Διαδικτυακή συζήτηση για το Αγροτικό Σύμφωνο 2040 Αττικής Υπαίθρου

16 May 2022

Διαδικτυακή συζήτηση για το Αγροτικό Σύμφωνο 2040 Αττικής Υπαίθρου

Την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022, από τις 18.00 έως τις 22.00 ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Περιφέρειας Αττικής προσκαλεί πολίτες της υπαίθρου της Αττικής και εκπροσώπους οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση στο με σκοπό να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για το Νέο Αγροτικό Σύμφωνο 2040 της Αττικής Υπαίθρου.

Στόχος του Συνεδρίου για το «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ 2040 Αττικής Υπαίθρου» στις 18/5/2022, είναι να διατυπωθούν προτάσεις ώστε οι καταναλωτές-αστοί να συνθέσουν μαζί με τους παραγωγούς-αγρότες τους όρους δημιουργίας μιας νέας γενιάς επαγγελματιών αγροτών, ικανής, με οργανωμένη συλλογική δράση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και, με την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να προσφέρει αγροτικά προϊόντα πιστοποιημένων προδιαγραφών, που θέλουν οι καταναλωτές, και ανταγωνιστικού κόστους, τα οποία θα προσδιορίζουν, ανά μονάδα προϊόντος την μικρότερη συνολική περιβαλλοντική επιβάρυνση και την μεγαλύτερη δυνατή παραγωγή δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών.

Στη συνέχεια, στις 15 και 16 Ιουνίου 2022, στις Βρυξέλλες, οργανώνεται η διάσκεψη για το Αγροτικό Σύμφωνο 2040 στην οποία θα συμμετέχουν (με φυσική παρουσία) 450 άτομα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί τους ευαισθητοποιημένους πολίτες, σχετικά με τις δυνατότητες των αγροτικών περιοχών και τη στρατηγική σημασία τους για το μέλλον της Ευρώπης, να οργανώσουν ή να συμμετάσχουν σε συζητήσεις για να προωθηθεί η ευημερία των κατοίκων των αγροτικών περιοχών τώρα έως το 2040.

Για τη συμμετοχή σας στη διαδικτυακή συζήτηση πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://us02web.zoom.us/j/86961294184?pwd=NGhna3orcUFvRnIrQzJpV01mVlp0dz09

16 May 2022
Banner
Banner