Η κινεζική ζήτηση πιέζει ανοδικά και τις τιμές στο βόειο

02 June 2021

Η κινεζική ζήτηση πιέζει ανοδικά και τις τιμές στο βόειο

Η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώνει η Κίνα στηρίζει τις υψηλότερες τιμές στα βοοειδή και στο βόειο κρέας, όμως το ρόλο τους παίζουν και πιο ειδικοί παράγοντες που ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή.

Το συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση που κάνουν τα στελέχη της Rabobank στην νέα έκθεση για το β’ τρίμηνο του 2021. Οι υψηλότερες τιμές -για κρέας και ζώντα ζώα- δείχνουν τη χαμηλή διαθεσιμότητα στις βασικές χώρες παραγωγής.

Η αργή αύξηση της κινεζικής παραγωγής βόειου κρέατος είναι ο κύριος μοχλός πίσω από τη σταθερή αύξηση των τιμών στη χώρα αυτή. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο (περισσότερο από 30% αύξηση συγκριτικά με τον ίδιο μήνα του 2018, πριν από την έκρηξη της αφρικανικής πανώλους των χοίρων που έσπρωξε ψηλότερα τη ζήτηση για βόειο). Μέρος της κατανάλωσης θα επιστρέψει στο χοιρινό, αλλά η Rabobank αναμένει ότι η ζήτηση βόειου κρέατος θα παραμείνει ισχυρή και θα συνεχίσει να προκαλεί την αυξημένη κινεζική εισαγωγική ζήτηση από την παγκόσμια αγορά.

Ειδικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η μέση τιμή στο σφάγιο είναι σήμερα 7% αυξημένη σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2020 (οι τιμές στο σφάγιο αγελάδας είναι ακόμη υψηλότερες, κατά 15%, υποδεικνύοντας έλλειψη αγελάδων σφαγής).

Πάντως, αναμένεται ότι οι υψηλότερες τιμές πιθανότατα θα υποστηριχθούν από την αυξημένη ζήτηση των υπηρεσιών εστίασης, και παρά την πρόβλεψη για αύξηση της προσφοράς το β’ εξάμηνο του 2021.

02 June 2021
Banner
Banner