Καθορίσθηκε η εισφορά υπέρ ΕΔΟΚ στο κρέας

22 May 2015

Καθορίσθηκε η εισφορά υπέρ ΕΔΟΚ στο κρέας

Απόφαση με την οποία κηρύσσεται ως δεσμευτική η απόφαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος για τον καθορισμό εισφοράς στα μέλη της υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Β. Αποστόλου. Η εισφορά αυτή αρχικά θα καταβάλλεται από τους κτηνοτρόφους κατά ένα ποσό που θα υπολογίζεται ανά τόνο κρέατος σφάγιων ζώων που σφάζονται στην Ελλάδα. Όταν πρόκειται για ζώντα ζώα, θα γίνεται κατά την πώληση αναγωγή του βάρους τους σε σφάγιο σύμφωνα με τις ζωοτεχικές παραδοχές.

Η εισφορά ανά είδος κρέατος ορίστηκε ως εξής:

  • Αιγοπρόβατα - εισφορά 3€ /τόνο κρέατος
  • Χοιρινά - εισφορά 0,5€ /τόνο κρέατος
  • Βοοειδή κρεατοπαραγωγής - εισφορά 1€ /τόνο κρέατος
  • Βοοειδή γαλακτοπαραγωγής - εισφορά 3€ /τόνο κρέατος
  • Κοτόπουλα - εισφορά 0,3 /τόνο κρέατος

Το ποσό της εισφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά επί του τιμολογίου πώλησης κρέατος ή ζώντος ζώου από τον παραγωγό και θα παρακρατείται από τον έμπορο, ο οποίος θα το αποδίδει συγκεντρωτικά κάθε μήνα υπέρ της ΕΔΟΚ σε σχετικό τραπεζικό λογαριασμό.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης δήλωσε τα εξής: «Αποδεχθήκαμε την πρόταση και απόφαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος προκειμένου να συγκεντρώνονται κατ΄ έτος τα απαραίτητα κονδύλια που θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν οργανωμένες και συντονισμένες ενέργειες για την προώθηση του ελληνικού κρέατος τόσο στην Ελλάδα όσο και σε τρίτες χώρες. Εκτιμούμε ότι, με μια σωστή διαχείριση και υπό αυστηρό έλεγχο, τα πολύ μικρά ποσά που θα καταβάλλουν ως εισφορά οι παραγωγοί θα «πιάσουν τόπο» και θα τους επιστραφούν στο πολλαπλάσιο από την αύξηση της ζήτησης και της αξίας των προϊόντων τους».

Διαβάστε την απόφαση στο σχετικό ΦΕΚ εδώ

 

22 May 2015
Banner