Με βάση το εισόδημα του 2015 οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017 για γεωργούς, κτηνοτρόφους

23 August 2016

Με βάση το εισόδημα του 2015 οι ασφαλιστικές εισφορές του 2017 για γεωργούς, κτηνοτρόφους

Επί τη βάσει των εισοδημάτων που είχαν δηλώσει το 2015 (δηλαδή με βάση τα εκκαθαριστικά του 2016), θα πληρώνουν το 2017 οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι επιστήμονες τις ασφαλιστικές εισφορές στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Αυτό αποκαλύπτει στην εφημερίδα «Ημερησία» ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τ. Πετρόπουλος εξηγώντας ότι «ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τις εκκαθαρισμένες δηλώσεις εισοδήματος του προηγούμενου έτους θα ισχύσει... αναγκαστικά έως ότου διαμορφωθεί μηχανισμός ακριβόχρονης δήλωσης και ελέγχου του εισοδήματος ανά μήνα ή ανά δίμηνο». Έτσι, ο υπολογισμός από την 1/1/2017, οπότε αλλάζει –σύμφωνα με το νέο Ασφαλιστικό– το σύστημα παρακράτησης των εισφορών για την κύρια σύνταξη, την ασθένεια, την επικουρική ασφάλιση και το εφάπαξ (για όσους έχουν όλες τις σχετικές «καλύψεις»), δεν θα γίνεται επί του πραγματικού εισοδήματος του κάθε μήνα και του έτους της επαγγελματικής δραστηριότητας, αλλά, με το εισόδημα προηγούμενων ετών με αναγωγή σε 12μηνη βάση. Η οριστική εκκαθάριση των διαφορών που είναι βέβαιο ότι θα προκύπτουν με βάση τις προκαταβολές και τις τελικές πράξεις επιβολής ασφαλίστρων, θα γίνεται στο... τέλος κάθε επόμενου χρόνου, δημιουργώντας πολλά γραφειοκρατικά και λογιστικά ζητήματα επιστροφών εισφορών ως «αχρεωστήτως καταβληθεισών» ή καταβολής επιπλέον ποσών...

Πηγή: imerisia.gr

23 August 2016
Banner
Banner