αντί των χωρών εκτροφής.

- Οι κυρώσεις που επιβάλλονται στα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος που δεν αναγράφουν την προέλευση στην ταμειακή, είναι αυτές που «προβλέπονται για την εφαρµογή των Κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΕ) 931/2011 και (ΕΕ) 1337/2013».

- Σύμφωνα με το Άρθρο 20, που προστέθηκε στο νόμο ως τροπολογία, «Η αναγνώριση των αντίστοιχων µε τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) δηµόσιων ή ιδιωτικών σχολών και ιδρυµάτων της χώρας γίνεται µε απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης Προέλευσης (σ.σ.: το «Προέλευσης» προέκυψε και αυτό εκ… παραδρομής μάλλον, καθώς η Διεύθυνση που υπάρχει στο ΥΠΑΑΤ είναι η Διεύθυνση Έρευνας, Καινοτοµίας και Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η δηµόσια ή ιδιωτική σχολή ή το ίδρυµα υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του περιεχοµένου των σπουδών της στη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό πρόγραµµα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, αντίστοιχο µε εκείνο που προβλέπεται για τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Σπουδαστές των ανωτέρω σχολών, οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία ολοκλήρωσης ή έχουν ολοκληρώσει (µετά την έναρξη ισχύος της διάταξης (Ν.4152/2013) που προέβλεπε ιδιωτικές σχολές κρεοπωλών) εκπαίδευση σύµφωνη µε την προβλεπόµενη για τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, θεωρούνται ότι φοιτούν ή έχουν φοιτήσει σε αναγνωρισµένες σχολές, εφόσον η σχολή καταθέσει και τα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών των προηγούµενων ετών και λάβει την αναγνώριση από τα δύο προαναφερόμενα Υπουργεία.

19 October 2017
Banner