Ευρω-βοήθεια στους Ιταλούς για τις απώλειες από τη γρίπη των πτηνών του 2017-2018

25 July 2019

Ευρω-βοήθεια στους Ιταλούς για τις απώλειες από τη γρίπη των πτηνών του 2017-2018

Έκτακτη στήριξη αποφάσισε να παράσχει η Κομισιόν στους Ιταλούς παραγωγούς κρέατος πουλερικών και αυγών οι οποίοι έχουν πληγεί σοβαρά από τη γρίπη των πτηνών το 2017 και το 2018. Από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. θα χορηγηθούν συνολικά 32,1 εκατ. ευρώ, τα οποία θα συμπληρωθούν και από ισόποση εθνική χρηματοδότηση.

Μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2017 και της 30ής Ιουνίου 2018, επιβεβαιώθηκαν και κοινοποιήθηκαν από την Ιταλία 45 κρούσματα γρίπης των πτηνών, ωθώντας την Ιταλία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της κατάστασης και την πρόληψη περαιτέρω κρουσμάτων. Τα μέτρα είχαν προφανώς σημαντικό αντίκτυπο σε μεγάλο αριθμό παραγωγών αυγών και κρέατος πουλερικών. Για παράδειγμα, αναφέρεται ότι απαγορεύθηκε η τοποθέτηση πτηνών, περιορίστηκαν οι μετακινήσεις σε εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων πουλερικών στις περιοχές που επλήγησαν από τα κρούσματα, παρατάθηκαν οι περίοδοι ανάπαυσης. Όλα αυτά τα μέτρα οδήγησαν σε απώλεια παραγωγής αυγών επώασης, αυγών κατανάλωσης, ζώντων πουλερικών αλλά και κρέατος.

Έτσι, η έκτακτη στήριξη που παρέχεται στο πλαίσιο της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς της ΚΑΠ θα βοηθήσει τους παραγωγούς να ξαναβρούν τα βήματά τους με 64,2 εκατ. ευρώ.

25 July 2019
Banner