Νέα δεδομένα για το Επικουρικό των καταστηματαρχών κρεοπωλών

20 January 2017

Νέα δεδομένα για το Επικουρικό των καταστηματαρχών κρεοπωλών

Η καινούργια χρονιά σήμανε και νέα κατάσταση για την επικουρική ασφάλιση των καταστηματαρχών κρεοπωλών. Σύμφωνα με έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, οι ελεύθεροι επαγγελματίες κρεοπώλες που υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. ΕΤΕΑΜ, υπάγονται από 1/1/2017 προαιρετικά στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ (όπως μετονομάζεται το ΕΤΕΑ από 1ης Ιανουαρίου 2017).

Το έγγραφο (το οποίο αποτελεί απάντηση σε σχετική επιστολή που είχε απευθύνει το Σωματείο Κρεοπωλών Αθήνας-Αττικής στο Υπουργείο) τονίζει ότι όσοι καταστηματάρχες κρεοπώλες το επιθυμούν, μπορούν να σταματήσουν την ασφάλισή τους στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΠ. Αυτό όμως σημαίνει ότι όσοι εξ αυτών έχουν συμπληρώσει 15ετία στην επικουρική ασφάλιση θα λάβουν επικουρική σύνταξη μαζί με την κύρια, όταν συνταξιοδοτηθούν. Αντιθέτως, όσοι δεν έχουν συμπληρωμένη 15ετία επικουρικής ασφάλισης, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πίσω τις εισφορές που κατέβαλαν. Επιπλέον, όσοι οφείλουν εισφορές στο ΕΤΕΑΕΠ, ακόμη κι αν διακόψουν από 1/1/2017 την επικουρική τους ασφάλιση, οι βεβαιωμένες οφειλές τους «αναζητούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Με βάση τα παραπάνω, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο προσανατολισμός που δίνει στα μέλη του το Σωματείο Κρεοπωλών Αθήνας-Αττικής ύστερα από την απάντηση την οποία έλαβε από το Υπ. Εργασίας, είναι συγκεκριμένος: Όσοι κατέβαλλαν εισφορές για το επικουρικό να συνεχίσουν μέχρι τη συμπλήρωση της 15ετίας (4.500 ημέρες ασφάλισης) αλλιώς θα χάσουν τα χρήματα που έχουν εισφέρει για την επικουρική. Μετά τη 15ετία δεν έχουν ουσιαστικό όφελος αν συνεχίσουν να καταβάλλουν εισφορά για το Επικουρικό, αφού η διαφορά είναι ελάχιστη στην επικουρική σύνταξη που θα λάβουν. Από την άλλη, όμως, όσοι έχουν μέχρι 31/12/2016 οφειλές, πρέπει να τις καταβάλουν.

Περαιτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι όπως προκύπτει από την απάντηση του Υπουργείου, στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονταν υποχρεωτικά όσοι ήδη ασφαλίζονταν υποχρεωτικά στους φορείς που εντάχθηκαν σε αυτό, με νόμο του 2012 (Ν.4052/2012). Κατά συνέπεια, σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους καταστηματάρχες κρεοπώλες Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης και Αλεξανδρούπολης, αυτοί υπάγονταν υποχρεωτικά μέχρι 31/12/2016 (και προαιρετικά από 1/1/2017) στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΕΑ και νυν Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, εφόσον ήταν ήδη ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΕΑΜ μέχρι την ημερομηνία ένταξής του στο ΕΤΕΑ (1/7/2012). Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ όσοι από τους παραπάνω ξεκίνησαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως καταστηματάρχες κρεοπώλες από 1/7/2012 και εξής.

20 January 2017
Banner