Εστίαση από την Κομισιόν σε ΠΟΠ/ΠΓΕ και Τρίτες Χώρες, για τα προγράμματα προώθησης του 2018

15 November 2017

Εστίαση από την Κομισιόν σε ΠΟΠ/ΠΓΕ και Τρίτες Χώρες, για τα προγράμματα προώθησης του 2018

Στις αγορές που παρουσιάζουν ιδιαίτερα δυναμική ανάπτυξη, ειδικά σε αυτές που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα εστιάζουν πρωταρχικά τα προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων που θα υποβληθούν το 2018.

Ο προϋπολογισμός των προγραμμάτων του 2018 υιοθετήθηκε σήμερα από την Κομισιόν και προβλέπει τη διάθεση συνολικά 179 εκατ. ευρώ, λίγο περισσότερων δηλαδή από τη χρηματοδότηση των 142 εκατ. που είχαν τα περσινά προγράμματα προώθησης.

Η γενική κατεύθυνση είναι να υπάρξει ένα «σπρώξιμο» για αύξηση των εκστρατειών που στοχεύουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες προοπτικές ανάπτυξης. Για τα προγράμματα που θα στοχεύουν χώρες της Ε.Ε., η Κομισιόν επικεντρώνει στη συγχρηματοδότηση εκστρατειών που θα ενημερώνουν τους καταναλωτές για τα συστήματα ποιότητας της Ε.Ε. (βιολογικά, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ).

Για άλλη μια χρονιά, ένα μέρος της χρηματοδότησης των προγραμμάτων του 2018 θα κατευθυνθεί σε ιδιαίτερους τομείς: αυτή τη φορά θα είναι η προώθηση της βιώσιμης παραγωγής αιγοπρόβειου κρέατος προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η συγκεκριμένη αγορά. Ομοίως θα κατευθυνθούν χρήματα και προς τις εκστρατείες προώθησης φρούτων και λαχανικών, ως απάντηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας αυτός μετά το ρωσικό εμπάργκο.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα προγράμματα του 2018 θα δημοσιευτεί τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Η κατανομή του προϋπολογισμού για τα προγράμματα του 2018 έχει ως εξής:
promotion programmes 2018

15 November 2017
Banner