Μπόλαρης: Πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα η αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας

04 August 2016

Μπόλαρης: Πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα η αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας

Story Highlights

  • «Πρόκειται για εφαρμογές που μας δίνουν εξαιρετικές εναλλακτικές πηγές εισοδήματος, μειώνουν καθοριστικά το κόστος παραγωγής, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και ισχυροποιούν τη βιωσιμότητα των αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων»

Related Articles

Τις εγκαταστάσεις της Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση βιοαερίων επισκέφτηκε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκος Μπόλαρης. Η Μονάδα παραγωγής της ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. στη Νιγρίτα Σερρών πραγματοποιεί τις δοκιμαστικές εργασίες πριν μπει τις επόμενες εβδομάδες σε πλήρη λειτουργία, αξιοποιώντας κτηνοτροφικά απόβλητα, βιομάζα από τους αγρούς και υπόλοιπα από μεταποιητικές μονάδες τροφίμων. Κατά την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις ο κ. Μπόλαρης είχε την ευκαιρία συζήτησης με τους Έλληνες, Γερμανούς και Ιταλούς τεχνικούς, οι οποίοι συνεργάζονται για την ολοκλήρωση της μονάδας.

«Η αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγή εδαφοβελτιωτικού λιπάσματος από τις μονάδες, όπως η συγκεκριμένη, είναι μια νέα πρόκληση για τον πρωτογενή τομέα. Το πεδίο εφαρμογής είναι τεράστιο. Εκεί που παλιότερα βλέπουμε απόβλητα, σήμερα μέσω της τεχνολογίας αξιοποιούμε πόρους. Πρόκειται για εφαρμογές που μας δίνουν εξαιρετικές εναλλακτικές πηγές εισοδήματος,  μειώνουν καθοριστικά το κόστος παραγωγής, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και ισχυροποιούν τη βιωσιμότητα των αγροκτηνοτροφικών επιχειρήσεων» δήλωσε μετά την ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της μονάδας ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

04 August 2016
Banner