Ξεκίνησε να ισχύει από χθες η διεθνής Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου

23 February 2017

Ξεκίνησε να ισχύει από χθες η διεθνής Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου

Άρχισε από την Τετάρτη 22/2 να ισχύει η Συμφωνία για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (ΣΔΕ), μια πολυμερής εμπορική συμφωνία που έχει συναφθεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η επικύρωση της Συμφωνίας από το Τσαντ, την Ιορδανία, το Ομάν και τη Ρουάντα, σημαίνουν ότι η συμφωνία έχει φτάσει το προκαθορισμένο όριο των 110 μελών του ΠΟΕ που απαιτούνται για την άμεση έναρξη ισχύος της.

Όπως σημειώνει το επιτελείο του ΠΟΕ, σκοπός της συμφωνίας είναι να απλοποιήσει και να αποσαφηνίσει τις διεθνείς διαδικασίες εισαγωγών και εξαγωγών, τις τελωνειακές διατυπώσεις και τις απαιτήσεις διαμετακόμισης. Θα διευκολύνει τις διοικητικές διαδικασίες που σχετίζονται με το εμπόριο και θα μειώσει το κόστος τους, συμβάλλοντας έτσι ώστε να δοθεί μια σημαντική και ιδιαίτερα αναγκαία ώθηση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι οι τελωνειακές αρχές της Ε.Ε. θα διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της συμφωνίας, ενεργώντας τόσο ως παράδειγμα προς μίμηση όσο και ως κινητήριος δύναμη για περαιτέρω πρόοδο στη διευκόλυνση του εμπορίου εντός της Ε.Ε. και σε διεθνές επίπεδο.

«Οι βελτιωμένες διαδικασίες στα σύνορα, σε συνδυασμό με τις ταχύτερες, ομαλότερες εμπορικές ροές, θα αναζωογονήσουν το παγκόσμιο εμπόριο προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων σε όλα τα μέρη του κόσμου. Από τους πλέον ωφελημένους θα είναι οι μικρές εταιρείες, οι οποίες δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την καθημερινή γραφειοκρατία και τους πολύπλοκους κανόνες» σημειώνει η Επίτροπος Cecilia Malmström, αρμόδια για θέματα εμπορίου, ενώ ο Επίτροπος Neven Mimica, αρμόδιος για τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη, προσθέτει: «Το εμπόριο είναι βασική κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η νέα συμφωνία θα συμβάλει στην αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων του εμπορίου. Είμαι έτοιμος να βοηθήσω τις χώρες εταίρους μας ώστε να αποκομίσουν τα μέγιστα δυνατά οφέλη από αυτή τη συμφωνία».

Πέρα από την αναπτυξιακή διάσταση, η συμφωνία αποτελεί επίσης μέρος των προσπαθειών της Ε.Ε. να βοηθήσει τις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εκμεταλλευτούν το αναξιοποίητο δυναμικό των παγκόσμιων αγορών.

Ιστορικό

Οι διαπραγματεύσεις για τη διευκόλυνση του εμπορίου ξεκίνησαν στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγράμματος της Ντόχα. Αναγνωρίζοντας τα σημαντικά δυνητικά οφέλη αυτής της συμφωνίας για όλους και, ιδίως, για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα μέλη του ΠΟΕ συμφώνησαν στα τέλη του 2013 να δώσουν προτεραιότητα στη σύναψη μιας αυτόνομης συμφωνίας. Η συμφωνία που προέκυψε αφορά όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Τον Δεκέμβριο του 2013, η Ε.Ε. δεσμεύτηκε να παράσχει χρηματοδοτική στήριξη ώστε να βοηθήσει τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη να συμμορφωθούν με τη συμφωνία για τη διευκόλυνση του εμπορίου και να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη της.

23 February 2017
Banner