Κτηνοτρόφοι Αττικής: Επί τάπητος όλα τα θέματα της περιαστικής κτηνοτροφίας σε συνάντηση με τον Τσιρώνη

22 December 2016

Κτηνοτρόφοι Αττικής: Επί τάπητος όλα τα θέματα της περιαστικής κτηνοτροφίας σε συνάντηση με τον Τσιρώνη

Τους σχεδιασμούς για το άμεσο μέλλον παρουσίασαν τα στελέχη του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Περιφέρειας Αττικής «Άγιος Γεώργιος», σε πρόσφατη συνάντηση εργασίας που είχαν με τον αναπληρωτή υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιάννη Τσιρώνη.

Μεταξύ των θεμάτων που εξετάσθηκαν στη μακρά συζήτηση, ήταν:

- Η Συμμετοχή του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής σε επιτροπές και διαδικασίες του ΥΠΑΑΤ που αφορούν τα μέλη του.

- Η «νησιωτικότητα» (απομόνωση-κόστος μεταφοράς) να καλύπτει και τα νησιά της Αττικής, όπως ακριβώς και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

- Η «ορεινότητα» (εξισωτική κλπ.) να καλύπτει και ορεινές περιοχές της Αττικής, ιδιαίτερα περιοχές με χαρακτηριστικά μειονεκτούσας περιοχής.

- Η ύπαιθρος της Αττικής να είναι επιλέξιμη για αγροτικά προγράμματα (όπως LEADER κλπ.).

- Η ανάγκη να διερευνηθεί η πιθανότητα πληρέστερης και καλύτερης κάλυψης του ΕΛΓΑ για ζωονόσους, ατυχήματα, επιθέσεις εγκαταλειμμένων σκύλων κλπ., αλλά και ανεξάρτητης ιδιωτικής ασφάλισης.

- Η ανάγκη να ισχύει η προέγκριση αδειοδότησης ως επαρκές δικαιολογητικό για τη συμμετοχή σε Σχέδια Βελτίωσης ή/και ηλεκτροδότηση.

- Η απλοποίηση να περιλαμβάνει τη δυνατότητα μικρά Σχέδια Βελτίωσης κτηνοτρόφων (π.χ. μέχρι 50.000 ευρώ) να γίνονται μόνο με προσφορές και προτιμολόγια, καθ όσον η όλη διαδικασία μοιάζει σαν προσπάθεια εξασφάλισης συντεχνιακών αναγκών και όχι ανάληψης επενδυτικής ευθύνης. Μικρά αρμεκτήρια, μικρά τυροκομεία, μικρές υδροπονικές μονάδες ζωοτροφής κλπ.

- Η καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων ελέγχου (μικροβιακό φορτίο, μύγες κλπ.) καθότι η «αυθαίρετη», «επιστημονική» άποψη των υπαλλήλων ή των επιτροπών, χωρίς δημοσιευμένα και συμφωνημένα κριτήρια αφήνει εκτεθειμένους τους επιχειρηματίες (κτηνοτρόφους) σε πιθανή ανέλεγκτη ασυδοσία…

- Η διαχείριση των νεκρών ζώων και οι απαραίτητες ρυθμίσεις μέχρι σήμερα αφήνουν εκτεθειμένους τους κτηνοτρόφους, αλλά και την δημόσια υγεία, είπε ο Κ. Γιάννης Κοντογιάννης Πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αττικής.

- Η ηλεκτρονική απλούστευση διαδικασιών, ακόμα και στην διακίνηση των ζώων. Όλοι οι πολίτες είναι το ίδιο έντιμοι με τους δημόσιους υπαλλήλους. Έχοντας τον κτηνίατρο εκτροφής δεν είναι εύκολα κατανοητή η «γυμναστική» που υφίσταται ένας κτηνοτρόφος για να διακινήσει τα ζώα του…

- Η μη δυνατότητα πρόσβασης στους χάρτες γεωργικών γαιών της ελληνικής κυβέρνησης δεν είναι κατανοητή σε ένα ευνομούμενο κράτος. Μοιάζει σαν να εξυπηρετούνται επιλεκτικά κάποιες επιλογές …

