Meet the Lamb – πρόγραμμα προβολής πρόβειου κρέατος από την ΕΔΟΚ

18 May 2016

Meet the Lamb – πρόγραμμα προβολής πρόβειου κρέατος από την ΕΔΟΚ

Πρόταση προγράμματος δράσεων ενημέρωσης και προώθησης του πρόβειου κρέατος στην Ελλάδα και σε επιλεγμένες χώρες της εσωτερικής αγοράς (Ιταλία – Ισπανία) κατέθεσε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος στην Ε.Ε. Ο τίτλος του προγράμματος είναι MEET THE LAMB και κατατέθηκε στο πλαίσιο του Κανονισμού 1144/2014 για την προώθηση αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά ή/και σε τρίτες χώρες. Η καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των προτάσεων ήταν η 28η Απριλίου 2016. Το πρόγραμμα της ΕΔΟΚ στοχεύει στην ενημέρωση των επαγγελματιών (κτηνοτρόφων, εμπόρων, μεταποιητών), καταναλωτών και διαμορφωτών κοινής γνώμης στις επιλεγμένες αγορές-στόχους της Ε.Ε., για το πρόβειο κρέας.

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι προτάσεις προγραμμάτων αποστέλλονται χωρίς τη διαμεσολάβηση εθνικών φορέων και αξιολογούνται στις Βρυξέλλες από ειδικούς. Η νέα αυτή πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε. για τη στήριξη ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, σκοπεύει να βοηθήσει τους επαγγελματίες του γεωργικού τομέα να εισέλθουν στις διεθνείς αγορές ή να ισχυροποιήσουν την παρουσία τους σ΄ αυτές, καθώς και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των Ευρωπαίων καταναλωτών όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Αν λάβουμε υπόψη πως η αιγοπροβατοτροφία είναι ο κύριος παραδοσιακός κλάδος της κτηνοτροφίας μας και παρόλα αυτά η κατά κεφαλή κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος βρίσκεται στα 7 χγρ. περίπου ετησίως με τάση μείωσης, είναι προφανές ότι η υλοποίηση του προγράμματος θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο του πρόβειου κρέατος.

Επιπλέον, μέσα από την ουσιαστική αλλαγή που προτίθεται να φέρει το πρόγραμμα στον τρόπο παραγωγής από την συστηματοποίησή του με άξονα την επιχειρηματικότητα, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης στον αγροτικό τομέα της χώρας, στηρίζοντας έτσι έναν κλάδο που αποτελεί πυλώνα της Ευρωπαϊκής κληρονομιάς και την οικονομία ενός κράτους-μέλους που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Με την προετοιμασία και την υποβολή του προγράμματος, του οποίου το ύψος δαπανών μπορεί να φθάσει τα 3.000.000 ευρώ και θα έχει την εγγύηση μεγάλης Ελληνικής τράπεζας, η ΕΔΟΚ αποδεικνύει τη σημασία που δίνει στο πρόβειο κρέας και κατ΄επέκταση στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας καθώς και στην οικονομική σημασία της ανάπτυξης της κτηνοτροφίας μας, ιδιαίτερα μάλιστα στην παρούσα οικονομική συγκυρία.

Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης για την ΕΔΟΚ είναι η προτεραιότητα που δίνει η Ε.Ε. στις προτάσεις που θα προέρχονται από διεπαγγελματικές οργανώσεις σε σχέση με αυτές από μικρότερης εμβέλειας κλαδικές ή ιδιωτικές οργανώσεις. Το ΥΠΑΑΤ, αναγνωρίζοντας την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) ως τη μοναδική εθνική οργάνωση στον τομέα του κρέατος (ΦΕΚ 1407/03-06-2014) και τη διεπαγγελματική συμφωνία για την εισφορά υπέρ ΕΔΟΚ στο σφάγιο (ΦΕΚ 943/Β/26.5.2015), στηρίζει το ρόλο της στην ανάπτυξη του τομέα και επίσης στην προώθηση της κατανάλωσης του πρόβειου κρέατος, που συνδυάζει την παράδοση με την απαίτηση της αγοράς για προϊόντα γαστρονομίας με νέες μεθόδους κοπής και παρασκευής.

Αξίζει να σημειωθεί πως μια επιπλέον σημαντική παράμετρος που ενισχύει την ευρωπαϊκή διάσταση των ενεργειών της ΕΔΟΚ, είναι η σταθερή συνεργασία και η αδελφοποίηση με άλλες διεπαγγελματικές οργανώσεις ομόλογές της στην Ευρώπη. Έτσι, η ΕΔΟΚ έχει ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με την γαλλική INTERBEV με στόχο την τακτική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων σχετικά με θέματα που απασχολούν τον κλάδο, ενώ αναμένεται να κάνει σχετικές επαφές και με την INTEROVIC, η οποία και υλοποιεί πρόγραμμα του κανονισμού 501/2008 στην Ισπανία.

Η ενίσχυση της ΕΔΟΚ μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα την εδραιώσει ως εγγυητή και συντονιστή του εγχώριου κλάδου της προβατοτροφίας απέναντι στους Ευρωπαίους επαγγελματίες του κλάδου, απαντώντας έτσι σε έναν από τους βασικούς στόχους της δημιουργίας της. Το γεγονός αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω το ρόλο της και θα τεκμηριώσει την ανταποδοτικότητα των εισφορών της. Εν κατακλείδι, με τον τρόπο αυτό η ΕΔΟΚ θα λάβει σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό τοπίο των Διεπαγγελματικών Ενώσεων, κάτι που θα συμπαρασύρει θετικά και προς τα πάνω το επίπεδο και των λοιπών Ευρωπαίων παραγωγών και φορέων του κλάδου.

18 May 2016
Banner