Οδηγός για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία

07 June 2021

Οδηγός για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία

Έναν λεπτομερή Οδηγό για την εφαρμογή του HACCP στα πτηνοσφαγεία δημοσιοποίησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Οδηγός, την επιμέλεια του οποίου είχε το Τμήμα Σφαγείων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (Γ.Δ. Κτηνιατρικής), περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τους επιχειρηματίες του κλάδου αλλά και για τους επισήμους κτηνιάτρους στο πλαίσιο άσκησης του επίσημου ελέγχου στα πτηνοσφαγεία.

Ειδικότερα, χωρίζεται σε πέντε ενότητες: στην πρώτη περιγράφονται οι διαδικασίες έγκρισης· στη δεύτερη τα προαπαιτούμενα προγράμματα (ορθής βιομηχανικής και υγιεινής πρακτικής)· στην τρίτη ενότητα περιγράφονται ξεχωριστά οι διαδικασίες· στην τέταρτη το σύστημα HACCP· και στην πέμπτη ενότητα δίνονται υποδείγματα εντύπων αυτοελέγχου.

Δείτε εδώ τον Οδηγό.

07 June 2021
Banner
Banner