Διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την ποσόστωση στις εισαγωγές αμερικανικού βόειου, αποφάσισε η Κομισιόν

04 September 2018

Διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για την ποσόστωση στις εισαγωγές αμερικανικού βόειου, αποφάσισε η Κομισιόν

Στην έναρξη διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, προκειμένου να επιλυθεί μια μακροχρόνια διαφορά εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά την εξαγωγή αμερικανικού βόειου κρέατος, προσανατολίζεται η Κομισιόν. Χθες μάλιστα αποφάσισε να ζητήσει από το Συμβούλιο εντολή για να συζητήσει με τις ΗΠΑ την επανεξέταση της ποσόστωσης για την εισαγωγή βόειου κρέατος χωρίς ορμόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να ανταποκριθεί στο γράμμα και στο πνεύμα της κοινής δήλωσης που εξέδωσαν στις 25 Ιουλίου οι πρόεδροι Γιούνκερ και Τραμπ για τη δρομολόγηση μιας νέας φάσης στην εμπορική σχέση μεταξύ Ε.Ε. και ΗΠΑ. Πέραν της υλοποίησης των συγκεκριμένων στοιχείων που προσδιορίζονται στην κοινή δήλωση, οι δύο πλευρές θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουν να εργαστούν για τη διευθέτηση εκκρεμούντων εμπορικών ζητημάτων.

Με αφορμή την απόφαση της Κομισιόν, ο επίτροπος Γεωργίας Φιλ Χόγκαν δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ζητώντας τη συγκεκριμένη εντολή από το Συμβούλιο, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στη δέσμευση που ανέλαβε νωρίτερα εφέτος να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει ορισμένες ανησυχίες που διατύπωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη λειτουργία της ποσόστωσης, μέσω μιας αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης που να συνάδει πλήρως με τους κανόνες του ΠΟΕ. Κάνοντας το βήμα αυτό, συμβάλλουμε επίσης στην άμβλυνση των εντάσεων εκατέρωθεν του Ατλαντικού βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη τον Ιούλιο από τον πρόεδρο Γιούνκερ. Καθώς διαβιβάζουμε την πρόταση αυτή στο Συμβούλιο, θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους Ευρωπαίους παραγωγούς ότι οι ήδη υφιστάμενες ποσοστώσεις βόειου κρέατος δυνάμει του μνημονίου συνεννόησης θα παραμείνουν στο ίδιο ακριβώς επίπεδο. Θα ήθελα επίσης να καθησυχάσω τους καταναλωτές μας ότι η εν λόγω ποσόστωση θα εξακολουθήσει να καλύπτει μόνο προϊόντα που πληρούν τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και υγείας, δηλαδή, στην προκειμένη περίπτωση, μόνο βόειο κρέας που παράγεται χωρίς ορμόνες.»

Στην πρότασή της προς το Συμβούλιο, η Κομισιόν προτείνει να χορηγηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέρος της υφιστάμενης ποσόστωσης που είναι επίσης διαθέσιμη στους εξαγωγείς άλλων χωρών. Επίσης, προτείνει να προσδιοριστεί μια αμοιβαία αποδεκτή μελλοντική πορεία που να είναι σύμφωνη με τους κανόνες του ΠΟΕ και να βασίζεται στην κατανομή της υφιστάμενης ποσόστωσης ανά χώρα.

Το ιστορικό

Το 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνήψαν μνημόνιο συνεννόησης που αναθεωρήθηκε το 2014, στο οποίο προβλεπόταν προσωρινή λύση για μια μακροχρόνια διαφορά που υφίστατο εντός του ΠΟΕ σχετικά με τη χρήση ορισμένων αυξητικών ορμονών στην παραγωγή βόειου κρέατος. Βάσει της συμφωνίας, η Ε.Ε. έχει ανοίξει σε επιλεγμένους προμηθευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποσόστωση ύψους 45.000 τόνων για βόειο κρέας που παράγεται χωρίς ορμόνες.

Η αναθεώρηση του μνημονίου συνεννόησης ζητήθηκε το 2016 από την προηγούμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ και έκτοτε οι δύο πλευρές συζητούν σε τακτική βάση για τις ανησυχίες που διατυπώνουν οι ΗΠΑ όσον αφορά την εφαρμογή του μνημονίου συμφωνίας. Η εντολή διαπραγμάτευσης αποσκοπεί στην αντιμετώπιση αυτών των ανησυχιών και στην εξεύρεση αμοιβαία ικανοποιητικής λύσης, σύμφωνα με τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

04 September 2018
Banner