- Μετά την έκδοση του νόμου 4056/2012, όλες οι πράξεις της Διοίκησης που αφορούσαν ή αφορούν εκποιήσεις σε υπάρχουσες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα έπρεπε να ανακληθούν. Ειδικότερα μετά τον νόμο 4351/2015 που χαρακτηρίζει δυνάμενες να διατηρηθούν όλες τις υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και την δυνατότητα παράτασης όλων των διαδικασιών για αδειοδότηση μέχρι 31/12/2018, πρέπει να αποδοθούν οι εγκαταστάσεις και οι χρήσεις, ως διατηρήσιμες, τουλάχιστον μέχρι την συνταξιοδότηση των κτηνοτρόφων. Παράλληλα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την δημιουργία νέων χώρων για την παραγωγή ζωικών προϊόντων στους Δήμους που νέες επιλογές της τοπικής διοίκησης διαμορφώνουν νέες συνθήκες, με φροντίδα της τοπικής διοίκησης. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής έχει μέλη του που έχουν υποστεί εκποίηση των ζώων τους λόγω ανάκλησης κανονικά εκδοθέντων μακροχρόνια αδειών λειτουργίας, κυρίως λόγω της μη έγκαιρης έκδοσης των ερμηνευτικών εγκυκλίων (νέα διοικητική πρακτική). Ακόμα και σήμερα υπάρχουν διοικητικές πράξεις «εκποίησης» ζώων σε υφιστάμενες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, λόγω της δυσλειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και της μη έκδοσης της ερμηνευτικής εγκυκλίου του νόμου 4351/2015 (ένα χρόνο μετά την έκδοση του νόμου, πάντα εις βάρος των επαγγελματιών κτηνοτρόφων).

- Ακούσθηκε ενδιαφέρουσα η προσέγγιση συνυπευθυνότητας και για τους συντάκτες των αλλοπρόσαλλων δηλώσεων ΟΣΔΕ, και να μην υφίστανται κυρώσεις ΜΟΝΟ οι κτηνοτρόφοι για τις «παραξενιές» των δηλώσεων, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «Άγιος Γεώργιος» ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε κάποια διαδικασία επαφής των μαθητών των σχολείων με το κτηνοτροφικό επάγγελμα, και επεξεργάζεται προτάσεις για μια τέτοια προσέγγιση.

- Τώρα που το ΑΕΠ της χώρας έπεσε περίπου κατά 25%, αλλά η οικοδομική δραστηριότητα έπεσε κατά 88%, ίσως είναι μοναδική ευκαιρία να σταθεροποιηθεί λίγο η χρήση της αγροτικής γης (χωράφια καλλιεργειών και βοσκότοποι, αλλά και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις) στις περιαστικές περιοχές, και σε τουριστικούς τόπους όπως η Σαντορίνη, καθιερώνοντας αυστηρότερα κριτήρια για την μη αλλαγή των χρήσεων της γης, ή ακόμα δημιουργώντας και νέες ευκαιρίες με κτηνοτροφικά πάρκα και επισκέψιμα αγροκτήματα, από επαγγελματίες αγρότες.

- Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής ενδιαφέρεται σοβαρά για την δημιουργία χώρων για Κτηνοτροφικά Πάρκα από τους Δήμους και την Δημόσια Διοίκηση, ως μια ακόμα εναλλακτική προσέγγιση για την επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων αγροτικής παραγωγής, με την διοίκησή τους από Ομάδες Κτηνοτρόφων.

- Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής προωθεί κάθε σοβαρή προσπάθεια για την ενίσχυση όσων επαγγελματιών κτηνοτρόφων θα μπορούσαν να μετατρέψουν τις εγκαταστάσεις τους σε επιδεικτικά αγροκτήματα, ή σε χώρους εξοικείωσης των αστών με τις κτηνοτροφικές εργασίες. Δυστυχώς η μέχρι σήμερα πρακτική του ΥπΑΑΤ να εξαιρεί τους αγρότες και τους κατοίκους της υπαίθρου της Αττικής από τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τα LEADER ή ακόμα καιοι σχεδιασμοί Ο.Χ.Ε. δυσκολεύουν επιλεκτικά μόνο τους αγρότες της Αττικής.

- Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής επιθυμεί να δημιουργηθούν συνθήκες για την δημιουργία City Farms και στην Αθήνα και σε όλους τους μεγάλους Δήμους για την προσέγγιση των αστών με τους αγρότες και την παραγωγή, που από ό,τι φαίνεται μοιάζει να έχει συστηματικά αποξενωθεί ο νεοέλληνας αστός.

* Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής «Άγιος Γεώργιος» οργανώνει εορταστική εκδήλωση για το νέο έτος 2017, στο Hilton Αθηνών (αίθουσα ΘΑΛΕΙΑ 2), την Κυριακή 8 Ιανουαρίου 2017, στις 12:00 το μεσημέρι.

22 December 2016
Banner