Ιδιωτικές Κεντρικές Αγορές χονδρεμπορίου τροφίμων στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

09 November 2016

Ιδιωτικές Κεντρικές Αγορές χονδρεμπορίου τροφίμων στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ

Μετά τις δύο περίφημες εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ τις οποίες κλήθηκαν να θεσμοθετήσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων, μνημονιακών, ετών και οι οποίες έχουν σκοπό την απελευθέρωση και απρόσκοπτη λειτουργία του ανταγωνισμού, στα σκαριά βρίσκεται τώρα η τρίτη εργαλειοθήκη. Οι μεταρρυθμίσεις που προτείνει σε αυτό το τρίτο κύμα συμβουλών του ΟΟΣΑ, αφορούν τομείς της οικονομίας, όπως: ηλεκτρονικό εμπόριο, κατασκευές, μέσα μαζικής ενημέρωσης, χονδρεμπόριο και οδικές μεταφορές, χημικά και φάρμακα.

Από ανακοίνωση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας - ΕΣΕΕ, προκύπτει ότι μιλάμε για 356 συστάσεις του ΟΟΣΑ οι οποίες προήλθαν από τη μελέτη 1.288 νομοθετημάτων. Το σύνολο δε των κλάδων που εξετάζονται, αντιστοιχούν στο 11,2% του ελληνικού ΑΕΠ και στο 16,7% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στις συστάσεις ξεχωριστή θέση κατέχει το χονδρεμπόριο τροφίμων για το οποίο, όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ:

«Μέχρι σήμερα επιτρέπεται η ύπαρξη μόνο μίας κεντρικής αγοράς (κρέατος, φρούτων, λαχανικών και αλιευμάτων) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ η ίδρυση κεντρικών αγορών προβλέπονταν μόνο κατόπιν υπουργικών αποφάσεων. Με βάση τα πορίσματα της έρευνας συνιστάται η δυνατότητα δημιουργίας ιδιωτικών χονδρεμπορικών αγορών, χωρίς να επηρεάζονται οι υπάρχουσες αγορές και ο δημόσιος χαρακτήρας τους. Ταυτόχρονα θα οριοθετείται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των συγκεκριμένων αγορών (ιδιωτικών), διασφαλίζοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την προστασία του δημοσίου συμφέροντος (ασφάλεια τροφίμων, χωροταξία, υγιής ανταγωνισμός επαρκής τροφοδοσία της αγοράς)».

Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει με αυτό τον τρόπο ότι θα ενθαρρυνθεί η είσοδος νέων προμηθευτών ενισχύοντας παράλληλα τις συνθήκες ανταγωνισμού, με τις ευεργετικές συνέπειες να διαχέονται τόσο στους καταναλωτές -ποιοτικότερα και φθηνότερα προϊόντα– όσο και στην εν γένει αρτιότερη οργάνωση του χονδρικού εμπορίου.

09 November 2016
Banner
Banner