Στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα η Ημερίδα της ΕΔΟΚ για τον έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης – Αναλυτικά το πρόγραμμα

21 February 2020

Στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα η Ημερίδα της ΕΔΟΚ για τον έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης – Αναλυτικά το πρόγραμμα

Τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 πραγματοποιείται η επιμορφωτική ημερίδα για το νέο τοπίο στους επίσημους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, την οποία διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη η ΕΔΟΚ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη εκδήλωση για το θέμα αυτό, με την πρώτη να έχει ήδη πραγματοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στις 17 Ιανουαρίου στην Αθήνα.

Με τίτλο «Ο Κανονισμός επίσημων ελέγχων 2017/625: Οι αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης – Μετάβαση στο νέο καθεστώς», η ημερίδα απευθύνεται σε ιδιοκτήτες/επικεφαλής και στους υπεύθυνους όλων των επιχειρήσεων παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσης προϊόντων ζωικής προέλευσης του αγροδιατροφικού τομέα.

Ταυτόχρονα η ΕΔΟΚ προσκαλεί σε συμμετοχή στελέχη του ΥΠΑΑΤ και των τοπικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, του ΕΦΕΤ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και άλλων φορέων όπως ΜΚΟ.

Πέρα από τις αλλαγές που επιφέρει η νέα νομοθεσία στους επίσημους ελέγχους, θα αναλυθούν θέματα όπως η νομοθεσία της Ε.Ε. για τα εμπορικά πρότυπα των τροφίμων, το Δίκτυο Προειδοποίησης και Συνεργασίας: RASFF – AAC – FFN και οι πρωτοβουλίες του τομέα του κρέατος για την προσαρμογή του στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στις απαιτήσεις του Καν. 625/2017 και η αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για τον εντοπισμό περιπτώσεων ελληνοποιήσεων σε σφάγια προβατοειδών και αιγοειδών.

Μεταξύ των ομιλητών είναι στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του ΕΦΕΤ, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και της ΕΔΟΚ.

Χώρος διεξαγωγής: ξενοδοχείο Porto Palace, αίθουσα TIMBER

Ώρα προσέλευσης: 8:30

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη για όλους.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας

08:30 - 09.00: Προσέλευση – Υποδοχή

09:00-09:20: Χαιρετισμοί – Σύντομες ομιλίες από εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος και Τοπικούς Φορείς της περιοχής όπου εξελίσσεται η ημερίδα.

9:20-9:50: Γενική αναφορά στις αρχές του Κανονισμού 2017/625 - Παπαδάκη Παναγιώτα – Κτηνίατρος, Προϊσταμένη  κατ’  αναπλήρωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

9:50-10:20: Οι αλλαγές της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των σφαγείων – Λάγιου Ανθή – Κτηνίατρος, Τμήμα Σφαγείων της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ  

10.20-10:40: Η νομοθεσία της ΕΕ για τα εμπορικά πρότυπα των τροφίμων - Παπαδημητρίου Χρυσούλα -   Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.

10:40-11:00: Οι αλλαγές της νομοθεσίας στον τομέα των εργαστηρίων επισήμου ελέγχου – Παπαϊωάννου Δημήτρης – Κτηνίατρος, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού και Συντονισμού Κτηνιατρικών Εργαστηριακών Ελέγχων της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

11.00 -11.30: Διάλειμμα

11:30-12:00: Αξιοποίηση βάσεων δεδομένων για τον εντοπισμό περιπτώσεων ελληνοποιήσεων σε σφάγια προβατοειδών και αιγοειδών, μέσω στατιστικών στοιχείων εισαγωγών ζώντων ζώων, την περίοδο 2014-2018  Δρ. Δημήτριος Γαλαμάτης - Κτηνίατρος/Επιθεωρητής – Ελεγκτής - Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων γάλακτος και κρέατος – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

12:00-12:15:  Οι αλλαγές στη νομοθεσία στον τομέα των αλιευμάτων και λοιπών τροφίμων ζωικής προέλευσης – Μίντζα Διονυσία – Κτηνίατρος, Προϊσταμένη Τμήματος Αλιευμάτων, Γάλακτος Και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ  

12:15-12:35: Οι πρωτοβουλίες του τομέα του κρέατος για την προσαρμογή του στις αρχές της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και στις απαιτήσεις του Καν 625/2017. - Γεωργούδης  Ανδρέας - Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος (ΕΔΟΚ) - Καθηγητής Πανεπιστημίου

12:35-13:00:  Ο Ρόλος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού-ΔΗΜΗΤΡΑ στον έλεγχο της ελληνικής αγοράς γάλακτος και κρέατος στα  πλαίσια του καν.625/2017 – Δρ. Σοφιανίδης Γεώργιος - Κτηνίατρος – Ελεγκτής - Δ/νση Διαχείρισης Ελέγχων γάλακτος και κρέατος – ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

13:00-13:30 : Γεύμα (Μπουφές)

14:00-14:15: Η νέα νομοθεσία στον επίσημο έλεγχο των τροφίμων ζωικής προέλευσης και η προστασία των καταναλωτών - Ομιλητής: Χρήστος Ιωαννίδης, Υποστράτηγος Υγειονομικού ΕΛ.ΑΣ. ε.α., Μέλος Δ.Σ. ΚΕΠΚΑ, Μέλος Δ.Σ. Ε.Φ.Ε.Τ.

14:15-14:35: Εισαγωγές – Εξαγωγές τροφίμων ζωικής προέλευσης – Χατζηγιαννάκου Ευανθία – Κτηνίατρος, Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος Και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης  της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ  

14:35-15:00: Υπολογισμός ανάλυσης επικινδυνότητας εγκαταστάσεων- Νέο πλαίσιο επισήμων ελέγχων- Παπαδάκη Παναγιώτα – Κτηνίατρος, Προϊσταμένη  κατ’  αναπλήρωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας  της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

15:00-15:30: Συζήτηση - Συμμετέχουν οι ομιλητές Συντονιστής: Αλεξανδρόπουλος Θωμάς – Κτηνίατρος, Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του   ΥΠΑΑΤ

21 February 2020
Banner
Banner
Banner