Η Απόφαση για τις ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών

30 December 2016

Η Απόφαση για τις ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών

Με υπογραφή του υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αν. Πετρόπουλου, εκδόθηκε η Απόφαση που καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού για επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. Σημειώνουμε ότι βασικό γνώρισμα του νέου καθεστώτος είναι η μετάβαση για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών από το τεκμαρτό εισόδημα (ασφαλιστικές κατηγορίες για ΟΑΕΕ και ΟΓΑ και νέους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ), και τις σταθερές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (για τους παλαιούς ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ), στο πραγματικό εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. Η Απόφαση περιλαμβάνει για καθεμία από τις τρεις κατηγορίες λεπτομέρειες, πίνακες και παραδείγματα και μπορείτε να την δείτε εδώ.

30 December 2016
Banner