ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Να ενταχθεί η φέτα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθειας προς άπορους

15 May 2018

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Να ενταχθεί η φέτα στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα βοήθειας προς άπορους

«Με δεδομένη την ευαισθησία και το ειλικρινές ενδιαφέρον που εμπράκτως έχετε επιδείξει, με σειρά πρωτοβουλιών, δράσεων και επίσημων παρεμβάσεων-ανακοινώσεων σχετικά με τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας στη χώρα μας, σας καλούμε να εξετάσετε τους τρόπους ένταξης των προϊόντων γάλακτος και ιδιαίτερα της φέτας, στην υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, όπως αυτό εφαρμόζεται μέσω του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)».

Αυτά αναφέρει το κείμενο της επιστολής προς τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος κ. Κώστα Αγοραστό, με την οποία η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά την παρέμβαση προς το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας, με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό, ώστε μέσω της αποθεματοποίησης και της διανομής φέτας στους δικαιούχους του προγράμματος, να στηριχθεί το εθνικό προϊόν και ο υπό κατάρρευση κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας.

Στην επιστολή της η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ αναφέρει:

«Όπως γνωρίζετε, το εν λόγω Ταμείο υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται δε με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας. Οι Περιφέρειες, έχοντας μέσω του Υπουργείου Εργασίας που είναι η εποπτεύουσα αρχή, πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση του Προγράμματος, μπορούν και οφείλουν, εκτιμούμε, να συμβάλλουν στην εθνική προσπάθεια διάσωσης της ελληνικής κτηνοτροφίας, εντάσσοντας το προϊόν «σημαία», τη φέτα ΠΟΠ, στα βασικά προς διανομή αγαθά, ούτως ώστε να στηριχθεί την κρίσιμη αυτή περίοδο ο κλάδος, ο οποίος και αντιμετωπίζει τον ορατό πλέον κίνδυνο της ολικής κατάρρευσης.

Όπως και ο ίδιος έχετε με έμφαση επισημάνει, δεν μπορεί να υπάρξει φέτα, χωρίς την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. Η πρότασή σας να αναλάβουν οι Περιφέρειες να διαχειριστούν το σύνολο των πόρων του ΠΑΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου είναι ίσως σωστή, σε ότι αφορά την κτηνοτροφία και τη φέτα όμως δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου.

Οφείλουμε να ενεργήσουμε άμεσα και αποφασιστικά. Και στο βαθμό που οι Περιφέρειες μπορούν να παρέμβουν, θα πρέπει οι όποιες κινήσεις προς το Υ. Εργασίας να έχουν απτό αποτέλεσμα σε άμεσο χρόνο».

15 May 2018
Banner