Για ποια τεμάχια βόειου ενισχύεται η ιδιωτική αποθεματοποίηση

04 May 2020

Για ποια τεμάχια βόειου ενισχύεται η ιδιωτική αποθεματοποίηση

Τις σημαντικές αρνητικές συνέπειες που έχει η πανδημία του νέου κορωνοϊού στην αγορά βόειου κρέατος, αναγνωρίζει η Κομισιόν, που αποφάσισε το μέτρο ενίσχυσης της ιδιωτικής αποθεματοποίησης νωπού και διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω.

Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα οπίσθια τεταρτημόρια βοοειδών κατηγοριών S, E, U, R, O. Τα ποσά ενίσχυσης είναι: 1.008€/τόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 90 ημερών. 1.033€/τόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 120 ημερών. 1.058€/τόνο για περίοδο αποθεματοποίησης 150 ημερών.

Οι αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται από την 7η Μαΐου 2020, η ελάχιστη επιλέξιμη ποσότητα για κάθε αίτηση είναι οι 10 τόνοι και εννοείται ότι η ενίσχυση χορηγείται μόνο για ποσότητες νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη κρέατος βοοειδών ηλικίας οκτώ μηνών και άνω, οι οποίες δεν έχουν ακόμη αποθεματοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι για να είναι επιλέξιμο για ενίσχυση, το κρέας πρέπει να είναι υγιούς, ανόθευτης και σύμφωνης με τα συναλλακτικά ήθη ποιότητας, και ενωσιακής καταγωγής.

Όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της Κομισιόν, οι πωλήσεις στον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης ορισμένων κατηγοριών προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, όπως τα οπίσθια τεταρτημόρια που προορίζονται για την παραγωγή διαφόρων τεμαχίων βοείου κρέατος, έχουν υποστεί σοβαρές επιπτώσεις. Ο κλάδος της φιλοξενίας και της εστίασης αντιστοιχεί στο 70 % περίπου της εγχώριας ζήτησης της Ένωσης για τα διάφορα τεμάχια βοείου κρέατος που παράγονται από τα οπίσθια τεταρτημόρια.

Κατά συνέπεια, τα εν λόγω οπίσθια τεταρτημόρια εκτρέπονται πλέον προς την παραγωγή άλλων προϊόντων με βάση το βόειο κρέας και, ως εκ τούτου, οι τιμές έχουν ήδη μειωθεί. Εκτός των άλλων, οι εκτεταμένοι περιορισμοί στις μετακινήσεις έχουν επίσης επηρεάσει τη διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού στα σφαγεία και στη μεταποίηση τροφίμων και έχουν μειώσει τη δυναμικότητα στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής.

Συνεπώς, οι επιπτώσεις είναι σημαντικές, η τρέχουσα ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ασκεί πτωτική πίεση σε όλες τις τιμές των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας. Οι δυσχέρειες οδήγησαν στην επιλογή ενίσχυσης της αποθεματοποίησης, καθώς, όπως αναφέρεται στην σχετική απόφαση, «Η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά βόειου κρέατος, μπορούν να μετριαστούν με την αποθεματοποίηση των οπισθίων τεταρτημορίων που προορίζονται για την παραγωγή προϊόντων τα οποία θα είχαν, στην πλειονότητά τους, ως προορισμό τον κλάδο της φιλοξενίας και της εστίασης».

Λεπτομέρειες εδώ.

04 May 2020
Banner
Banner