Με ειδικό πληροφορικό σύστημα ο υπολογισμός τής υπέρ ΕΔΟΚ εισφοράς στα σφάγια

18 April 2017

Με ειδικό πληροφορικό σύστημα ο υπολογισμός τής υπέρ ΕΔΟΚ εισφοράς στα σφάγια

Story Highlights

  • Η εισφορά επιβάλλεται επί όλων των ειδών κρεάτων (αιγοπρόβειου, βοοειδών, χοιρινών και πουλερικών) τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

Related Articles

Την έναρξη λειτουργίας του πληροφορικού συστήματος με το οποίο θα παρακολουθείται η υποχρεωτική εισφορά στα σφάγια ανακοινώνει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος. Η ΕΔΟΚ ολοκλήρωσε και έθεσε σε λειτουργία το σύστημα με το οποίο από την 1η Ιανουαρίου 2017, τα στοιχεία σφαγών χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό και την παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης της υποχρεωτικής εισφοράς στα σφάγια.

Η διαδικασία υπολογισμού, παρακράτησης από τους κτηνοτρόφους και απόδοσης της εισφοράς στην ΕΔΟΚ από τους εμπόρους/διακινητές έχει γίνει ήδη γνωστή από ανακοινώσεις της ΕΔΟΚ και του ΥΠΑΑΤ. Πρόκειται για διαδικασία που στηρίζεται στην Υ.Α. 866/56554 (ΦΕΚ/943/Β/2.05.2015), με την οποία έχει κηρυχθεί δεσμευτική, δηλαδή υποχρεωτική, η Διεπαγγελματική Συμφωνία (αριθ. 467/11-3-2015) της ΕΔΟΚ, επί τη βάσει της οποίας προκύπτει εισφορά των παραγωγών υπέρ της Οργάνωσης, με βάση το βάρος του σφάγιου ανά είδος αγροτικού ζώου.

Σημειώνεται ότι η εισφορά επιβάλλεται επί όλων των ειδών κρεάτων (αιγοπρόβειου, βοοειδών, χοιρινών και πουλερικών) τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η ΕΔΟΚ ελπίζει ότι η εφαρμογή της ανωτέρω Διεπαγγελματικής Συμφωνίας (που αποφασίστηκε σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τους σχετικούς Κανονισμούς της Ε.Ε.), θα της αποφέρει τα απαραίτητα έσοδα για μια ισχυρή και αποτελεσματική παρουσία του τομέα του κρέατος, στην ανάπτυξη του οποίου θα χρησιμοποιηθούν υποχρεωτικά και αποκλειστικά τα έσοδα αυτά. Σκοπός, να αναληφθούν δράσεις και προγράμματα που θα βελτιώσουν τη θέση όλων των εμπλεκόμενων στον τομέα του κρέατος.

Όπως υπογραμμίζει στη σχετική σημερινή ανακοίνωσή της η ΕΔΟΚ, η εισφορά «θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος προβολής του πρόβειου κρέατος “ΜΕΕΤ ΤΗΕ LAMB”, τριετούς διάρκειας, καθώς και των προγραμμάτων προβολής του χοιρινού και του κρέατος κοτόπουλου και των παρασκευασμάτων τους στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. και σε Τρίτες Χώρες, τα οποία κατατέθηκαν για έγκριση στην Ε.Ε.»

Πώς θα δουλέψει το σύστημα; Όπως σημειώνει η ΕΔΟΚ, έχει αναπτύξει «ένα πληροφορικό σύστημα που δέχεται στοιχεία σφαγών από το σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ, υπολογίζει τις αντίστοιχες εισφορές και παρακολουθεί τα ποσά που κατατίθενται περιοδικά υπέρ της ΕΔΟΚ από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενεργούν ως έμποροι/διακινητές, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο από το νόμο μηχανισμό είσπραξης. Οι αναφερόμενοι στη δεσμευτική Απόφαση έμποροι/διακινητές θα ειδοποιούνται κατά διαστήματα σχετικά με τις εισφορές που θα έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει και να έχουν αποδώσει».

Με πρωταρχικό στόχο λοιπόν την ανάπτυξη του τομέα του κρέατος στη χώρα μας, Διεπαγγελματική Κρέατος καλεί «τους εμπόρους/διακινητές να συνδράμουν στην είσπραξη αυτών των εισφορών που κύριος στόχος τους είναι μέτρα για τη σωτηρία και ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας και παραγωγής ελληνικού κρέατος προς όφελος όλων».

Η Οργάνωση καλεί επίσης και τα σφαγεία να βοηθήσουν «ενημερώνοντας παραγωγούς και εμπόρους για την ανάγκη συμμόρφωσης όλων, ως εθνική ανάγκη για τη σωτηρία της ελληνικής παραγωγής, όπως άλλωστε έχουν καθήκον αλλά και συμφέρον, αφού το μέλλον τους εξαρτάται από τη βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα του κρέατος».

«Η ΕΔΟΚ αναγνωρίζει τα μεγάλα προβλήματα του τομέα του κρέατος στη χώρα μας, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση, την καταστροφική θέση της εγχώριας παραγωγής και την μη ομαλή λειτουργία της αγοράς εξαιτίας της μείωσης της ζήτησης και της έλλειψης διαβούλευσης και συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων. Βασική μας επιδίωξη είναι η αναγνώριση και επίλυση χρόνιων βασικών προβλημάτων και παραλείψεων μέσω μόνιμης και θεσμοθετημένης επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους και της ΕΔΟΚ που εκπροσωπεί όλους τους επαγγελματικούς κλάδους του κρέατος» καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος.

18 April 2017
Banner