Καταστατική συνέλευση και διεύρυνση της ΕΔΟΚ στις 7 Μαρτίου

29 January 2018

Καταστατική συνέλευση και διεύρυνση της ΕΔΟΚ στις 7 Μαρτίου

Για τις 7 Μαρτίου πηγαίνει η Γενική Συνέλευση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ), όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης στη συνεδρίασή του στις 24 Ιανουαρίου. Η συνέλευση θα είναι καταστατική και με δυνατότητα εγγραφής νέων μελών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΕΔΟΚ, όσες οργανώσεις ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως μέλη «θα μπορούν να ενημερώνονται για τον σκοπό και τις δράσεις της ΕΔΟΚ καθώς και για τις προβλεπόμενες αλλαγές στο καταστατικό της οργάνωσης από τις 8 Φεβρουαρίου 2018».

Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Η ΕΔΟΚ στο Δ.Σ. της 24ης Ιανουαρίου 2018 οριστικοποίησε την απόφασή της να πραγματοποιήσει Γενική Συνέλευση των μελών της την 7η Μαρτίου 2018.

Η Γ.Σ. της ΕΔΟΚ, εκφράζοντας την βούληση της οργάνωσης να ωφεληθεί, από την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την μέχρι τώρα λειτουργία της και από τις αλλαγές που μεσολάβησαν στις επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν τον τομέα του κρέατος, θα είναι καταστατική με δυνατότητα εγγραφής νέων μελών.

Κατόπιν τούτου, τα σημερινά μέλη της ΕΔΟΚ θα πρέπει να αποστείλουν επικαιροποιημένο κατάλογο με τους αντιπροσώπους τους, μέχρι την 1η Μαρτίου 2018 όπως προβλέπει το καταστατικό της οργάνωσης. Οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως νέα μέλη θα πρέπει να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας στην Γραμματεία της ΕΔΟΚ από τη σημερινή ημερομηνία πρόσφατη απόφαση του Δ.Σ. τους στην οποία να ορίζονται και οι αντιπρόσωποί τους (2 τακτικοί με τους αναπληρωτές τους, δηλαδή συνολικά 4 ανά οργάνωση) καθώς και τα σχετικά έγγραφα που να αποδεικνύουν την αντιπροσωπευτικότητά τους στο χώρο που εκπροσωπούν.

Η ΕΔΟΚ εκτιμά πως με τη διεύρυνση της οργάνωσης, θα επεκταθεί η βάση και η αντιπροσωπευτικότητά της, ενώ τα νέα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να αποδείξουν το ενδιαφέρον τους για την πρόοδο του συνόλου και του κλάδου που εκπροσωπούν, μέσω της συνεργασίας όλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του κρέατος.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις θα μπορούν να ενημερώνονται για τον σκοπό και τις δράσεις της ΕΔΟΚ καθώς και για τις προβλεπόμενες αλλαγές στο καταστατικό της οργάνωσης, από τις 8 Φεβρουαρίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των εγγράφων των ενδιαφερομένων, η 23η Φεβρουαρίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία της ΕΔΟΚ, κα Βάγια Ελπίδα, 210.7701113, στον Πρόεδρο κ. Γίτσα Ελευθέριο, 6949.584790, ή στον Γενικό Διευθυντή κ. Γεωργούδη Ανδρέα, 6945.773229».

29 January 2018
Banner