Έρχεται νέα ΚΥΑ για τις εγκαταστάσεις τροφίμων – Κάθε πότε θα ελέγχονται με βάση την επικινδυνότητα

27 April 2020

Έρχεται νέα ΚΥΑ για τις εγκαταστάσεις τροφίμων – Κάθε πότε θα ελέγχονται με βάση την επικινδυνότητα

Στην τελική ευθεία για την έκδοσή της έχει μπει η Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την κατάταξη εγκαταστάσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας και για τη συχνότητα επιθεώρησης τέτοιων εγκαταστάσεων.

Για την ακρίβεια, πρόκειται για σχέδιο Απόφασης που καθορίζει τη μέθοδο κατάταξης των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας με βάση την αξιολόγηση κινδύνου, έτσι ώστε ο επίσημος έλεγχος να διενεργείται με τη συχνότητα που πρέπει.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η αποτελεσματικότητα των ελέγχων ενώ θεωρείται ότι η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων τροφίμων βάσει του επιπέδου του κινδύνου αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την οργάνωση των ελέγχων, που αποσκοπεί να τους καταστήσει περισσότερο στοχευμένους.

Έτσι, η κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας θα γίνεται με κριτήριο αφενός την εγγενή επικινδυνότητα της επιχείρησης (είδος τροφίμων, χρήση τους, ειδικοί παράγοντες επικινδυνότητας, μέγεθος δραστηριότητας, όγκος παραγωγής κ.ά.) και αφετέρου τη δυναμική επικινδυνότητα της επιχείρησης (εσωτερικά συστήματα διαχείρισης κινδύνων, συστήματα ποιότητας, συμμόρφωση στα αποτελέσματα προηγούμενων ελέγχων, τυχόν εμπλοκή της επιχείρησης σε προηγούμενα περιστατικά παραπλάνησης κ.ά.).

Όλα τα κριτήρια θα λαμβάνονται υπόψη για να διαμορφωθεί η συνολική βαθμολογία της επιχείρησης. Πρόκειται στην πραγματικότητα για ένα σύστημα βαθμολόγησης με παραμέτρους και συντελεστές βαρύτητας από το οποίο θα προκύπτει η κατηγορία επικινδυνότητας της επιχείρησης και η ενδεδειγμένη συχνότητα επίσημων ελέγχων.

Αναλόγως της κατάταξης μιας επιχείρησης στην κατηγορία υψηλής, μέσης, χαμηλής επικινδυνότητας προσδιορίζεται και η συχνότητα ελέγχου: 6-18 μήνες, 12-24 μήνες και 18-36 μήνες αντιστοίχως.

Σημειώνεται ότι το σχέδιο Απόφασης έχει εγκρίνει και ο ΕΦΕΤ.

Η μέθοδος βαθμολόγησης

Πρέπει να σημειωθεί ότι για την έννοια της εγγενούς επικινδυνότητας που αφορά η Απόφαση, οι δραστηριότητες: τεμαχισμός κρέατος, επεξεργασία υποπροϊόντων, ψυκτικές αποθήκες ζωικών προϊόντων, μεταφορά τροφίμων ζωικής προέλευσης, σούπερ μάρκετ, εστιατόρια, ψητοπωλεία, καντίνες, κρεοπωλεία, κατατάσσονται στην κλίμακα της Μέσης επικινδυνότητας. Οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών ξεκινούν δηλαδή από τους έξι (6) βαθμούς και από εκεί και πέρα, με συνυπολογισμό των υπολοίπων κριτηρίων, προκύπτει για κάθε επιχείρηση εξατομικευμένα η βαθμολογία της και η κατάταξή της σε κατηγορία κινδύνου και συχνότητα ελέγχου.

Δραστηριότητες όπως η παραγωγή παρασκευασμάτων κρέατος, ο τεμαχισμός πουλερικών-παρασκευάσματα πουλερικών, τα προϊόντα με βάση το κρέας, ανήκουν στην κλίμακα της Υψηλής επικινδυνότητας – ξεκινούν δηλαδή από τους εννέα (9) βαθμούς στους οποίους για κάθε επιχείρηση προστίθεται η βαθμολογία των λοιπών κριτηρίων προκειμένου να καθοριστεί η συχνότητα ελέγχου.

Κλείνουμε αναφέροντας ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης που αναμένεται να εκδοθεί, βαθμολογία 21-30 σημαίνει συχνότητα ελέγχων κάθε 6-18 μήνες, βαθμολογία 13-20 σημαίνει ελέγχους κάθε 12-24 μήνες και βαθμολογία 6-12 σημαίνει ελέγχους κάθε 18-36 μήνες.

27 April 2020
Banner
Banner