Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την τιμή στο σουβλάκι

25 April 2019

Παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την τιμή στο σουβλάκι

Νέα τροπή παίρνει η συζήτηση για την αύξηση της τιμής στο σουβλάκι, μετά την παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, την απόφαση της Επιτροπής να ξεκινήσει αυτεπάγγελτο έλεγχο σχετικά με τις ανακοινώσεις για αύξηση της τιμής στο σουβλάκι, προκάλεσε τελικά ο θόρυβος που ξεσηκώθηκε τις τελευταίες ημέρες. Το ερώτημα που θέτει η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι αν η συζήτηση που ξεκίνησε ύστερα από δηλώσεις ψητοπωλών στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην αγορά με εναρμονισμένες πρακτικές στον καθορισμό τιμών.

Η Επιτροπή γνωστοποίησε ότι «Κατόπιν δημοσιευμάτων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ενδεχόμενο αύξησης της τιμής στο σουβλάκι από 1η Μάιου 2019, ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εκκίνησε αυτεπάγγελτο έλεγχο στα πλαίσια του οποίου διερευνάται κατά πόσο οι αναφερόμενες στα εν λόγω δημοσιεύματα ενέργειες στοιχειοθετούν παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 3959/2011 περί προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Περαιτέρω, στην ίδια ανακοίνωση, η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3959/2011 απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια, και ιδίως εκείνες οι οποίες, μεταξύ άλλων, συνίστανται στον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής, καθώς και ότι σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των σχετικών διατάξεων, προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, ενημερώνοντας εγκαίρως για τις μελλοντικές της πρωτοβουλίες επί του συγκεκριμένου ζητήματος».

25 April 2019
Banner
Banner