Κόκκαλης: Νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο μέσω του ΠΑΑ

31 March 2017

Κόκκαλης: Νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο μέσω του ΠΑΑ

Την έναρξη των εργασιών της ημερίδας με θέμα «Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 - Ευκαιρία αλλαγής παραγωγικού μοντέλου», έκαναν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλης Κόκκαλης και ο Δήμαρχος Φαρσάλων Άρης Καραχάλιος, την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 στην Αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.

Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ 2014 – 2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Δήμος Φαρσάλων. Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης, ανέπτυξε το θέμα «Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και η Στρατηγική της Παραγωγικής Ανασυγκρότησης».

Ειδικότερα το θέμα «Οι επενδυτικές προτεραιότητες του ΠΑΑ 2014-2020 για τον αγροτικό τομέα», ανέπτυξε ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ, Ν. Μανέτας, για το θέμα «Περιβάλλον και Δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020» μίλησε η Προϊσταμένη της Μονάδας Κλιματικής Αλλαγής και Περιβάλλοντος Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ, Κ. Λογοθέτου και η Προϊσταμένη της Μονάδας Συνεργασίας και Καινοτομίας Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ, Μ. Τσάρα, αναφέρθηκε στο θέμα «Συνεργατικότητα και Καινοτομία στα Μέτρα του ΠΑΑ 2014-2020».

Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώθηκαν για τις στρατηγικές κατευθύνσεις του νέου ΠΑΑ 2014-2020 σχετικά με την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού τομέα. Παρουσιάστηκαν οι επενδυτικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα, οι δράσεις που στοχεύουν στη προστασία του περιβάλλοντος καθώς και οι ευκαιρίες συνεργασίας και προώθησης της καινοτομίας που παρέχονται μέσα από το νέο ΠΑΑ, μέσω της συγχρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ο Υφυπουργός Β. Κόκκαλης τόνισε πως το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για την υλοποίηση μιας σειράς μέτρων πολιτικής, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και παθογενειών της ελληνικής αγροτικής οικονομίας και εντάσσεται σε ένα συνολικότερο εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό για την αγροτική ανάπτυξη. Μέσω του νέου ΠΑΑ γίνεται προσπάθεια για ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο θα σέβεται την αειφορία και θα προκρίνει την αναπτυξιακή ώθηση προς όφελος της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Η στρατηγική του νέου ΠΑΑ είναι κατεξοχήν χωρική, προσεγγίζει τις ανάγκες της κάθε αγροτικής περιοχής ξεχωριστά και προβλέπει την αποκεντρωμένη υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων, με εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης και εφαρμογής σε περιφερειακό επίπεδο. Οι συνολικοί κοινοτικοί πόροι του Προγράμματος μαζί με την εθνική και ιδιωτική συμμετοχή, ανέρχονται στα 6 δις ευρώ για όλη την προγραμματική περίοδο.

Ο κ. Β. Κόκκαλης αναφέρθηκε στις βασικές προτεραιότητες και επιλογές του ΥπΑΑΤ μέσα από αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές παρεμβάσεις οι οποίες στοχεύουν:

  • Στη βελτίωση της ποιότητας και της προστιθέμενης αξίας των εγχώριων αγροδιατροφικών προϊόντων.
  • Στην αναδιάρθρωση βασικών παραγωγικών κλάδων και τομέων της αγροτικής οικονομίας.
  • Στην συνεργασία, τη δικτύωση, και την οργάνωση της αλυσίδας των τροφίμων.
  • Στην επένδυση στην έρευνα, την εκπαίδευση και την καινοτομία.
  • Στην αειφόρο ανάπτυξη του αγρο-διατροφικού τομέα και των δασικών συστημάτων στο σύνολο των αγροτικών περιοχών.

Ο Υφυπουργός ευχαρίστησε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥπΑΑτ για την παρουσία τους στην Ημερίδα, καθώς και την ουσιαστική συμβολή τους στην καλύτερη και εγκυρότερη ενημέρωση των αγροτών για τα νέα μέτρα και τις δράσεις του ΠΑΑ.

Ο κ. Β. Κόκκαλης τόνισε για ακόμη μια φορά, πως για την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, αποτελεί το «στοίχημα και τη μεγάλη πρόκληση», η εξυπηρέτηση των βασικών στρατηγικών επιλογών και προτεραιοτήτων μέσα από το νέο ΠΑΑ. Η νέα προγραμματική περίοδος έχει ξεκινήσει δυναμικά και πιστεύω με τη συνεισφορά όλων, θα αποτελέσει μια δημιουργική και παραγωγική περίοδο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου.

31 March 2017
Banner