Κομισιόν: Αυξανόμενη η ζήτηση για φυτικές πρωτεΐνες ως υποκατάστατα κρέατος

23 November 2018

Κομισιόν: Αυξανόμενη η ζήτηση για φυτικές πρωτεΐνες ως υποκατάστατα κρέατος

Story Highlights

  • Η αγορά τροφίμων παρουσιάζει διψήφιο αριθμό αύξησης όσον αφορά τις φυτικές πρωτεΐνες, εξαιτίας της ζήτησης για είδη διατροφής εναλλακτικά του κρέατος και των γαλακτοκομικών
  • Ενώ ο τομέας των ζωοτροφών απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (93%), η αγορά φυτικών πρωτεϊνών παρουσίασε σημαντικό κατακερματισμό, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για ζωοτροφές και τρόφιμα υψηλής αξίας

Related Articles

Την έκθεσή της για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε χθες η Κομισιόν. Η έκθεση επανεξετάζει την κατάσταση όσον αφορά την προσφορά και τη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών (όπως σπόρων ελαιοκράμβης, λιναρόσπορου, φακής) στην Ένωση και διερευνά τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής τους με οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικοί τομείς τροφίμων και ζωοτροφών παρουσιάζουν δυνατότητες για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ε.Ε., λόγω της ζήτησης από τους καταναλωτές.

Η έκθεση παρουσιάζει ορισμένα υφιστάμενα εργαλεία καθώς και νέες προτάσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην πραγμάτωση των οικονομικών και περιβαλλοντικών δυνατοτήτων που έχουν τα πρωτεϊνούχα φυτά στην Ε.Ε. Πρόκειται για τα εξής:

  • Στήριξη των γεωργών που παράγουν φυτικές πρωτεΐνες μέσω της προτεινόμενης μελλοντικής ΚΓΠ, με την ένταξή τους σε εθνικά στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ, και ειδικότερα ανταμείβοντας για τα οφέλη που προκύπτουν από την καλλιέργεια ψυχανθών για το περιβάλλον και το κλίμα μέσω οικολογικών συστημάτων και αναλήψεων δεσμεύσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος και του κλίματος στο πλαίσιο προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης· κινητοποίηση της στήριξης για γεωργική ανάπτυξη, π.χ. τόνωση των επενδύσεων και της συνεργασίας σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα· συνδεδεμένη εισοδηματική στήριξη·
  • Τόνωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της έρευνας και της καινοτομίας από ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ και των κρατών μελών και διπλασιασμός του προϋπολογισμού του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη για το 2021-2027·
  • Βελτίωση της ανάλυσης της αγοράς και της διαφάνειας μέσω καλύτερων εργαλείων παρακολούθησης·
  • Προβολή των οφελών των φυτικών πρωτεϊνών για τη διατροφή, την υγεία, το κλίμα και το περιβάλλον με τη στήριξη του προγράμματος προώθησης της Επιτροπής, το οποίο ανέρχεται περίπου σε 200 εκατ. ευρώ το 2019·
  • Αυξημένη ανταλλαγή γνώσεων/ορθών πρακτικών όσον αφορά τη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και τις βιώσιμες γεωπονικές πρακτικές, για παράδειγμα, μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η σημερινή κατάσταση

Η ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη είναι μεγάλη, φτάνοντας τους 27 εκατ. τόνους περίπου ακατέργαστων πρωτεϊνών το διάστημα 2016/17, ενώ το ποσοστό αυτάρκειας της Ε.Ε. ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την πηγή (π.χ. 79% για τους σπόρους ελαιοκράμβης και 5% για τη σόγια). Ως συνέπεια, η Ε.Ε. εισάγει ετησίως περίπου 17 εκατ. τόνους ακατέργαστων φυτικών πρωτεϊνών εκ των οποίων οι 13 εκατ. τόνοι έχουν ως βάση τη σόγια. Ωστόσο, σημειώνονται σημαντικές τάσεις: Η καλλιέργεια σόγιας στην Ε.Ε. έχει διπλασιαστεί σε σχεδόν ένα εκατ. εκτάρια αφότου ξεκίνησε η μεταρρύθμιση της ΚΓΠ το 2013. Ομοίως, η παραγωγή οσπρίων (μπιζέλια, κουκιά, φακές, ρεβίθια) έχει σχεδόν τριπλασιαστεί στην Ε.Ε. από το 2013.

Ενώ ο τομέας των ζωοτροφών απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής (93%), η αγορά φυτικών πρωτεϊνών παρουσίασε σημαντικό κατακερματισμό, ενώ αυξάνεται η ζήτηση για ζωοτροφές και τρόφιμα υψηλής αξίας. Η αγορά τροφίμων παρουσιάζει διψήφιο αριθμό αύξησης όσον αφορά τις φυτικές πρωτεΐνες, εξ αιτίας της ζήτησης για είδη διατροφής εναλλακτικά του κρέατος και των γαλακτοκομικών.

23 November 2018
Banner