Νέο καθεστώς στα προγράμματα προώθησης από 1ης Δεκεμβρίου

23 November 2015

Νέο καθεστώς στα προγράμματα προώθησης από 1ης Δεκεμβρίου

Από την 1η Δεκεμβρίου θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται το νέο καθεστώς που αφορά τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στην ευρωενωσιακή αγορά και σε Τρίτες Χώρες. Για το θέμα αυτό οι αναγνώστες του meatnews.gr έχουν ήδη ενημερωθεί εδώ και μερικούς μήνες. Καθώς όμως πλησιάζει η 1η Δεκεμβρίου, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού 1144/2014 γίνονται γνωστές, ενώ την περασμένη Τετάρτη το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οργάνωσε ειδική εκδήλωση για να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στα 111 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που θα διαθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 για να χρηματοδοτήσει την προώθηση αγροτικών προϊόντων, δημιουργώντας έτσι μια σημαντική ευκαιρία για όσους θέλουν να ωφεληθούν και να ενταχθούν στα σχετικά προγράμματα.

Ο νέος Κανονισμός 1144/2014 λοιπόν είναι ήδη εδώ και από την 1η Δεκεμβρίου περιμένει προτάσεις για να τις συγχρηματοδοτήσει. Η ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων προώθησης αγροτικών προϊόντων ανέρχεται σε υψηλά επίπεδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα απλά προγράμματα, όσα δηλαδή εκπορεύονται από ένα κράτος μέλος της Ε.Ε., η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση φτάνει και στο 70% για όσα απευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά, και στο 80% για όσα προγράμματα απευθύνονται στην εξωτερική αγορά. Για τα πολυπρογράμματα, όσα δηλαδή προτείνονται από οργανώσεις περισσότερων κρατών μελών, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση φτάνει στο 80%. Για τις περιπτώσεις που έχουμε σοβαρή διατάραξη της αγοράς και απώλεια της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, η χρηματοδότηση που διαθέτει η Ε.Ε. ανέρχεται στο 85%. Για όλες τις περιστάσεις, η χρηματοδότηση μπορεί να αυξηθεί κατά επιπλέον 5% αν πρόκειται για κράτη μέλη (όπως η Ελλάδα) που βρίσκονται σε καθεστώς οικονομικής βοήθειας. Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσοστό της χρηματοδότησης σε όλες τις περιπτώσεις δεν βαρύνει το κράτος μέλος αλλά την οργάνωση που προτείνει το πρόγραμμα ενημέρωσης και προώθησης.

Στα βασικά του νέου καθεστώτος πρέπει να σημειωθεί ότι οι ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης λαμβάνουν τη μορφή α) προγραμμάτων ενημέρωσης και προώθησης και β) ενεργειών που την πρωτοβουλία έχει η Κομισιόν. Τα προγράμματα, που εφαρμόζονται σε περίοδο 1 έτους τουλάχιστον αλλά όχι μεγαλύτερη των 3 ετών, αναλύονται σε απλά προγράμματα τα οποία μπορούν να υποβάλουν μία ή περισσότερες προτείνουσες οργανώσεις ενός κράτους μέλους της Ε.Ε., και σε πολυπρογράμματα που μπορούν να υποβάλουν είτε δύο (τουλάχιστον) προτείνουσες οργανώσεις από δύο (τουλάχιστον) κράτη μέλη είτε μία ή περισσότερες οργανώσεις της Ε.Ε.

Όλες τις λεπτομέρειες για το ζήτημα τις ρυθμίζουν ο 1144/2014, αλλά και δύο ακόμη Κανονισμοί: ο συμπληρωματικός 1829/2015 και ο εφαρμοστικός 1831/2015. Και τους τρεις μπορείτε να αναζητήσετε στη Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας μας (Πατήστε εδώ). Αναλυτική ενημέρωση και λεπτομέρειες για το νέο καθεστώς μπορείτε να διαβάσετε στο τεύχος Δεκεμβρίου του Meat News που αναμένεται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες.

23 November 2015
Banner