Μετατέθηκε για τις 18/5 η πρώτη εκλογική Γ.Σ. της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

10 March 2017

Μετατέθηκε για τις 18/5 η πρώτη εκλογική Γ.Σ. της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ

Όπως ανακοινώνει η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, «Σε συνέχεια της Έκτακτης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ στις 9 Μαρτίου 2017 και λαμβάνοντας υπόψη την καταληκτική ημερομηνία, όπως αυτή έχει τεθεί από το άρθρο 49 παρ.2 του ν.4384/2016, για την εναρμόνιση και προσαρμογή των Καταστατικών όλων των Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας στο Νέο Συνεταιριστικό Νόμο, καθώς και το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον εγγραφής νέων μελών στη Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα να μετατεθεί η πρώτη Εκλογική Γενική Συνέλευση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ και να λάβει χώρα στις 18 Μαΐου 2017».

Στο μεταξύ, συνάντηση εργασίας συγκάλεσε η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, συνάντηση στην οποία μετείχαν, μεταξύ άλλων και οι εκπρόσωποι 32 Πυλών, που υποδέχονται περισσότερες από 250.000 Αιτήσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ). Σε ανακοίνωση της Οργάνωσης αναφέρεται ότι «Κοινός παρονομαστής υπήρξε η ικανοποίηση για τα όσα δρομολόγησε η ηγεσία του Υπουργείου, αλλά και ο προβληματισμός, για το γεγονός ότι συγκεκριμένα συμφέροντα επιμένουν να ενεργούν σαν κράτος εν κράτει, αδιαφορώντας για τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της πολιτείας».

Η ανακοίνωση καταλήγει: «Με απόλυτη σαφήνεια εκφράστηκε ο πλήρης διαχωρισμός από την εταιρία ιδιωτικών συμφερόντων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε. Η Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ καλεί τους παραγωγούς της χώρας να απομονώσουν τα ιδιωτικά συμφέροντα και να συνεχίσουν να σκέφτονται Συνεταιριστικά».

10 March 2017
Banner
Banner