Και εγένετο Δίκτυο Αγροτών

07 December 2016

Και εγένετο Δίκτυο Αγροτών

Με τη φιλοδοξία να ταράξει τα νερά στον αγροτικό συνδικαλισμό και να διεκδικήσει επίλυση χρόνιων προβλημάτων ιδρύθηκε το περασμένο Σάββατο το Δίκτυο Αγροτών. Γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς από όλη τη χώρα συναντήθηκαν στις 3 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και προχώρησαν στη δημιουργία μιας κίνησης που θα έχει, όπως λένε, «συνδικαλιστικό και κινηματικό χαρακτήρα και θα στοχεύει σε δράσεις μέσα στον αγροτικό χώρο για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων που ταλανίζουν τον κλάδο».

Βασικοί στόχοι του Δικτύου Αγροτών είναι:

1. Η ανάδειξη και η διαμόρφωση αιτημάτων-λύσεων των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος, η κινηματική διεκδίκησή τους και η προβολή αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο.

2. Η επικοινωνία ανάμεσα στις ζωντανές, προοδευτικές, παραγωγικές δυνάμεις των αγροτών σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και σε κάθε νομό, μέσω ενός δημοκρατικού οργανωτικού σχήματος και της έκδοσης ενημερωτικού εντύπου.

3. Η συμμετοχή των μελών του Δικτύου στους οργανωτικούς φορείς των αγροτών, συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες Παραγωγών κ.α. Αλλά και η συνεργασία με παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικών ομάδων που στοχεύουν στην επίλυση των ίδιων προβλημάτων και κυρίως των καταναλωτών.

4. Η διεκδίκηση πολιτικών και μέτρων, που θα στηρίζουν την ανάπτυξη της Γεωργίας, την παραγωγή ποιοτικού αγροτικού προϊόντος, την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Η συνέλευση της 3ης Δεκεμβρίου εξέλεξε 15μελή προσωρινή συντονιστική επιτροπή με την υποχρέωση: Να διαμορφώσει την τελική ιδρυτική διακήρυξη του Δικτύου. Να ιεραρχήσει τα προβλήματα του αγροτικού χώρου και να διαμορφώσει διεκδικητικό πλαίσιο λύσεων. Να διαδώσει την ιδέα του Δικτύου σε όλη την επικράτεια ώστε να οργανωθεί σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Όπως υπογραμμίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η προσωρινή συντονιστική επιτροπή «Στηριζόμενοι στις αστείρευτες δυνάμεις που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή  τομέα και διακρίνονται από αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη, προχωράμε στη δημιουργία ενός υγιούς (απαλλαγμένο από παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές) κινήματος, από τους αγρότες για τους αγρότες».

07 December 2016
Banner
Banner