Συζήτηση για τις σφαγές halal: Πολύ κακό για το τίποτα

16 January 2022

Συζήτηση για τις σφαγές halal: Πολύ κακό για το τίποτα

Γράφει ο Dr Mohamed Abdeltawab*

Πλήθος δημοσιευμάτων του προηγούμενου διαστήματος αναφέρονται στην απόφαση  του ΣτΕ να κρίνει μη νόμιμη (ΣτΕ 1751/2021) την κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης (ΚΥΑ 951/44337/21.4.2017), με την οποία καθορίσθηκαν συμπληρωματικά μέτρα σε σχέση με τη σφαγή ζώων λατρευτικού τύπου, για την εφαρμογή του Κανονισμού (EK) 1099/2009.

Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Meat News Νο 99 (Δεκέμβριος 2021)

Μάλιστα ορισμένα εξ αυτών αναφέρουν, εσφαλμένα, ότι αυτή η απόφαση του ΣτΕ επηρεάζει τις λατρευτικού τύπου σφαγές halal που γίνονται στην χώρα μας. Η αλήθεια, όπως πολύ συχνά συμβαίνει με δημοσιεύματα τέτοιου τύπου, είναι πολύ διαφορετική.

Η ΚΥΑ που ακυρώθηκε στην πραγματικότητα αφορούσε μόνο τις σφαγές λατρευτικού τύπου που γίνονται χωρίς αναισθησία. Ενώ στην περίπτωση του Εβραϊκού kosher, αυτό αφορά όλες τις σφαγές, στο halal τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή: τι άποψη έχει το halal σχετικά με την αναισθησία προ της σφαγής.

Η αναισθησία είναι μία μέθοδος να επιφέρεις κατάσταση έλλειψη συνείδησης σε ένα ζώο το οποίο πρόκειται να σφαγιαστεί. Η αναισθησία η οποία δεν επιφέρει θάνατο ή αμετάκλητη βλάβη στην υγεία του ζώου επιτρέπεται στο Ισλάμ. Η ηλεκτρική αναισθησία, συγκεκριμένα, των βοοειδών ή των αμνοεριφίων επιτρέπεται από όλα τα πρότυπα halal και μόνο η ηλεκτρική αναισθησία των πτηνών αποτελεί θέμα διαφωνίας. Αυτή συγκεκριμένα επιτρέπεται από το πρότυπο halal στην Μαλαισία και στην Ινδονησία αλλά δεν επιτρέπεται με βάση το ισχύων πρότυπο GSO UAE.S-993 στην Περιοχή του Κόλπου, καθώς θεωρούσαν ότι υπάρχει συχνά πρόβλημα θνητότητας με την ηλεκτρική αναισθησία στα πτηνά. Ακόμα και στην περιοχή αυτή όμως υπάρχει πλέον η κατανόηση ότι με τις σύγχρονες μεθόδους ηλεκτρικής αναισθητοποίησης δεν υφίσταται πλέον τέτοιο πρόβλημα και έτσι η νέα έκδοση του προτύπου (2020) προβλέπει την αποδοχή της αναισθησίας και στα πτηνά.

Με βάση τα ισχύοντα στον Ελληνικό χώρο, η ήδη εφαρμοζόμενη ηλεκτρική αναισθησία σε πτηνά και αμνοερίφια, είναι επιτρεπτή για το halal. Στα μόνα ζώα που η εφαρμοζόμενη αναισθησία δεν είναι επιτρεπτή (καθώς προκαλεί ανεπανόρθωτη βλάβη στο ζώο) είναι στα βοοειδή. Στην περίπτωση που υπάρξει θέληση (και οικονομική βιωσιμότητα) στην ανάπτυξη σφαγείων βοοειδών halal στην Ελλάδα, υπάρχουν λύσεις που είναι όμως πιο δύσκολες και δαπανηρές να εφαρμοστούν.

Μάλιστα πρέπει να επισημανθεί ότι τις Ελληνικές εταιρίες ενδιαφέρουν για εξαγωγές κρέατος και κρεατοσκευασμάτων halal περισσότερο οι σφαγές halal στα αμνοερίφια, μετά στα κοτόπουλα και πολύ λιγότερο στα βοοειδή όπου η παραγωγή είναι μικρή, και δεν έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως χώρα.  

Συνεπώς η επίδραση της συγκεκριμένης απόφασης του ΣτΕ είναι πολύ μικρή, ίσως και μηδενική, στο halal, καθώς αυτή αφορά μόνο στην περίπτωση σφαγών χωρίς αναισθησία. Απόδειξη είναι ότι και μετά την ΚΥΑ του 2017 τέτοιες σφαγές halal στην Ελλάδα δεν υπήρξαν, ή, αν υπήρξαν, όχι σε βαθμό που να αποτελεί πρόβλημα η κατάργησή της.

Εμείς στην HAQ Greece έχουμε ήδη αρκετούς πελάτες με σφαγές halal και δεν αναμένουμε καμία απολύτως επίδραση στον κύκλο εργασιών τους από την συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ. Αντιθέτως αναμένουμε στο επόμενο διάστημα μεγάλη ανάπτυξη στον κλάδο!

Καθώς είμαστε ο μόνος Ελληνικός φορέας που έχει επιτύχει την διαπίστευσή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Σαουδική Αραβία, και συνεχίζοντας με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να προσφέρουμε στις Ελληνικές εταιρίες την πρόσβαση των προϊόντων halal στις χώρες αυτές.

Με την σύμπραξη και των παραγωγών αλλά και την βοήθεια των Ελληνικών Εμπορικών Ακολούθων στις περιοχές αυτές, αναμένουμε σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας προς τις χώρες αυτές στα επόμενα έτη. Και μην λησμονούμε και την σημαντική βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με τις χώρες αυτές που έχει ήδη επιτευχθεί και η οποία θα υποβοηθήσει αυτήν την εξαγωγική προσπάθεια όλων μας.

*Ο Dr Mohamed Abdeltawab είναι Certification & Quality Manager του φορέα Halal Assurance and Quality Greece (HAQ Greece), ο οποίος είναι διαπιστευμένος για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και για την Σαουδική Αραβία, ενώ σύντομα θα έχει ολοκληρώσει και την ανάλογη διαδικασία διαπίστευσης και στο Κατάρ. Είναι PhD- Veterinary Medicine, Halal Advisor and Trainer, Lead Halal Auditor, Professional Diploma in Halal Food auditing PDHFA (Dubai University 2021).

16 January 2022
Banner