Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή μηχανή

18 September 2017

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναγραφή προέλευσης στην ταμειακή μηχανή

Κατατέθηκε τελικά τη Δευτέρα 18/9 στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα νωπά-ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα, τις καθυστερήσεις πληρωμών, την αναγραφή προέλευσης στο γάλα, στα γαλακτοκομικά προϊόντα και στο κρέας, τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου εκμετάλλευσης των ιχθυοτρόφων υδάτων της χώρας.

Σε σχέση με την προέλευση του κρέατος, πρέπει να επισημανθεί ότι πλήθος ρυθμίσεων οι οποίες περιλαμβάνονταν στο νομοσχέδιο που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον περαμένο Μάρτιο-Απρίλιο, και αφορούσαν τη δήλωση της προέλευσης κάνοντας ρητή αναφορά σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής κρέατος, έχουν απαλειφθεί κι έχουν παραμείνει μόνο όσες αφορούν τα σημεία λιανικής πώλησης κρέατος.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε λοιπόν σήμερα στη Βουλή, τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου και απασχολούνται με τη λιανική πώληση προσυσκευασμένου ή μη νωπού κρέατος, διατηρημένου με απλή ψύξη και κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών, χοιροειδών, αιγοπροβάτων και πουλερικών, καθώς και κιμά, σπλάχνων και λοιπών βρώσιμων μερών του κρέατος, πέραν των άλλων υποχρεώσεών τους σχετικά με την επισήμανση καταγωγής – προέλευσης, υποχρεούνται να αναγράφουν το είδος κρέατος, τη χώρα καταγωγής ή τις χώρες εκτροφής και χώρα σφαγής στα παραστατικά που εκδίδονται από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό (όπως ταμειακές μηχανές, φορολογικοί εκτυπωτές, κ.ά.). Ο όρος "καταγωγή" αναφέρεται σε κρέας από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί σε μία μόνο χώρα. Επισημαίνεται επίσης ότι στην περίπτωση του κρέατος βοοειδών "ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών", μπορεί να αναγραφεί, αντί των χωρών εκτροφής, η ένδειξη "ελληνικής εκτροφής άνω των 5 μηνών" και η χώρα γέννησης.

Τα σημεία λιανικής πώλησης υποχρεούνται επίσης να θέτουν υπόψη των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών τη μηνιαία εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Ζ» ειδών κατά περίπτωση από τον φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό που χρησιμοποιούν, καθώς και την εκτύπωση δελτίου αναφοράς «Χ» ειδών κατά περίπτωση.

Το νομοσχέδιο υποχρεώνει τα κρεοπωλεία και τα σημεία λιανικής πώλησης που διαθέτουν κρεοπωλείο, να προγραμματίσουν, στην περίπτωση ταμειακών μηχανών, τα είδη στην ταμειακή μηχανή και ο χειριστής να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος κάθε πωλούμενου προϊόντος. «Αν η εν λόγω ταμειακή μηχανή δεν αναγνωρίζει ζυγιζόμενα είδη, ο χειριστής υποχρεούται να εισάγει σε κάθε πώληση το ακριβές βάρος για το κάθε πωλούμενο είδος στον αντίστοιχο κωδικό είδους. Σε όσες επιχειρήσεις υπάρχει εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης που καθοδηγεί το φορολογικό ηλεκτρονικό μηχανισμό, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές μπορεί να αναζητούν πληροφορίες κατά τη διεξαγωγή του επιτόπιου ελέγχου από αυτή».

Τα σημεία λιανικής πώλησης έχουν χρονικό διάστημα έξι μηνών, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, για να προσαρμοστούν στις νέες απαιτήσεις.

Εδώ μπορείτε να δείτε το κείμενο του νομοσχεδίου όπως κατατέθηκε.

18 September 2017
Banner