Μέτρα στήριξης για πουλερικά και χοιρινό κρέας, ζητούν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

14 May 2020

Μέτρα στήριξης για πουλερικά και χοιρινό κρέας, ζητούν οι υπουργοί Γεωργίας της Ε.Ε.

Η τρέχουσα κατάσταση στον αγροτικό τομέα, η αποτελεσματικότητα των ήδη ληφθέντων μέτρων αλλά και πιθανές μελλοντικές δράσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19, βρέθηκαν στο τραπέζι… ή, καλύτερα, στην οθόνη της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποίησαν χθες οι υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών της Ε.Ε.

Οι υπουργοί αξιολόγησαν τις διάφορες δράσεις που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να διασφαλιστεί, και ιδίως την κυκλοφορία εποχικών εργαζομένων, την εισαγωγή «πράσινων λωρίδων» στους αυτοκινητοδρόμους και τη δυνατότητα των κρατών μελών να παρέχουν υψηλότερες προκαταβολές πληρωμών, αυξημένες κρατικές ενισχύσεις και ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης.

Οι Υπουργοί χαιρέτισαν αυτά τα βήματα και τόνισαν την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα. Προσδιόρισαν επιπλέον πεδία που χρειάζονται υποστήριξη, όπως οι τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων, του μοσχαρίσιου κρέατος, του κρέατος πουλερικών και του κρασιού. Επιπλέον ζήτησαν την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των καθεστώτων ενίσχυσης ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Πολλοί υπουργοί ζήτησαν επίσης έναν ισχυρό προϋπολογισμό για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020.

Σύμφωνα μάλιστα με τη σχετική ανακοίνωση της Κροατικής Προεδρίας του Συμβουλίου, στο τραπέζι έπεσαν πολλαπλές προτάσεις μέτρων, ενώ ζητήθηκε η Κομισιόν να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα: τόσο σχετικά με την περαιτέρω χαλάρωση των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, για παράδειγμα σε σχέση με τους επιτόπιους ελέγχους ή την αύξηση της εθελοντικής συνδεδεμένης ενίσχυσης, όσο επίσης και μέτρα που θα απαιτούσαν περαιτέρω οικονομικούς πόρους. «Ζητήθηκε επίσης η ενεργοποίηση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης και άλλων μέτρων της αγοράς για τομείς όπως τα πουλερικά, το χοιρινό και το μοσχαρίσιο κρέας, οι πατάτες», αναφέρει η ανακοίνωση της Προεδρίας. 

Η συζήτηση κινήθηκε επίσης γύρω από τα ζητήματα των νομοθετικών προτάσεων που βρίσκονται υπό επεξεργασία, και πιο συγκεκριμένα μια πρόταση τροποποίησης του κανονισμού 1305/2013 με σκοπό την παροχή ρευστότητας για να εξασφαλιστεί η συνέχεια των γεωργικών δραστηριοτήτων και των μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, την εμπορία ή/και την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων.

14 May 2020
Banner
Banner