Νέα Απόφαση τροποποιεί τις περσινές προβλέψεις για τη θρησκευτική σφαγή

02 May 2018

Νέα Απόφαση τροποποιεί τις περσινές προβλέψεις για τη θρησκευτική σφαγή

Ίσως ενθυμούμενη τις αντιδράσεις που υπήρξαν πριν από έναν περίπου χρόνο, η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αυτή τη φορά δεν έδωσε διάσταση στη νέα Υπουργική Απόφαση που υπέγραψε για τη θρησκευτική σφαγή, και η οποία τροποποιεί προβλέψεις της περσινής. Η νέα Απόφαση δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαρτίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 1132).

Την νέα Απόφαση για τη θρησκευτικού τύπου σφαγή υπέγραψαν ο υπουργός ΥΠΑΑΤ Β. Αποστόλου και ο αναπληρωτής του Γ. Τσιρώνης και σύμφωνα με αυτήν, ορίζεται ως υποχρεωτική η συμμόρφωση του υπευθύνου της επιχείρησης όσον αφορά την απασχόληση επαρκούς αριθμού προσωπικού, που να έχει κατάλληλο βαθμό ικανότητας και να κατέχει πιστοποιητικό για το χειρισμό, τη φροντίδα, την ακινητοποίηση, την αγκίστρωση ή ανύψωση, την αφαίμαξη και τη σφαγή των ζώων (θρησκευτική σφαγή). Το πρόστιμο που προβλέπεται για την περίπτωση μη-συμμόρφωσης μπορεί να ανέλθει και στις 10.000 ευρώ.

Επιπλέον, η νέα Απόφαση δεν προβλέπει μερικές λεπτομέρειες της παλιάς. Συγκεκριμένα, απαλείφεται η προηγούμενη διάταξη που όριζε ότι σε όλα τα ζώα, εκτός των πουλερικών, που σφάζονται στο πλαίσιο λατρευτικών τύπων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση «εφαρμόζεται αναισθητοποίηση αμέσως μετά την πραγματοποίηση της τομής αφαίμαξης». Απαλείφεται επιπλέον η πρόβλεψη ότι «Δεν επιτρέπεται η ακινητοποίηση των μηρυκαστικών με αντιστροφή ή οποιαδήποτε άλλη μη φυσιολογική θέση».

Σημειώνεται επίσης ότι η νέα Απόφαση καταργεί τη προηγούμενη ρύθμιση που όριζε ότι «Σφάγια ή τμήματα σφαγίων που έχουν προέλθει από σφαγή στα πλαίσια λατρευτικών τύπων αλλά τελικά δεν γίνονται αποδεκτά και δεν σφραγίζονται ως τέτοια, διαχειρίζονται ως ζωικά υποπροϊόντα βάσει του Κανονισμού 1069/2009».

02 May 2018
Banner