Μέχρι και 50% πτώση τζίρου και κερδοφορίας προβλέπουν οι βιομηχανίες της περιφέρειας, λόγω κορωνοϊού

18 March 2020

Μέχρι και 50% πτώση τζίρου και κερδοφορίας προβλέπουν οι βιομηχανίες της περιφέρειας, λόγω κορωνοϊού

«…Η διαφύλαξη της εγχώριας υγιούς βιομηχανικής παραγωγής, θα πρέπει ν΄ αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης στο πλαίσιο των μέτρων που αφορούν στη γενικότερη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό» δηλώνει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος-ΣΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης, λίγο πριν η κυβέρνηση ανακοινώσει νέα δέσμη οικονομικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Αφορμή για τη δήλωση του κ. Σαββάκη στάθηκε η έρευνα του ΣΒΕ για τις επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19, που καταγράφει πτώση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας έως και 50% στη δραστηριότητα της περιφερειακής βιομηχανίας.

Η έρευνα διενεργήθηκε το διήμερο 12 και 13 Μαρτίου, δηλαδή πριν την έξαρση του φαινομένου και πριν τη λήψη των διαδοχικών μέτρων από την Κυβέρνηση, γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ήδη καταγραφείσες πολύ αρνητικές επιπτώσεις, μετά από πέντε ημέρες, είναι ήδη εντονότερες. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 174 επιχειρήσεις απ’ όλους τους κλάδους της μεταποίησης, με έδρα την Ελληνική περιφέρεια.

Από την επεξεργασία των απαντήσεων προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

  • Όλες οι επιχειρήσεις του δείγματος αναμένουν πτώση του ετήσιου κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας τους από 10% έως και 50%.
  • Κλάδοι οι οποίοι καταγράφουν τις μεγαλύτερες πτώσεις στα δυο αυτά μεγέθη είναι:

-Ποτά: 50%

-Μεταποίηση νωπών κτηνοτροφικών προϊόντων: 50%

-Παραγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού για τη βιομηχανία: 40%

-Δοµικά υλικά: 40%

-Τρόφιμα: 30%

-Κλωστοϋφαντουργία: 30%

-Βιομηχανία προϊόντων ξύλου: 20%

  • Το 66% των επιχειρήσεων του δείγματος (περισσότερες από δύο στις τρεις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιφέρειας) καταγράφει μεγάλη πτώση των εξαγωγών τόσο εντός, όσο και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πτώση αυτή ανά κλάδο κυμαίνεται από 20% (ποτά) έως και 50% (μηχανολογικός εξοπλισμός)
  • Το 63% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή και πάλι δύο στις τρεις βιομηχανίες, δηλώνει ότι λόγω της πανδημίας έχει υποστεί απώλεια πελατών που κυμαίνεται από 20% (δομικά υλικά) έως 40% (βιομηχανία προϊόντων ξύλου και βιομηχανία παραγωγής μηχανολογικού εξοπλισμού)
  • Το 54% των επιχειρήσεων του δείγματος, δηλαδή περισσότερες από μια στις δυο βιομηχανίες, αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην άφιξη των παραγγελιών τους, είτε αυτές αφορούν πρώτες ύλες, είτε ενδιάμεσα προϊόντα.
  • Το σύνολο των επιχειρήσεων καταγράφει ως σημαντικό παράγοντα για την εύρυθμη λειτουργία του την απουσία του προσωπικού, όχι λόγω ασθενείας, αλλά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων, η οποία έχει επηρεάσει τη μέχρι σήμερα κανονική λειτουργία όλων των επιχειρήσεων.
  • Ομοίως, το 88% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι υπάρχει αδυναμία είσπραξης οφειλών από πελάτες, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ρευστότητά τους, με προφανείς συνέπειες την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες.
  • Τέλος, το 74% των επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνει την αδυναμία υλοποίησης επενδύσεων λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις και την αναστολή προγραμματισμένων, μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

«Γνωρίζουμε ότι οι δημοσιονομικές δυνατότητες είναι περιορισμένες και συνεπώς θα πρέπει να αποφευχθούν φαινόμενα κατακερματισμού των ενισχύσεων και στόχευση στους κλάδους που δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την Ελληνική οικονομία. Η βιομηχανία έχει πραγματικά τη μεγαλύτερη ανάγκη έμπρακτης υποστήριξης, αφού πλήθος μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την περιφέρεια, βιώνουν την καθημερινή μείωση των πωλήσεων τους» υπογραμμίζει στις δηλώσεις του ο Πρόεδρος του ΣΒΕ, και καταλήγει: «Επειδή ακριβώς η μεταποίηση αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πυλώνα της οικονομίας, με κλάδους δυναμικούς και εξωστρεφείς, που παράγουν προϊόντα διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) προτείνει σήμερα προς την κυβέρνηση την έμμεση τόνωση της ρευστότητας της βιομηχανίας, και την άμεση λήψη μέτρων για την αποτροπή των εξαιρετικών επιπτώσεων της κρίσης».

18 March 2020
Banner
Banner