Πάρτε μέρος στην έρευνα των EFSA και ΕΦΕΤ για τις επιστημονικές αβεβαιότητες

23 February 2017

Πάρτε μέρος στην έρευνα των EFSA και ΕΦΕΤ για τις επιστημονικές αβεβαιότητες

Δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ απολύτως βέβαιοι για το μέλλον, είτε στην επιστήμη ή στην καθημερινή μας ζωή. Ακόμα και όταν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι θα συμβεί, θα υπάρχει σχεδόν πάντα κάποια αβεβαιότητα σχετικά με το αποτέλεσμα. Όμως, λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα αυτή, μπορούμε συχνά να λάβουμε καλύτερες και πιο διαφανείς αποφάσεις για πράγματα που μπορεί να επηρεάσουν το τι θα συμβεί.

Με αυτή τη σκέψη, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA) και ο ΕΦΕΤ διεξάγουν έρευνα με στόχο τη βελτίωση του τρόπου που επικοινωνούν και εξηγούν τις επιστημονικές αβεβαιότητες που σχετίζονται με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας στα τρόφιμα.

Καλούν λοιπόν το ευρύ κοινό, τους φορείς χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, τις επιχειρήσεις τροφίμων, τα μέσα ενημέρωσης και τους επιστημονικούς αξιολογητές να λάβουν μέρος στην έρευνα απαντώντας διαδικτυακά σε ένα ερωτηματολόγιο.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη και στα ελληνικά, διαρκεί περίπου 10 λεπτά και βρίσκεται εδώ.

23 February 2017
Banner
Banner