Καινοτόμες ιδέες για την τυποποίηση κρέατος – SYSKEVASIA 2014

11 November 2014

Καινοτόμες ιδέες για την τυποποίηση κρέατος –  SYSKEVASIA 2014

Μια επίκαιρη και ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργάνωσε το περιοδικό Meat News στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην έκθεση SYSKEVASIA, στις 10 Νοεμβρίου 2014. Η εκδήλωση είχε ως θέμα Καινοτόμες ιδέες για την τυποποίηση κρέατος και οι ομιλητές που είχαν κληθεί έθιξαν διαφορετικές πλευρές ενός θέματος που αγγίζει όλο και πιο πολύ την προσφορά και πώληση προϊόντων κρέατος. Παρότι το ακροατήριο δεν ήταν πολυπληθές, η συμμετοχή επώνυμων επιχειρήσεων του τομέα, αλλά και το ενδιαφέρον άλλων για τις τοποθετήσεις που έγιναν υπογραμμίζει τη σημασία που παίζει η συσκευασία και στον τομέα του κρέατος.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τα βασικά σημεία των εισηγήσεων.

 

Για την έξυπνη χρήση της νομοθεσίας

2

Σε ένα «βαρετό», όπως το χαρακτήρισε χαριτολογώντας, θέμα - τη νομοθεσία αναφέρθηκε ο πρώτος ομιλητής, Δρ. Νικόλαος Κατερέλος, προϊστάμενος του τμήματος Ενημέρωσης του ΕΦΕΤ, προσπαθώντας να παντρέψει την έξυπνη χρήση της με καινοτομικές δράσεις στη συσκευασία κρέατος. Ο ομιλητής εξ αρχής ξεκαθάρισε ότι καμιά δραστηριότητα στην πρώτη γραμμής της παραγωγής κρέατος δεν πρόκειται να γίνει εξωστρεφής, αν δεν συνδέεται με τις νέες τάσεις της νομοθεσίας. Οτιδήποτε γίνεται σε καινοτομική βάση είτε στον εξοπλισμό, είτε στη συσκευασία πρέπει να πατά στη νομοθεσία, την οποία έχει αναρτημένη στη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο ο ΕΦΕΤ. Το «ευαγγέλιο», όπως το χαρακτήρισε, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας είναι δυο Κανονισμοί: ο 1935/2004, ο οποίος διέπει οτιδήποτε αφορά τη συσκευασία, άρα και τη συσκευασία κρέατος, αλλά και ο 178/2002. Αυτό που ενδιαφέρει, όπως είπε, την Ευρώπη είναι να μην υποστεί βλάβη η υγεία του καταναλωτή, να μην είναι μη αποδεκτές οι οργανοληπτικές πληροφορίες που παίρνει από το τρόφιμο και να μην παραπληροφορείται από το τρόφιμο, το οποίο αγοράζει.

Αναφέρθηκε στη λεγόμενη «δήλωση συμμόρφωσης» που προβλέπει ο Καν. 1935. Οι παραγωγικές επιχειρήσεις θα πρέπει μαζί με τα εισρεόμενα υλικά να αναζητούν τη δήλωση συμμόρφωσης όπου να ενημερώνονται για το είδος του τροφίμου που θα συσκευάσουν, ή αν πρόκειται για εξοπλισμό για το είδος του τροφίμου που μπορεί να έρθει σε επαφή με το τμήμα του εξοπλισμού. Και επίσης στη δήλωση συμμόρφωσης θα πρέπει να αναφέρονται οι συνθήκες με τις οποίες γίνεται η συσκευασία.

Ο κ. Κατερέλος αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της ετικέτας, όπου ο ΕΦΕΤ ενδιαφέρεται για τα υλικά που χρησιμοποιούνται (μελάνια, κόλλα κ.λπ.) και την προστασία των καταναλωτών, αλλά και για την αλήθεια των στοιχείων που αναφέρονται στην επισήμανση του κάθε προϊόντος.

Τέλος αναφέρθηκε στον Οδηγό Ορθών Πρακτικών για την παραγωγή υλικών συσκευασίας, που έχει εκδώσει ο ΕΦΕΤ με τη συνεργασία των σχετικών επιχειρήσεων και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του, τον οποίο σκοπεύει να τον μετατρέψει σε ένα ηλεκτρονικό οδηγό.

 

Υλικά και τεχνολογίες για κάθε χρήση

3

Έναν πλούτο πληροφοριών σχετικά με τα μηχανήματα και τα υλικά συσκευασίας τροφίμων περιείχε η παρουσίαση του Δημήτρη Δράκου, τεχνολόγου τροφίμων και υπευθύνου του τμήματος συσκευασίας τροφίμων της εταιρείας Βαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. Παραθέτοντας τα πλεονεκτήματα τη συσκευασίας μίλησε για τη διατήρηση, την προστασία από μόλυνση και αλλοίωση, την ταυτότητα και την περιγραφή του προϊόντος που φέρει, την παροχή ορατών στοιχείων όσο αφορά την επεξεργασία του συσκευασμένου προϊόντος, τη μείωση των αποβλήτων του νοικοκυριού, αφού παρέχονται μόνο τα εδώδιμα τμήματα του τροφίμου, την προστασία κατά τη μεταφορά, τη συμβολή στη σωστή προβολή του προϊόντος.

