Στις 2 Απριλίου η πρώτη εκλογική συνέλευση της ΕΘΕΑΣ

09 March 2022

Στις 2 Απριλίου η πρώτη εκλογική συνέλευση της ΕΘΕΑΣ

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2022 θα πραγματοποιηθεί η 1η Εκλογική Γενική Συνέλευση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ -ΕΘΕΑΣ. Όπως ανακοικώνει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ κλείνει έτσι ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ, μια δυσάρεστη παρένθεση απουσίας ενιαίας έκφρασης και οργάνωσης, των δυνάμεων του Συνεταιριστικού Κινήματος,  που του στέρησε την δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης και πραγματικής προάσπισης των συμφερόντων των Αγροτών και των Συλλογικών τους Οργανώσεων.

Και η ανακοίνωση συτνεχίζει:

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ τα χρόνια απουσίας ενιαίας έκφρασης ενεργούσε πάντοτε με στόχο την επανένωση όλων των υγιών Συνεταιριστικών δυνάμεων και πρωτοστάτησε προκειμένου το όραμα μιας Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών να λάβει σάρκα και οστά.

Έτσι η ΕΘ.Ε.Α.Σ., με την συνδρομή όλων, μας καλείται σύμφωνα με την νομοθεσία να:

  • Αναδεικνύει και ενδυναμώνει τις συλλογικές δράσεις των αγροτών ως απαραίτητο εργαλείο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και ως μέσο της διατήρησης και προστασίας του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού στην ελληνική ύπαιθρο.
  • Προτείνει και αναπτύσσει μεθόδους για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας των μελών της χωρίς να ενεργεί η ίδια πράξεις παραγωγής, διακίνησης ή εμπορίας.
  • Συμμετέχει στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και σε διεθνείς Οργανισμούς που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον αγροτικό τομέα της Ελλάδος και τη λειτουργία των συλλογικών του δραστηριοτήτων.
  • Γνωμοδοτεί ύστερα από αίτημα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για θέματα που αφορούν το Συνεταιριστικό Κίνημα, την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη του Αγροτικού τομέα.

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ συντασσόμενη πλήρως με  περισσότερες από διακόσες Συνεταιριστικές Οργανώσεις (που εκπροσωπούν παραπάνω από το 80% του εθνικού κύκλου εργασιών των Συνεταιρισμών) ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ   την συνδικαλιστική της δράση,  παρέχοντας τον αναγκαίο χώρο και χρόνο στην ΕΘ.Ε.Α.Σ. να ξεκινήσει να ξεδιπλώνει τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της,   σύμφωνα με τους καταστατικούς της στόχους. Είναι προφανές ότι μετά την εκλογή του Διοικητικού και του Εποπτικού της Συμβουλίου, η ΕΘ.Ε.Α.Σ. θα παρεμβαίνει με μεγαλύτερη ένταση στην καθημερινότητα του αγροτικού γίγνεσθαι σε μια εποχή που έχει ανάγκη την σθεναρή παρουσία του πρωτογενή τομέα όπως έδειξε η οικονομική κρίση, η πανδημία και τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Όλοι μαζί προχωράμε αφήνοντας πίσω ότι μας πλήγωσε , με  ΕΝΙΑΙΑ , ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ , ΚΑΘΑΡΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ  φωνή.

09 March 2022
Banner