Νέο πλήγμα: Πήγε… Βουλή το νομοσχέδιο που αυξάνει τις εισφορές υγείας των αγροτών

23 September 2016

Νέο πλήγμα: Πήγε… Βουλή το νομοσχέδιο που αυξάνει τις εισφορές υγείας των αγροτών

Κατατέθηκε στη Βουλή το απόγευμα από την κυβέρνηση το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα που θα «ξεκλειδώσουν» την υπο-δόση των 2,8 δισ. ευρώ. Περιλαμβάνει τις αναμενόμενες ρυθμίσεις για τις εισφορές υγείας των αγροτών, όπως και για τις εισφορές σύνταξης των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων.

Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, «από 1/1/2017 οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α' 118) και του π.δ. 33/1979 (Α' 10) και γενικά όλων των κυρίων και μη κυρίων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του EOT δυναμικότητας από έξι (6) έως και δέκα (10) δωματίων, σε ολόκληρη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4144/2013 (Α' 88), καταβάλλουν ασφαλιστική εισφορά στον κλάδο κύριας σύνταξης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 και όχι βάσει των διατάξεων του άρθρου 40. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη πως οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 39 αρχίζουν να ισχύουν από 1/1/2017, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο σύνταξης, για το διάστημα από 1/7/2015 έως και 31/12/2016, θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 (Α' 85).
Τέλος, με τις παρ. 4-7 εισάγεται, από 1/1/2017, ενιαίος συντελεστής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ υγειονομικής περίθαλψης με σκοπό την ομογενοποίηση του ύψους των ως άνω ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως του είδους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας».

Μεταφράζοντας στα ελληνικά την ακατάληπτη γλώσσα που συνήθως έχουν οι νόμοι στην Ελλάδα: η νέα ρύθμιση απαλείφει τη διάταξη κατά την οποία οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας από 6 έως 10 δωματίων, υπό προϋποθέσεις καταβάλλουν για κύρια ασφάλιση τις μειωμένες εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που ισχύουν μέχρι και το 2021. Πλέον, από 1/1/2017 θα καταβάλλουν εισφορές που αντιστοιχούν στο 20% του φορολογητέου εισοδήματός τους. Επιπλέον, από την 1/1/2017 οι εισφορές υγείας των αγροτών ορίζονται σε ποσοστό 6,95% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος και 0,50% για παροχές σε χρήμα.

Κατά τα λοιπά, και μιλώντας για τις προβλέψεις του νομοσχεδίου που αφορούν τα ασφαλιστικά ζητήματα, καταργείται η διάταξη που προβλέπει την καταβολή μειωμένων εισφορών για υγειονομική περίθαλψη για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης των υπαγομένων στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) και την καταβολή της διαφοράς (σε σχέση με τις κανονικές εισφορές) σε μεταγενέστερο χρόνο. Κι επίσης, αναπροσαρμόζεται το ύψος της έκπτωσης που παρέχεται σε περίπτωση εξαγοράς ετών ασφάλισης με εφάπαξ καταβολή του αντίστοιχου ποσού. Έτσι, αντί της έκπτωσης 15% επί του συνολικού ποσού προβλέπεται πλέον έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.

Σημειώνεται τέλος ότι το νομοσχέδιο, υπό τον τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», εισάγεται προς επεξεργασία στις αρμόδιες Επιτροπές τη Δευτέρα και αναμένεται να ψηφιστεί την Τρίτη από την Ολομέλεια της Βουλής.

23 September 2016
Banner
Banner