Αναφερόμενος στα κριτήρια για να επιλεγεί ο καταλληλότερος τρόπος συσκευασίας, μίλησε για τη φύση και τις απαιτήσεις του προϊόντος, τη μορφή της απαιτούμενης συσκευασίας από το συσκευαστή, τη μέθοδο διακίνησης, τη διάρκεια ζωής και τις οικολογικές παραμέτρους. Στάθηκε περισσότερο στους δυο πιο διαδεδομένους και δόκιμους τρόπους συσκευασίας που χρησιμοποιείται στο κρέας – την τροποποιημένη ατμόσφαιρα και το κενό αέρος.

Όσο αφορά τις μεμβράνες τροφίμων ο κ. Δράκος είπε ότι μειώνεται η κατανάλωσή τους και διεθνώς και στην Ελλάδα και αυτό γιατί δεν προσφέρουν τίποτα περισσότερο από το να τυλίγουν τα τρόφιμα, ενώ δεν υπάρχει ούτε διαφοροποίηση της ατμόσφαιρας, ούτε κενό αέρος. Όπως ανέφερε, η εταιρεία Βαμβακάς από το 2008 προχώρησε σε διαφοροποίηση των μεμβρανών ανάλογα με το τρόφιμο στο οποίο απευθύνονται.

Στη συνέχεια ανέφερε επιγραμματικά τη συρρίκνωση, τα πολυστρωματικά φίλμ για οριζόντια ή κάθετη συσκευασία, για προδιαμορφωμένους περιέκτες, ή για προδιαμόρφωση εύκαμπτων ή άκαμπτων περιεκτών με κενό αέρος ή με τη χρήση τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Και έδειξε σε διαφάνειες τα μηχανήματα που προορίζονται για αυτές τις συσκευασίες.

 

Νέες ευκαιρίες από τις αυτοκόλλητες ετικέτες

4

«Η συσκευασία είναι πολύ περισσότερα από όσα συνήθως φανταζόμαστε», είπε ξεκινώντας τη δική του παρουσίαση ο διευθύνων σύμβουλος και εμπορικός διευθυντής της FORLABELS AE, Αυγερινός Χατζηχρυσός. Και ανέφερε ως στοιχεία την εικόνα και την αναγνωρισιμότητα του προϊόντος, την διάκριση στο ράφι, το ρόλο της συσκευασίας ως εργαλείο πώλησης, τη δημιουργία συναισθηματικών δεσμών με τους καταναλωτές, την έκφραση διαφορετικών αξιών, αλλά και τη χρήση της για έρευνα αγοράς.
Ο κ. Χατζηχρυσός αναφέρθηκε αναλυτικά στην αντίληψη open mind της εταιρείας και τη φιλοσοφία της ότι η συσκευασία είναι ένας κοινός τόπος που συναντούνται οι καταναλωτές με τους παραγωγούς ή καλύτερα, οι ανάγκες των καταναλωτών με τους στόχους των παραγωγών, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ιστότοπος. «Η συσκευασία εκπέμπει ένα μήνυμα και ζητά από τον καταναλωτή να το κατανοήσει, να το αποκωδικοποιήσει και να αντιδράσει θετικά αγοράζοντας το προϊόν. Ο καταναλωτής αγοράζοντας το προϊόν, απαντά είτε συνειδητά είτε τυχαία σε αυτό το μήνυμα. Η επικοινωνία έχει αρχίσει. Ο καταναλωτής έχει κάνει like με τον τρόπο του και έχει γίνει ‘‘φίλος’’ ή ‘‘follower’’ του προϊόντος. Αλλά και φίλος του παραγωγού». Αυτό στην FORLABELS το ονομάζουν facepack.

Στη συνέχεια στάθηκε σε δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία μετατρέποντας την συσκευασία σε καθημερινό μέσο επικοινωνίας με τον καταναλωτή, όπως π.χ. με τη δυνατότητα εκτύπωσης μιας διαφορετικής συνταγής κάθε μέρα, ή τη συμμετοχή του καταναλωτή.

Ο ομιλητής δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε ένα ζήτημα που χαρακτήρισε κρίσιμο για τον κλάδο. Και αυτό είναι η υποχρέωση να γνωρίζουμε πόσο επηρεάζουν όλοι οι παράγοντες που αφορούν στη συσκευασία των τροφίμων, την ίδια την υγιεινή των τροφίμων, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτά φτάνουν σε άριστη κατάσταση στον καταναλωτή. Αναφέρθηκε στην περίπτωση κάποιων υλικών εκτύπωσης, για παράδειγμα, που μπορεί να μην είναι συμβατά με το τρόφιμο ή να υπάρχει αλληλεπίδραση περιέκτη - περιεχομένου και μετανάστευση συστατικών από το υλικό συσκευασίας στο τρόφιμο και αντιστρόφως.

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει η επιστημονική γνώση και η συνεργασία όλων των φορέων απαντώντας σε ερωτήματα, όπως: ποιο υλικό ταιριάζει ή αντενδείκνυται σε κάθε τρόφιμο, ποιο υλικό αντιδρά καλύτερα στις συνθήκες φύλαξης ή συντήρησης των τροφίμων, ποιοι απρόβλεπτοι παράγοντες μπορεί να υπεισέλθουν στην παραγωγική διαδικασία.

11 November 2014
Banner
Banner