Μια Απόφαση αλλάζει το νόμο;

06 April 2017

Μια Απόφαση αλλάζει το νόμο;

Σχεδόν 10 μέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που εντάσσονται στη διαδικασία της απλής γνωστοποίησης, δεν έχει υπάρξει καμία αντίδραση από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την εν λόγω απόφαση, ανάμεσα στις επιχειρήσεις που μπορούν να ανοίξουν με τη διαδικασία της γνωστοποίησης συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης - παρότι ο νόμος 4442/2016 σαφώς τις εξαιρούσε εφαρμόζοντας τους Κοινοτικούς Κανονισμούς. Έτσι εμφανίζεται μια εφαρμοστική υπουργική απόφαση να... αλλάζει το νόμο!

Μέχρι τώρα, και παρότι έχουν παρέλθει 4 μήνες από την έκδοση του Ν. 4442/2016, το ΥΠΑΑΤ δεν έχει προχωρήσει σε έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ή κάποιας άλλης εφαρμοστικής πράξης που να ορίζει -στο πνεύμα του νόμου- ποιες μεταποιητικές δραστηριότητες προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής υπάγονται στην διαδικασία της έγκρισης και ποιες στη διαδικασία της γνωστοποίησης. Αντίθετα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχώρησε στην πιο πάνω Απόφαση, η οποία και δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, αλλά και τον ίδιο το νόμο.

Ας ελπίσουμε ότι πρόκειται για μια απλή καθυστέρηση και δεν υπάρχουν άλλου είδους εμπλοκές (αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων, δομικές αδυναμίες, ενδο-υπηρεσιακές αντιθέσεις) και ότι σύντομα θα υπάρξει ξεκαθάρισμα και αποκατάσταση του καθεστώτος ίδρυσης επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης.

06 April 2017
Banner
Banner