ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Αναγκαία η παράταση για τους Δασικούς Χάρτες

06 July 2017

ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ: Αναγκαία η παράταση για τους Δασικούς Χάρτες

Με επιστολή της προς τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σωκράτη Φάμελλο, η οποία κοινοποιείται και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βαγγέλη Αποστόλου, η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ διατυπώνει την ανάγκη παράτασης έως τουλάχιστον 30 Σεπτεμβρίου 2017, για τους Δασικούς Χάρτες, προκειμένου να δοθεί το χρονικό περιθώριο για «την αποφυγή καταστάσεων που με αρνητικό πρόσημο θα εμφανιστούν, εάν σήμερα δεν φροντίσουμε για το αντίθετο».

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ τονίζει στην επιστολή της τη σπουδαιότητα του έργου, επισημαίνει ότι επικρατεί σύγχυση σχετικά με το θέμα και εκφράζει την άποψη ότι είναι πρακτικά αδύνατο εντός του χρονικού πλαισίου που έχει ορίσει το Υπουργείο (μέχρι τις 27 Ιουλίου 2017, οπότε και ολοκληρώνεται η ανάρτηση του 35% των δασικών χαρτών της χώρας) να ενημερωθούν οι χιλιάδες εμπλεκόμενοι παραγωγοί, να συντάξουν και να υποβάλουν τα σχετικά αιτήματα – ενστάσεις τους.

«Γνωρίζουμε καλά ότι έχετε διαμηνύσει πως δεν υπάρχει δυνατότητα για άλλη παράταση, ωστόσο, σας καλούμε να επανεξετάσετε την απόφασή σας αυτή, λαμβάνοντας υπόψιν το αδιαμφισβήτητο γεγονός της αντικειμενικής δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί», σημειώνει η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, συμπληρώνοντας: «Η χώρα μας στερήθηκε το έργο αυτό επί δεκαετίες και οι στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν είναι αμέτρητες. Το να υπάρξει μια πολύ μικρή καθυστέρηση, υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα γίνουν σωστά, δεν μειώνει την αξία του εγχειρήματος».

Η ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ ζητά επιπλέον συνάντηση με τον κ. Φάμελλο, προκειμένου να παρουσιάσει αναλυτικά τα προβλήματα που σήμερα υπάρχουν και να εκθέσει τα επιχειρήματά της για την ανάγκη παράτασης.

06 July 2017
Banner
Banner