Αραχωβίτης: Καλό το «πρασίνισμα», αλλά κύριος στόχος της ΚΑΠ είναι η στήριξη της γεωργίας

16 April 2019

Αραχωβίτης: Καλό το «πρασίνισμα», αλλά κύριος στόχος της ΚΑΠ είναι η στήριξη της γεωργίας

Στις 15 Απριλίου 2019 πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο η τακτική σύνοδος του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη χώρα εκπροσώπησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη.

Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο ξεκίνησαν με θέμα την «πράσινη αρχιτεκτονική» της μελλοντικής ΚΑΠ μετά το 2020. Ο κ. Αραχωβίτης τόνισε ότι η ΚΑΠ μπορεί και πρέπει να συνεισφέρει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ωστόσο έχουμε την υποχρέωση οι επιλογές μας να υπηρετούν τους κύριους στόχους της ΚΑΠ όπως ορίζονται στη Συνθήκη, και να ευθυγραμμίζονται με την ανάγκη για στήριξη της ευρωπαϊκής γεωργίας, αποσκοπώντας στην ενίσχυση της ζωτικότητας των αγροτικών περιοχών και της κοινωνικής συνοχής τους. Άλλωστε, τόνισε ο Έλληνας υπουργός, οι γεωργοί βιώνουν πρώτοι και πολύ έντονα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όντας θύματα και όχι θύτες. Ακολούθως, υποστήριξε την ανάγκη απλούστευσης και παροχής ουσιαστικής ευελιξίας στα κράτη μέλη να συνδυάσουν τα εργαλεία της ΚΑΠ, χωρίς περιορισμούς, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικο-οικονομικής δομής τους, της δομής της γεωργίας τους και του φυσικού ανάγλυφού τους. Ο κ. Αραχωβίτης υπογράμμισε ότι η ενισχυμένη αιρεσιμότητα δεν πρέπει να αποτελέσει αντικίνητρο και τροχοπέδη για τους γεωργούς να αναλάβουν αυξημένες δεσμεύσεις για το κλίμα και το περιβάλλον και πρότεινε τη μείωση των απαιτήσεων της γραμμής βάσης και την ενσωμάτωση ορισμένων προτύπων Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της γης στις δεσμεύσεις είτε των οικολογικών προγραμμάτων είτε των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων, δίνοντας κίνητρα τους γεωργούς για την εφαρμογή τους. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη για εξαίρεση των μικροκαλλιεργητών από τους ελέγχους και τις κυρώσεις, για λόγους απλούστευσης αλλά και για λόγους ουσίας, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των μικρών εκμεταλλεύσεων. Τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικής εφαρμογής των οικολογικών προγραμμάτων υπό την προϋπόθεση να μειωθούν οι απαιτήσεις της γραμμής βάσης και εφόσον οι ενισχύσεις αυτές εξαιρεθούν από τη μείωση των άμεσων ενισχύσεων, ώστε να μην λειτουργήσουν τιμωρητικά για τους γεωργούς που αναλαμβάνουν αυξημένες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Σχετικά με την αυξημένη περιβαλλοντική και κλιματική φιλοδοξία της μελλοντικής ΚΑΠ, ανέφερε ότι η πρόταση της Επιτροπής κρίνεται πολύπλοκη και περιοριστική, και ότι στο πλαίσιο του εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που καλύπτει πλέον τις παρεμβάσεις για το περιβάλλον και το κλίμα και των δύο πυλώνων, αυτές πρέπει να αντιμετωπίζονται ενιαία, όχι μόνο κατά τον σχεδιασμό τους αλλά και με όρους χρηματοδότησης. Επίσης, ο κ. Αραχωβίτης επανέλαβε την ανάγκη για συμπερίληψη των Μικρών Νησιών του Αιγαίου στον κατάλογο των περιπτώσεων επενδύσεων που θα ενισχύονται μέχρι και 100%, καθώς το θέμα σχετίζεται άρρηκτα με την πράσινη αρχιτεκτονική αλλά και τη βιωσιμότητα των αγροτικών πληθυσμών που βιώνουν έντονα τις πιέσεις από τις μεταναστευτικές ροές. Κλείνοντας, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η μελλοντική ΚΑΠ πρέπει να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ισορροπία μεταξύ απαιτήσεων, φιλοδοξιών και πόρων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική και να μην επωμιστεί ο γεωργικός τομέας μεγαλύτερο βάρος από αυτό που του αναλογεί.

Το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς των κυριότερων αγροτικών προϊόντων της Ένωσης. Ο υπουργός καλωσόρισε και ενθάρρυνε τις ποικίλες ενέργειες, στις οποίες προβαίνει η Ευρ. Επιτροπή σε διάφορους τομείς με στόχο την εξισορρόπηση των αγορών, και προέτρεψε για συνεχή επαγρύπνηση. Επισήμανε ότι το 2018 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την ελαιοκομία στην Ελλάδα λόγω των εξαιρετικών καιρικών συνθηκών με αποτέλεσμα τόσο την μειωμένη παραγωγή όσο και τη χαμηλή ποιότητα του προϊόντος με αρνητικά αποτελέσματα στο γεωργικό εισόδημα. Ζήτησε την άμεση και αποτελεσματική οικονομική στήριξη της Επιτροπής και την αλληλεγγύη της Ε.Ε., καθώς τίθεται σε αμφισβήτηση η ομαλή συνέχιση της ελαιοπαραγωγής στη χώρα μας, που εκτιμάται ότι θα επιβαρυνθεί επιπλέον από το Brexit.

Επεσήμανε το φαινόμενο της συνεχούς αύξησης των εισαγωγών φθηνότερων γεωργικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά από τρίτες χώρες στο πλαίσιο των Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών ή Προτιμησιακών Σχέσεων, ενώ αναφερόμενος στην περίπτωση ενός Brexit χωρίς συμφωνία, υπογράμμισε ότι οι συνέπειες θα ήταν απρόβλεπτες για τα γεωργικά μας προϊόντα, καθώς η αγορά του Ην. Βασιλείου αποτελεί σημαντικό αποδέκτη, με κυριότερα σημεία πρόκλησης να εντοπίζονται σε θέματα δασμολογικών ποσοστώσεων, συστημάτων ποιότητας και γεωγραφικών ενδείξεων.   Τέλος, κατά το γεύμα Υπουργών που παρέθεσε η Ρουμανική Προεδρία, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις επιπτώσεις των μεγάλων σαρκοφάγων και άλλων ειδών στη γεωργία. Ο Υπουργός ανέφερε ότι, αν και στη χώρα μας δεν καταγράφονται συχνά φαινόμενα εκτεταμένων ζημιών εξαιτίας της συνύπαρξης με τα μεγάλα σαρκοφάγα ζώα, συμμερίζεται τις γενικότερες ανησυχίες. Αναφέρθηκε επιγραμματικά σε πρακτικές και μέτρα για τον μετριασμό τέτοιων φαινομένων στην Ελλάδα, καθώς και σε μέτρα αντιστάθμισης ζημιών. Κλείνοντας, ο κ. Αραχωβίτης υπογράμμισε ότι ολοκληρωμένες λύσεις για την αποκατάσταση της ομαλής συνύπαρξης μπορούν να προκύψουν μόνο μέσα από εποικοδομητική προσέγγιση και συνεργασία των εμπλεκομένων μερών και ότι παρεμβάσεις που στοχεύουν στους άγριους πληθυσμούς θα πρέπει να είναι ισχυρά τεκμηριωμένες από επιστημονικής και κοινωνικο-οικονομικής άποψης.

16 April 2019
Banner
Banner