Ισχυρή αύξηση εξαγωγών για το ευρωπαϊκό βόειο και το χοιρινό προβλέπεται το 2019

03 July 2019

Ισχυρή αύξηση εξαγωγών για το ευρωπαϊκό βόειο και το χοιρινό προβλέπεται το 2019

Οι ευρωπαϊκές εξαγωγές χοιρινού, βόειου, ελαιολάδου και γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται ότι θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2019. Για το χοιρινό ειδικά, οι εξαγωγές οφείλονται κυρίως στην κινεζική ζήτηση, ενώ η παραγωγή του αναμένεται να σταθεροποιηθεί. Αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ των βασικών διαπιστώσεις της Βραχυπρόθεσμης Επισκόπησης Αγροτικών Αγορών της Ε.Ε., που δημοσίευσε στις 3 Ιουλίου 2019 η Κομισιόν.

Για το 2019 και το 2020, η παραγωγή δημητριακών αναμένεται να ανακάμψει από το χαμηλό του περασμένου έτους και να φτάσει στα 311 εκατομμύρια τόνους, αν διατηρηθούν οι καλές καιρικές συνθήκες. Η παραγωγή σιταριού αναμένεται να αυξηθεί κατά 11% και να ανέλθει σε 142 εκατομμύρια τόνους. Η παραγωγή κριθαριού και αραβοσίτου πρέπει θα αυξηθεί αντίστοιχα κατά 7% και 0,5%, φτάνοντας τα 60 εκατομμύρια τόνους και 69 εκατομμύρια τόνους.

Στον γαλακτοκομικό τομέα πρέπει να σημειωθεί η διαρκής ζήτηση για ευρωενωσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση της κοινοτικής παραγωγής γάλακτος κατά 1% το 2019. Επιπλέον, η παγκόσμια ζήτηση αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη είναι υψηλή.

Όσον αφορά τον τομέα του κρέατος, η παραγωγή βόειου αναμένεται να μειωθεί κατά 1,2% το 2019 λόγω της μείωσης του πληθυσμού των αγελάδων και του χαμηλού αριθμού βοοειδών. Αυτό οφείλεται κυρίως στον εξαιρετικά υψηλό αριθμό σφαγών το 2018 λόγω έλλειψης ζωοτροφών. Ωστόσο, οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 15%, την ίδια περίοδο.

Η παραγωγή κρέατος πουλερικών θα συνεχίσει να αυξάνεται στην Ε.Ε. το 2019, με αύξηση 2,5% μετά την ήδη έντονη αύξηση της παραγωγής το 2018. Αυτή η διατηρήσιμη αύξηση οφείλεται στην καλή ζήτηση και τις υψηλές τιμές.

Η ζήτηση χοιρινού κρέατος θα οδηγήσει σε αύξηση κατά 12% των εξαγωγών της Ε.Ε. το 2019. Αυτή η αύξηση της ζήτησης προέρχεται κυρίως από την Κίνα λόγω της εξάπλωσης της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στη χώρα. Παρ' όλα αυτά, η παραγωγή θα παραμείνει σταθερή την ίδια περίοδο, λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου αναπαραγωγής, αλλά και των περιβαλλοντικών περιορισμών. Το 2020, η παραγωγή της Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί γύρω στο 1,4%. Ελαφρά ανάκαμψη αναμένεται το 2019 για την παραγωγή πρόβειου κρέατος (+0,5%) χάρη κυρίως στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες την άνοιξη.

03 July 2019
Banner